Όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καλαβρύτων

Διαβάστε όλες τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου της 3/4/2015

1. Περί ένταξης του Δήμου Καλαβρύτων στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και ψήφισης πίστωσης ποσού 600 €, για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του Δήμου για τη συμμετοχή του στο ΕΔΔΥΠΠΥ.

Απόφαση του Δ.Σ :Εγκρίθηκε ομόφωνα

2. Περί εκμίσθωσης των δημοτικών βοσκοτόπων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κερπινής : α) Μπρυσσός, β) Βρωμονέρι, γ) Βουνό Γουρουνόβρυση, 2) Σκεπαστού: α) Βουνό, β) Καμπάσι-Παλιοχώρι, Βιλιβίνας: α) Τραπέζι, β) Κοκκινόη-Ξεράκια, γ) Ψηλή Ράχη, Λαπαναγών: α) Μπουχουμέρα και Ρογών: α) Σκαφίδια

Απόφαση  του Δ.Σ  :Εγκρίθηκε ομόφωνα και παραπέμφθηκε στην οικονομική επιτροπή για τα περαιτέρω

3. Περί έγκρισης της επέκτασης δικτύου για την ηλεκτροδότηση του στάβλου του κ. Ρήγα Ιωάννη, με απλή 1/Φ παροχή στη θέση «Αλώνια» της Τ.Κ. Κερτέζης, Δ.Ε. Καλαβρύτων και ψήφισης πίστωσης 912,66 € για την καταβολή της υπέρ ΔΕΔΔΗΕ.

Απόφαση  του Δ.Σ :Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία


4. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων, ποσού 258,50 € στον Ι.Ν. Ανάληψη Καστριών από τα δημοτικά τέλη φωτισμού» (Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 354/31-10-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου).

Απόφαση  του Δ.Σ :Εγκρίθηκε ομόφωνα

 

5. Περί της υπ’ αριθ. 267/18-02-2015 Πράξης του Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Τουρλαδαίων «Ο ΄Αγιος Ανδρέας», για την άμεση διακοπή των εργασιών υδρομάστευσης από την ιστορική πηγή «Καλύβι» της Τ.Κ. Τουρλάδας Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων, για τους λόγους αντίρρησης που αναφέρονται στην πράξη αυτή.

Απόφαση  του Δ.Σ : Δεν έγκρίθηκε το αίτημα


6. Περί αιτήματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Αγ. Ανδρέου Τουρλάδος (αριθ. πράξης 84/2014), για ονομασία οδού Τοπικής Κοινότητας Τουρλάδας σε οδό «Εφοπλιστή Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου».

Απόφαση  του Δ.Σ :Παραχωρήθηκε σχετική εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο κ.Λαζουρά για τον χειρισμό του θέματος

 

7. Περί της αριθ. 4/16-01-2015 Απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Σκεπαστού, για παραχώρησης στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο του Σκεπαστού της πέργκολας που αφαιρέθηκε από την πλατεία της Τ.Κ. Σκεπαστού.

Απόφαση  του Δ.Σ :Εγκρίθηκε ομόφωνα


8. Περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων οικισμού Μανεσίου» προϋπολογισμού 12.500,00 € με ΦΠΑ.

Απόφαση  του Δ.Σ :Εγκρίθηκε ομόφωνα
9. Περί έγκρισης Π.Ο.Π. του έργου: «Διάνοιξη Δημοτικού Δρόμου από Αρβανιτέϊκο Ρέμα μέχρι Εκκλησία Αγίου Νικολάου Τ.Δ. Λεχουρίου (πρώην Δήμου Αροανίας)» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων

Απόφαση  του Δ.Σ :Εγκρίθηκε ομόφωνα.
10. Περί της έκθεσης της ορισθείσης Επιτροπής της παρ. 2 του ν.3669/2008, για την εκτίμηση των απαιτήσεων της αναδόχου κοινοπραξίας Κ/Ξ Παππάς Παύλος – Πατούχας Χρήστος για την ολοκλήρωση του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίου Διοικητηρίου για τη στέγαση Δημαρχείου Καλαβρύτων».

