Τα σκουπίδια των Καλαβρύτων είναι το μέγα θέμα στο ερχόμενο Δημ Συμβούλιο

Σε Κατάρτηση Τοπικού Σχεδίου Δράσης (Τ.Σ.Δ.) για την διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου Καλαβρύτων είναι υποχρεωμένο να καταλήξει- παραδώσει το δημοτικό συμβούλιο που συνεδριάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου.Το αδιέξοδο με το θέμα των συνεργασιών με άλλους Δήμους για διάφορους λόγους,(μελετών, χρηματοδότησης, χώρων, χρόνου κ.α ) επιβάλει στον Δήμο Καλαβρύτων να εξετάσει το θέμα της διαχείρησης σε αυτό το Δ.Σ.και να παραδώσει στην περιφέρεια την ανάλογη πρόταση.

Άλλα θέματα του Δ.Σ

1. Περί κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου Δράσης (Τ.Σ.Δ.) για την διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου Καλαβρύτων.
2. Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεσης Β΄ Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015.
3. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015.
4. Περί αποδοχής και διάθεσης πίστωσης ποσού 4.100,00 € από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης διεξαγωγής του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, στους δικαιούχους».
5. Περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Καλαβρύτων.
6. Περί καθορισμού χώρων, όρων, τελών και ορισμού επιτροπής διεξαγωγής, κ.λ.π., της τριήμερης εμποροπανήγυρης Σεπτεμβρίου 2015 (31/8, 1/9 & 2/9) στα Τριπόταμα της Τοπικής Kοινότητας Ψωφίδας, Δημοτικής Ενότητας Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων
7. Περί καθορισμού χώρου και τελών εμποροπανήγυρης Σεπτέμβρη 2015 στην πόλη των Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων.
8. Περί καθορισμού χώρου και τελών εμποροπανήγυρης Σεπτέμβρη 2015 στην πόλη της Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
9. Περί ορισμού εκπροσώπων (επαγγελματιών, κοινωνικών λειτουργών), για τη συγκρότηση Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων του Δήμου Καλαβρύτων.
10. Περί μεταφοράς – μετατόπισης περιπτέρου, ιδιοκτησίας Χαρίκλειας Δρόσου.
11. Περί της από 24-6-2015 επιστολής του κ. Ι.Ε. Αγαπητού για δωρεά επτά (7) συγκεκριμένων αντικειμένων στο Δήμο Καλαβρύτων .
12. Περί της από 14-07-2015 Δήλωσης του κ. Χαράλαμπου Αλ. Τζουμάκα, για αποδοχή παραχώρησης –άφεσης χώρου στην κοινή χρήση στη θέση «Σπηλιά-Βαλημίτικα» Τ.Κ. Σιγουνίου.
13. Περί ανάκλησης των υπ’ αριθ. 230/2014 και 62/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με την έγκριση παροχής υδροδότησης της νεοανεγειρόμενης οικοδομής του κ. Ανδρέα Νικ. Καζάνη, στην Τοπική Κοινότητα Τουρλάδας της Δ.Ε. Κλειτορίας και περί της υπ’ αριθ. πρωτ. 5600/9-6-15 νέας αίτησης κ. Ανδρέα Νικ. Καζάνη για την υδροδότηση της οικίας του εκτός του οικισμού Τουρλάδας, από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης της Τουρλάδας με υδρομετρητή».
14. Περί εκποίησης του κτιρίου του ημιτελούς Ξενώνα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλαβρύτων - Σπήλαια Λιμνών Καστριών, Τ.Κ. Καστριών της Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
15. Περί εκμίσθωσης του καταστήματος (Καφε-Εστιατόριο) τοπικών προϊόντων, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλαβρύτων - Σπήλαια Λιμνών Καστριών, Τ.Κ. Καστριών της Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων. 
16. Περί έγκρισης χορήγησης νέας παροχής ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ισχύος 15 KVA (Νο 3Φν01) με αριθμό παροχής 32564257 για τη σύνδεση με το δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης που βρίσκεται στην ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ Τ.Κ. Κλειτορίας Δ.Ε. Κλειτορίας και ψήφισης πίστωσης ποσού 290,85 € υπέρ καταβολής της ΔΕΔΔΗΕ γι’ αυτήν.
