Υπουργείο Υγείας - Καλάβρυτα, Κλειτορία και Ερυμάνθεια στις προβληματικές και άγονες περιοχές

Τα Καλάβρυτα, την Κλειτορία και την Ερυμάνθεια χαρακτηρίζει ως άγονες και προβληματικές λόγω των γεωγραφικών, κοινωνικών, συγκοινωνιακών και οικονομικών τους συνθηκών, το Υπουργείο Υγείας με την Υ10α/Γ.Π. οικ. 60934/8-7-14 (ΑΔΑ: 7ΜΕΒΘ-ΟΘΣ) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» που δόθηκε πριν λίγο στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την παραπάνω υπουργική απόφαση, δίνονται επιπλέον κίνητρα στους επικουρικούς ιατρούς που επιθυμούν να υπηρετήσουν σε αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 2 που δημοσιεύομε παρακάτω.

Άρθρο 2
Κίνητρα
1. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών οι οποίοι 
τοποθετούνται στις περιοχές του άρθρου 1 της παρούσας, μπορεί να ορίζεται 
έως και τρία (3) έτη, με την προϋπόθεση ότι στον προϋπολογισμό των 
νοσοκομείων ή των Υγειονομικών Περιφερειών, θα έχει προβλεφθεί η ανάλογη 
πίστωση.
2. Όταν ένας εκ των συζύγων τοποθετείται ως επικουρικός ιατρός στις παραπάνω 
περιοχές, ο άλλος δικαιούται να τοποθετηθεί σε θέση επικουρικού ιατρού της 
ειδικότητάς του, κατά προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση του καταλόγου, 
εφόσον αυτή προκηρυχθεί.
Σε περίπτωση κατά την οποία υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις για την ίδια 
θέση, προηγείται ο ιατρός με προϋπηρεσία σε θέση επικουρικού γιατρού σε 
νοσοκομείο του Α’ Καταλόγου της Υ10α/Γ.Π. οικ.114191/17-9-2010 (ΦΕΚ 
1579/Β) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως 
συμπληρώθηκε με την Υ10α/Γ.Π.οικ. 129971/19-10-2010 (ΦΕΚ 1736/Β) όμοια,
και σε περίπτωση ισόχρονης προϋπηρεσίας, προηγείται ο ιατρός που έχει 
εγγραφεί πρώτος στον κατάλογο των επικουρικών.
3. Η προϋπηρεσία επικουρικού ιατρού στις περιοχές του άρθρου 1 της παρούσης 
υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση με την προϋπηρεσία στα υπόλοιπα 
νοσοκομεία, για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
4. Οι σύζυγοι των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται στις ανωτέρω περιοχές, 
και είναι τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ΙΔΑΧ δημοσίων υπηρεσιών και 
Ν.Π.Δ.Δ. που κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, επιτρέπεται να 
αποσπώνται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων σε υπηρεσίες του
στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης 
υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην 
περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.
5. Γιατροί οι οποίοι κατά την εγγραφή τους στον κατάλογο των επικουρικών δεν 
έχουν υπερβεί το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους, αλλά έχει παρέλθει η επταετία 
από την ημερομηνία κτήσης του τίτλου της ειδικότητάς τους, μπορούν κατά 
παρέκκλιση να παραμένουν στον κατάλογο και να τοποθετούνται αποκλειστικά 
στις περιοχές του άρθρου 1 της παρούσας. 

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την υπουργική απόφαση

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.