Μια ετήσια δήλωση ΦΠΑ μπορούν να υποβάλλουν οι αγρότες που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα

Με το σχέδιο νόμου «Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας» του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που τέθηκε, την Τρίτη (8 Ιουλίου), σε δημόσια διαβούλευση, καταργείται η περιοδική υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, την οποία θα μπορούν να υποβάλλουν μια φορά το χρόνο οι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. Επίσης το άρθρο 10 του ίδιου νόμου αναφέρει ότι τα σφαγεία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου σφαγών, στο οποίο θα αναγράφεται η χώρα γέννησης των ζώων προς σφαγή και ο κωδικός εκτροφής τους. Αν από τα συνοδευτικά έγγραφα δεν προκύπτει η χώρα γέννησης το ζώου αναγράφεται η χώρα προέλευσής του. Το βιβλίο σφαγών τίθεται υπόψη των ελεγκτών του ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 8 του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 38 του Κώδικα ΦΠΑ (νόμος 2859/2000) ως εξής: «Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο». 
Στη συνέχεια αναφέρεται ότι η φορολογική περίοδος για τους αγρότες ορίζεται ως εξής: «Ένα ημερολογιακό έτος προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι είναι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία». 

Επίσης το άρθρο 38 του Κώδικα ΦΠΑ (νόμος 2859/2000) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο». 

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή λαμβάνουν αγαθά ή υπηρεσίες για τις οποίες είναι υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν τις ως άνω φορολογητέες πράξεις. 

Το άρθρο 9 αναφέρει ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή άλλο αδίκημα. Ο φορολογούμενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου». 

Στο άρθρο 10 του ίδιου νόμου αναφέρεται ότι τα σφαγεία «υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου σφαγών, στο οποίο αναγράφεται η χώρα γέννησης των ζώων προς σφαγή και ο κωδικός εκτροφής τους. Σε περίπτωση που από τα συνοδευτικά έγγραφα του ζώου δεν προκύπτει η χώρα γέννησης του, αναγράφεται η χώρα προέλευσης του. Το βιβλίο σφαγών τίθεται υπόψη των αρμοδίων Ελεγκτικών Αρχών και αντίγραφο του βιβλίου σφαγών υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον «ΕΛΓΟ- Δήμητρα» σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 647/27509 (Β΄ 539) εντός 10 ημερών από την ημερομηνία σφαγής». 

Επίσης στον ίδιο νόμο η παράγραφος 14 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 (Α΄129), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα ΑΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο πληροφοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, με σκοπό την ηλεκτρονική υποστήριξη της αδειοδότησης αυτών». 

Η διαβούλευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 11η Ιουλίου του 2014. 

ΠΗΓΗ:ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
4 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.