Απόφαση  του Δ.Σ :Αναβολή της συζήτησης του θέματος


11. Περί της αναγκαιότητας εκτέλεσης των τεχνικών εργασιών στον υφιστάμενο χωμάτινο δρόμο Δρυμού – Κλείτορα και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτών.

Απόφαση  του Δ.Σ :Εγκρίθηκε ομόφωνα.Το έργο κατά το ήμισι θα καλυφθεί από δωρεά του αειμνήστου Θεόδωρου Σπυρόπουλου

 


12. Περί του από 26-02-2-2015 εγγράφου του Εκπροσώπου της Τ.Κ. ΄Ανω Λουσών για εκτέλεση έργου ύδρευσης στους ΄Ανω Λουσούς Καλαβρύτων

Απόφαση  του Δ.Σ: Δημιουργία σχετικής μελέτης

 

13. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Φλαμπούρων».2
14. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Τρεχλού».
15. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση επιστρώσεων Ιστορικού Κέντρου Καλαβρύτων».
16. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συνέχιση πλακόστρωσης-διαμόρφωσης δρόμου Θυσίας».
17. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. Σκεπαστού».
18. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων-τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Κερτέζης».
19. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση επειγουσών αναγκών έργων οδοποιίας Δ.Ε. Καλαβρύτων».
20. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις δρόμων οικισμών Τ.Κ. Μανεσίου».
21. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. ΄Ανω Βλασίας».
22. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση επιστρώσεων κεντρικών οδών Καλαβρύτων».
23. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ρογών».
24. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κάτω Βλασίας».
25. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Δ. Κλειτορίας-Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Περιφερειακού Δρόμου Κλειτορίας».
26. Περί αντικατάστασης μέλους της επιτροπής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Αροανίας» του Δήμου Καλαβρύτων.
27. Περί αντικατάστασης μέλους της επιτροπής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας Τ.Δ. Αροανίας (πρώην δήμου Αροανίας)» του Δήμου Καλαβρύτων.
28. Περί αντικατάστασης μέλους της επιτροπής παραλαβής του έργου: «΄Αρσεις Καταπτώσεων Εσωτερικής και Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Δ. Αροανίας (πρώην Δήμου Αροανίας)» του Δήμου Καλαβρύτων.
29. Περί αντικατάστασης μέλους της επιτροπής παραλαβής του έργου: «Διανοίξεις – Διαπλατύνσεις Εσωτερικής οδοποιίας Τ.Δ. Αροανίας (πρώην δήμου Αροανίας)» του Δήμου Καλαβρύτων.

Απόφαση  του Δ.Σ:Για τα θέματα από 13 έως 29 ο πρόεδρος του Δ.Σ θα ορίσει επιτροπές μετά από την σχετική εξουσιοδότηση που έλαβε

 

30. Περί της δωρεάς οικοπέδου Ε:185 τ.μ., της κυρίας Βασιλικής .Γ. Παναγιωτοπούλου, στην Τοπική Κοινότητα Δρυμού της Δ.Ε. Κλειτορίας (Οικισμός Κάτω Δρυμού) του Δήμου Καλαβρύτων.

Απόφαση  του Δ.Σ:Η πιο πάνω δωρεά έγινε αποδεκτή


31. Περί διαπίστωσης της λύσεως της Δημοτικής Επιχείρησης Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κλειτορίας « Ο Αρχαίος Κλείτορας».

Απόφαση  του Δ.Σ :Διαπιστώθηκε η λύση της επιχείρησης ''Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΛΕΙΤΩΡ""


32. Περί των όρων και προϋποθέσεων απαλλαγής από την καταβολή δημοτικών τελών, λόγω αναπηρίας

Απόφαση  του Δ.Σ : Μείωση Δημοτικών τελών κατά 50% σε πολύτεκνους, αναπήρους ανω του 67%,και πολίτες του Δήμου Καλαβρύτων με οικονομικά προβλήματα

33. Περί των όρων και προϋποθέσεων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους δημότες. 

Απόφαση  του Δ.Σ :Συνολικό ποσό 18.000 ευρώ το οποίο θα κατανεμηθεί στις πιο πάνω κατηγορίες

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.