Τραπεζοκαθισμάτων Κλειτορίας ....συνέχεια !!!

Ενεργό ρόλο στην απόφαση σχετικά με τα τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία Κλειτορίας ανέλαβε το τοπικό συμβούλιο Κλειτορίας.Ειναι η πρώτη πράξη, αυτή που προηγείται της αυριανής οριστικής απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Καλάβρύτων.Στο προηγούμενο Δ.Σ είχε αντιμετωπιστεί το αίτημα ιδιώτη  που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στην Κλειτορία για την παραχώρηση χώρου στην κεντρική πλατεία.

Το πρακτικό της συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου 

ΘΕΜΑ: «Περί προσδιορισμού του κοινόχρηστου χώρου που θα επιτραπεί η παραχώρηση για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στην πλατεία της Κλειτορίας».

Στο Δημοτικό Κατάστημα Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων σήμερα την 19/6//2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κλειτορίας μετά από πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Συμβούλιο έχει την νόμιμη απαρτία δεδομένου δε ότι σε σύνολο 3 μελών ευρέθησαν παρόντα 3 μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1. Μετζέλος Δημήτριος (Πρόεδρος) 1…………………………………

2. Γιαννούλιας Παναγιώτης (Μέλος) 2…………………………………..

3 . Μηλιτσόπουλος Δημήτριος (Μέλος)

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως «Περί προσδιορισμού του κοινόχρηστου χώρου που θα επιτραπεί η παραχώρηση για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στην πλατεία της Κλειτορίας» είπε ότι ο κ. Δήμαρχος με το αριθ. 5975/18-06-2015 έγγραφό του μας ζητά να εκφράσουμε τη γνώμη μας και τις απόψεις μας σχετικά με την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία της Κλειτορίας.

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ομόφωνα να δοθεί ο κοινόχρηστος χώρος μπροστά από τα υπάρχοντα καταστήματα ( φάτσα) εάν και εφόσον πληρούν τους παρακάτω όρους:

  1. Να φαίνονται και να αποτυπώνονται στο σχετικό Τοπογραφικό Διάγραμμα του μηχανικού Σπύρου Μαρτίνη που έχει συνταχθεί η αποτύπωση ιδιοκτησιών (ισόγειου) με πρόσωπο στην πλατεία Κλειτορίας.

  2. Να έχει έγγραφη γνωμοδότηση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και να του έχει δοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος με Τοπογραφικό Διάγραμμα που να απεικονίζει το συγκεκριμένο χώρο τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο της πλατείας και να έχει έγγραφη γνωμοδότηση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

  3. Να μην έχει τη δυνατότητα αντικατάστασης εγκεκριμένου χώρου σε άλλον από την παραπάνω διεύθυνση.

  4. Ο χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την αριθ. 5/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Κλειτορίας, να μην είναι μπροστά, αριστερά και δεξιά του Μνημείου και να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 200τ.μ, προκειμένου να πραγματοποιούνται ανεμπόδιστα, οι εθνικές και τοπικές εκδηλώσεις του Δήμου και των Συλλόγων.

  5. Να μην εμποδίζεται η άνετη και ορατή εμφάνιση των μνημείων

  6. Να μην προσβάλλεται η προσωπικότητα των συνδημοτών μας που οι κατοικίες τους ή τα καταστήματά τους έχουν πρόσοψη στην πλατεία Κλειτορίας από την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από άλλο κατάστημα.

  7. Εμμένουμε στην υπ΄ αριθ. 5/2015 απόφασή μας για τους λόγους που σε αυτή αναφέρονται με την επιφύλαξη της διασφάλισης κάθε δικαιώματος του τόπου μας και της Τοπικής Κοινωνίας για να υπάρχει επαρκείς χώρος για να πραγματοποιούνται κάθε μορφής εκδηλώσεις.

Αφού γράφτηκε, υπογράφτηκε όπως φαίνεται παρακάτω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
5 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.