17. Περί έγκρισης τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχοντες στύλους της ΔΕΔΔΗΕ, στην Τοπική Κοινότητα Κλείτορα Δ.Ε. Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων, εντός του Οικισμού Κλείτορα, αριθμός παροχής 32515637, και ψήφισης πίστωσης ποσού 228,23 € υπέρ καταβολής της ΔΕΔΔΗΕ γι’ αυτήν.
18. Περί έγκρισης τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων με επέκταση του Δικτύου Χαμηλής Τάσης της ΔΕΔΔΗΕ, στην Τοπική Κοινότητα Μικρού Ποντιά Δ.Ε. Καλαβρύτων Δήμου Καλαβρύτων, και ψήφισης πίστωσης ποσού 617,31 € υπέρ καταβολής της ΔΕΔΔΗΕ γι’ αυτήν.
19. Περί έγκρισης τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων με προσθήκη καλωδίου για ένα ΦΟΠ της ΔΕΔΔΗΕ, στην Τοπική Κοινότητα Μικρού Ποντιά Δ.Ε. Καλαβρύτων Δήμου Καλαβρύτων, και ψήφισης πίστωσης ποσού 73,80 € υπέρ καταβολής της ΔΕΔΔΗΕ γι’ αυτήν.
20. Περί της Ειδικής Δήλωσης διακοπής εργασιών και όχληση για τόκους υπερημερίας για το έργο: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Καλαβρύτων». 
21. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 28/7-7-2015 μελέτης για την εκτέλεση του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Παΐων» και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του.
22. Περί έγκρισης Π.Π.Π. του έργου: «Συντήρηση & Επισκευή σχολικών κτιρίων (εργασίες στο σχολικό κτίριο Σειρών) Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
23. Περί Περί έγκρισης Π.Π.&.Ο.Π. του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης έξω από την οικία Θεόδωρου Καλαντζή στο Τ.Δ. Ανάστασης» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων. 
24. Περί έγκρισης Π.Π.&.Ο.Π. του έργου: «Αθλητικές εγκαταστάσεις Κλειτορίας (Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Δ.Δ. Κλειτορίας) Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
25. Περί έγκρισης Π.Π.&.Ο.Π του έργου: «Οδοποιία Δ.Δ. Κλειτορίας. Βελτίωση Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου Κλειτορίας» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
26. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή αρδευτικών έργων Τ.Κ. Ρογών» Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.
27. Περί αιτήματος του Ο.Τ.Ε. για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης επί δρόμων-χώρων αρμοδιότητας του Δήμου Καλαβρύτων (Τ.Κ.: Μικρού Ποντιά, Προφήτη Ηλία, Κάτω Βλασίας, ΄Ανω Βλασίας) για την κατασκευή του έργου: «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών υποδομών σε Αγροτικές “ Λευκές“ Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας – Σχεδιαστική Νησίδα Ν. Αχαΐας RIX Σκαγιοπουλείου (3-18)» της Ο.Τ.Ε. Rural South ΑΕΕΣ. 
28. Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων, ποσού 123,00 € στην αιτούσα δικαιούχο Βασιλική Κουτσαντώνη, για μη χρήση του δημοτικού βυτιοφόρου στις 25-6-2015 στην Τ.Κ. Χόβολης για την εκκένωση του αποδέκτη λυμάτων της οικίας της.
29. Περί του από 10-08-2015 κοινού αιτήματος των: 1) Αθλητικού Σωματείου «Λέσχη 4Χ4 Πάτρας Σκάρτα Εκατό» και 2) Εκπολιτιστικού – Φυσιολατρικού Συλλόγου Κάτω Βλασίας «Ο ΄Αγιος Βλάσιος», για διόρθωση της υπ’ αριθμ. 131/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και επιχορήγησης της Λέσχης με το εγκεκριμένο χορηγούμενο ποσό του Δήμου (1.500,00 €) και όχι του Συλλόγου της Κάτω Βλασίας.
30. Περί ψήφισης πίστωσης για την εξόφληση Τιμολογίων που έχουν εκδοθεί επ’ ονόματι του Δήμου.

ipografikontogianni

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
2 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.