Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων μας στην ΑΣΠΕ για τα έτη 2019-2022.

politeknoi
  •   
  •   
  •   
  •  

Σας γνωρίζουμε τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 6 Οκτωβρίου 2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 10 Οκτωβρίου 2019, καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων μας στην ΑΣΠΕ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Ερμείδης Χαρίλαος Πρόεδρος

2) Μαντάς Δημήτριος Αντιπρόεδρος

3) Καλογερόπουλος Βασίλειος Γεν. Γραμματέας

4) Γκράμμη – Καραμπούλη Χαρά Αναπ. Γεν.Γραμματέας

5) Τζουμάκας Χαράλαμπος Ταμίας

6) Κατσίκας Παρασκευάς Υπεύθυνος αντιπροσώπων

7) Στέργιος Ιωάννης Δημόσιες σχέσεις

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) π. Αγγελόπουλος Αλέξιος

2) Ντόκος Αθανάσιος

3) Σουλελές Παναγιώτης

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

(Α.Σ.Π.Ε.)

1) Ερμείδης Χαρίλαος

2) Καλογερόπουλος Βασίλειος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος 

Χαρίλαος Ηλία Ερμείδης

Ο Γεν. Γραμματέας

Χαρίλαος Ηλία Ερμείδης Βασίλειος Καλογερόπουλος