Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (27/06/2014)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Δήμου Καλαβρύτων

Ειδική και τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαβρύτων την 27/6/1014 ημέρα παρασκευή και ώρα 18.00.1)Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα:18.00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:«Περί Ψήφισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Καλαβρύτων έτους 2014».2)Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 18.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί των εκδηλώσεων μνήμης στις Τοπικές Κοινότητες Κορφών, Μανεσίου , Τρεχλού –Λαπάτας.
2. Περί τέλεσης του ετήσιου μνημόσυνου για τον Ηρακλή Πετιμεζά.
3. Περί αιτήματος εργαζομένων Δήμου Καλαβρύτων για λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων σχετικά με το νέο τρόπο αξιολόγησης του Ν.4250/2014.
4. Περί τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2014 και του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
5. Περί ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεσης) του υπολοίπου μέρους της προμήθειας καυσίμων για το Δήμο Καλαβρύτων, για το τρέχον έτος 2014, για τις δημοτικές ενότητες Κλειτορίας, Αροανίας και Παΐων.
6. Περί έγκρισης της μελέτης «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων Ανάπλασης Πλατείας Αγραμπέλων» Τ.Κ. Αγραμπέλων Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
7. Περί έγκρισης της μελέτης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Φιλίων» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
8. Περί έγκρισης της μελέτης «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
9. Περί αποδοχής της δωρεάς της μελέτης για την υλοποίηση του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας Λιβαρτζίου» Τ.Κ. Λιβαρτζίου Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
10. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Αντικατάσταση Δεξαμενής ΄Υδρευσης Κάτω Πλατάνου Καμενιάνων» Τ.Κ. Καμενιάνων Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
11. Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση Δάφνης» της Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων από ένα Δημοτικό Σύμβουλο και δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους.
12. Περί του από 27-5-2014 εγγράφου αιτήματος της Αθλητικής ΄Ενωσης Καλαβρύτων (Α.Ε.Κ.) για επιχορήγηση από το Δήμο.
13. Περί του από 27-05-2014 εγγράφου αιτήματος του Συλλόγου Σειραίων «Η Ανάληψη του Σωτήρος» Τ.Κ. Σειρών Δ.Ε. Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων.
14. Περί αίτησης κας Γεωργίας Γεωργουλοπούλου για χρήση του ανατολικού τμήματος της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Ψωφίδας για κοινωνική εκδήλωση (γάμο) στις 28-6-2014 και για άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2014.
15. Περί αίτησης της Π. Κοσμόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε., για έγκριση τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζοδρομίου στην οδό Αγίου Αλεξίου, έναντι του καταστήματός της (“EVENT”).
16. Περί του από 10-6-2014 εγγράφου του Προέδρου του Συμβουλίου της Τ.Κ. Μανεσίου Δ.Ε. Καλαβρύτων, για περίφραξη του κτήματός του κ. Γεωργίου Αντ. Τσουρέκη στη θέση «Λιβάδι» Τ.Κ. Μανεσίου με παράλληλη μείωση του πλάτους του εκεί δημοτικού δρόμου και δυσκολία κυκλοφορίας των οχημάτων και περίφραξη της γράνας των όμβριων υδάτων.
17. Περί της έκθεσης αυτοψίας του μηχανικού του Δήμου για περίφραξη κοινόχρηστου δημοτικού δρόμου εντός του οικισμού της Τ.Κ. ΄Ανω Λουσών από φερόμενους ιδιοκτήτες Γεώργιο και Αλέξανδρο Κορωναίο και λήψης μέτρων προστασίας από το δήμο (επιβολή διοικητικής αποβολής ή ασφαλιστικών μέτρων).
18. Περί των από 4-4-2011 και 18-6-2014 εγγράφων του Εκπροσώπου της Τοπικής κοινότητας Δουμενών Δ.Ε. Καλαβρύτων για ιδιοποίηση τμημάτων των δρόμων: 22ας Ε.Ο. Μαμουσιάς – Δουμενά – Καλάβρυτα στη θέση «Καλάμι-Πουρνάρτι» & αγροτικού δρόμου στη θέση «Παλιάμπελα-Καλάμι-22α Ε.Ο» από Ηλία Βασ. Αργυρόπουλο.
19. Περί αίτησης κ.κ.: Τριαντόπουλου .Τρ. Χρήστου, Γιαλαμά Θεοδ. Κων/νου και Γεωργίας Χας παν. Γιαλαμά, κατοίκων Τ.ΞΚ. Ψωφίδας, για περίφραξη δημοτικού δρόμου στη θέση «Τριαντέϊκα» ή «Ρέμα» της Τ.Κ. Ψωφίδας Δ.Ε. Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων.
20. Περί αίτησης-αναφοράς του κ. Σωτηρίου Μουγκοπέτρου του Αρ., κατοίκου Τ.Κ. Σειρών, για αυθαίρετη κατάληψη τμήματος δημοτικού δρόμου στη διασταύρωση της Ε.Ο. 111 προς αγ. Θεοδώρους Τ.Κ. Σειρών Δ.Ε. Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων από Θωμά .Βας. Χαράλαμπο.
21. Περί αίτησης κ. Σπυρίδωνα .Γ. Λυκοθανάση, κατοίκου Κλειτορίας για αποκλεισμό-περίφραξη δημοτικού δρόμου από Ιωάννη Δημόγιαννη του Χρήστου που διέρχεται από το κέντρο της πόλης Τ.Κ. Κλειτορίας-Ράχη και καταλήγει στη θέση «Παναγιά» στον δρόμο Κλειτορίας-Τρίπολης.
22. Περί της από 14-08-2013 αιτήσεως του Φωτίου Κακαβά για τοποθέτηση πόρτας από Κων/νο Νταερέ σε κοινόχρηστο μονοπάτι στην Τοπική Κοινότητα Λιβαρτζίου Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
23. Περί της Εξώδικης Πρόσκλησης – Διαμαρτυρίας – Δήλωσης της Μαρίας Καραχάλιου του Αθ. Κατά του Δήμου Καλαβρύτων (΄Αρνηση-Απόκρουση της υπ’ αριθ. 14/3-1-2014 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής στην Τ.Κ. Κρινοφύτων για κατάληψη δημοτικού χώρου – δρόμου) και του από 4-3-2014 σχετικού εγγράφου του Εκπροσώπου της Τοπικής κοινότητας Κρινοφύτων Δ.Ε. Κλειτορίας.
24. Περί της από 26-09-2013 αίτησης της Χριστίνας Καζάνη για γνωμοδότηση και χαρακτηρισμό χώρου στην περιοχή «Τσαρτολαίϊκα» στο εκκλησάκι Αγίου Φανουρίου της Τοπικής Kοινότητας Τουρλάδας Δ.Ε. Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων.
25. Περί της από 14-10-2013 αίτησης του κ. Ανδρέα Νικ. Καζάνη για έγκριση παροχής υδροδότησης νεοανεγειρόμενης οικοδομής στην Τοπική Κοινότητα Τουρλάδας στη θέση «Ραμαντάνι» απ’ ευθείας από την πηγή στη θέση «Καλύβι», ιδίοις εξόδοις.

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
3 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.