ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: Δείχνουν να την αποφεύγουν, όπως… “ο διάβολος το λιβάνι”.

...άρθρο του Βασίλη Χ. Αποστολόπουλου

Το καλοκαίρι του 2019, λίγο πριν την ανάληψη των δήμων από τα νεοεκλεγέντα τότε δημοτικά συμβούλια, η κυβέρνηση έκρινε, ότι η οικονομική επιτροπή των δήμων έπρεπε να έχει αυξημένες αρμοδιότητες.

Ο λόγος ήταν ότι παρατηρούνταν το φαινόμενο, εξαιτίας του εκλογικού νόμου που ίσχυε τότε, σε κάποιους δήμους οι δήμαρχοι να μην έχουν την απόλυτη πλειοψηφία στα δημοτικά συμβούλια και να μην μπορούν να περάσουν αποφάσεις.

Έτσι στο νομοσχέδιο «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε τότε στη βουλή, εκχωρήθηκαν νέες αρμοδιότητες στην οικονομική επιτροπή των Δήμων και συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το aftodioikisi.gr:

Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) η περ. ιγ)τροποποιείται ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις και διαμορφώνεται ως εξής:

«ιγ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. βε ́της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται.


Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την οικονομική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους.».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθενται περ. κα), κβ) και κγ) ως εξής: «κα)Αποφασίζει για τον ορισμό εκπροσώπου του δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις Ανωνύμων Εταιρειών και Αναπτυξιακών Οργανισμών του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).κβ) Αποφασίζει για το σύνολο των αρμοδιοτήτων του δήμου που έχουν ανατεθεί με τονν. 4375/2016 (Α ́51) και τηνπαρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α’ 76).κγ) Ασκεί τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000)κατοίκους.».

Λόγω λοιπόν και των αυξημένων αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής, η πλειοψηφία των Δήμων, αλλά και των Περιφερειών στην Ελλάδα, με απόφασή τους και προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα κι έγκυρα οι πολίτες, μεταδίδουν τις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής, μέσω διαδικτύου, ΖΩΝΤΑΝΑ. 

Όπως ακριβώς γίνεται και με τις συνεδριάσεις των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων.

Στο δήμο Καλαβρύτων, παρόλο που μέσα από το Knet έχουμε θίξει αρκετές φορές το θέμα της ζωντανής μετάδοσης των συνεδριάσεων της οικονομικής επιτροπής, οι αρμόδιοι και ιθύνοντες σφυρίζουν αδιάφορα. Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, δεν βλέπουν, δεν ακούν και γενικώς δείχνουν να την αποφεύγουν, όπως… “ο διάβολος το λιβάνι”. 

Όμως, επειδή στην οικονομική επιτροπή παίρνονται αποφάσεις που εκτός των άλλων αφορούν, 

 • τον προϋπολογισμό και τα έσοδα – έξοδα του Δήμου.
 • έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων.
 • πρόσληψη πάσης φύσεως προσωπικού.
 • διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
 •  κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 
 • την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους.
 • καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
 • ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.
 • την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.
 • την απευθείας ανάθεση σε νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις. 
 • τη σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων του δήμου. κ.α.

Επειδή στην οικονομική επιτροπή του Δήμου Καλαβρύτων, με ότι αυτό συνεπάγεται, οι μόνες δημοτικές παρατάξεις που εκπροσωπούνται είναι αυτή της συμπολίτευσης του νυν δημάρχου Θανάση Παπαδόπουλου με τακτικά μέλη τους :

 • Αθανάσιος Παπαδόπουλος του Ιωάννη, Δήμαρχος Καλαβρύτων, Πρόεδρος.
 • Ευθύμιος Φλογεράς του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος.
 • Βασίλειος Κουτρουλάκης του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος.
 • Ιωάννης Σαμαρτζόπουλος του Παναγιώτη, Δημοτικός Σύμβουλος, τακτικό μέλος.
 • Λεωνίδας Βασιλόπουλος του Ιωάννη, Δημοτικός Σύμβουλος, τακτικό μέλος.

Και Αναπληρωματικά μέλη τους

 • Σωτήριος Δουκλιάς του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος.
 • Γεώργιος Ροδόπουλος του Δημητρίου, Δημοτικός Σύμβουλος.


Και αυτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Γ. Λαζουρά με τακτικά μέλη τους 

 • Γεώργιος Λαζουράς του Ανδρέα, Δημοτικός Σύμβουλος, τακτικό μέλος.
 • Ανδρέας Ζυγούρας του Φωκίωνα, Δημοτικός Σύμβουλος, τακτικό μέλος.

Και Αναπληρωματικά μέλη τους

 • Νικόλαος Μαγκαφάς του Μιλτιάδη, Δημοτικός Σύμβουλος.
 • Βασιλική Παπουτσή του Δημητρίου, Δημοτικός Σύμβουλος.


Τόσο για ζήτημα διαφάνειας, όσο και άμεσης ενημέρωσης, άποψή μου, όπως και πολλών συμπολιτών μας είναι, ότι πρέπει να τεθεί ΑΜΕΣΑ το ζήτημα της ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

Απορίας άξιο είναι, πως στα μέχρι σήμερα δημοτικά συμβούλια, δεν έχει φέρει εντός ή εκτός ημερησίας το θέμα, η ελάσσονα αντιπολίτευση.

Δηλαδή οι κ.κ. Θεοχάρης, Τσενές ή Ανδριόπουλος.

Πάντως ακόμα και τώρα δεν είναι αργά...  

 

Βασίλης Χρ. Αποστολόπουλος

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
 • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Ακολουθήστε το kalavrytanet.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις του Δήμου Καλαβρύτων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Kalavrytanet.com