Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το "ΛΑΘΟΣ" του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος

γράφει ο Β. Αποστολόπουλος

 

Την 17η Ιουλίου 2015, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαβρύτων, κατατέθηκε προς συζήτηση, από το Δ.Σ. του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, υπόμνημα με θέσεις και προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία του, καθώς και με δράσεις - πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει ο Δήμος, προκειμένου η πόλη των Καλαβρύτων να αποκτήσει Αντιφασιστικό - Αντιναζιστικό χαρακτήρα και να γίνει πόλος έλξης ακόμα περισσότερων επισκεπτών. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, παρίσταντο και Μέλη του Δ.Σ. του Δημοτικού Μουσείου με την ελπίδα ότι το συγκεκριμένο υπόμνημα θα τύγχανε ουσιαστικής συζήτησης και αντιμετώπισης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως ήταν αναμενόμενο, κάτι τέτοιο ποτέ δε συνέβει, αλλά ζητήθηκε από τα παρεβρισκόμενα μέλη του Δ.Σ. του Μουσείου να επανυποβληθούν οι προτάσεις, πράγμα το οποίο έγινε την 24η Σεπτεμβρίου 2015.

Μέχρι σήμερα το μόνο που έχει γίνει, είναι η διατύπωση του Δημάρχου Καλαβρύτων κ. Γ. Λαζουρά ότι ο Δήμος αδυνατεί να χρηματοδοτεί κάθε χρόνο το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και σκοπεύει να το μετατρέψει σε Διεύθυνση του Δήμου και να λειτουργήσει όπως ακριβώς τα Δημοτικά Σφαγεία (διαβάστε εδώ σχ. άρθρο), τα οποία λίγες μέρες αργότερα μάθαμε, ότι θα προχωρήσουν προς ιδιωτικοποίηση με αβέβαιο το μέλλον τους (διαβάστε εδώ το σχ. άρθρο).

Στο σημείο αυτό νοιώθω την ανάγκη να επισημάνω το "ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ" που διέπραξε το Δ.Σ. του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. Το "ΛΑΘΟΣ" είναι ότι οι άνθρωποι του Δ.Σ. του Μουσείου, όχι μόνο είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι με άποψη, αλλά τόλμησαν να καταθέσουν προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο που περιέχονται στο συγκεκριμένο υπόμνημα. Θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι, προτάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο που δεν έχουν την πατρότητα του Δημάρχου δεν τις συζητά.

Ίσως στο μέλλον θα πρέπει να είναι πιο προσεχτικοί γιατί δυστυχώς, όπως μέχρι στιγμής δείχνουν τα πράγματα, δεν έχουν την υποστήριξη σχεδόν κανενός τοπικού φορέα, είτε αυτός λέγεται Σύλλογος, είτε Ένωση. Η μόνη φωνή που ακούστηκε και υποστήριξε τις προτάσεις του υπομνήματος και αυτό οφείλω να το επισημάνω, είναι η φωνή της Ένωσης Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. 

Για μια πλήρη εικόνα του συγκεκριμένου υπομνήματος παρουσιάζονται οι προτάσεις του Δ.Σ. του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαβρύτων που υπογράφονται από τον πρόεδρο του Δ.Μ.Κ.Ο κ. Χρίστο Φωτεινόπουλο:

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

 

 1. Να ιδρυθεί το Τοπικό ιστορικό Αρχείο ή Ιστορικό Ερευνητικό Κέντρο Καλαβρύτων ως παράρτημα του Μουσείου.

 

Η πρόταση συνδέεται άμεσα με τον σκοπό του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, όπως καταγράφεται στη Συστατική του Πράξη που είναι:

Α). Η συλλογή, τεκμηρίωση, συντήρηση, έκθεση και ερμηνεία του πάσης φύσεως μουσειολογικού υλικού που σχετίζεται με τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος της 13ης Δεκεμβρίου 1943 στα Καλάβρυτα καθώς και με όλα τα γεγονότα που προηγήθηκαν και ακολούθησαν το Ολοκαύτωμα στον ευρύτερο χώρο της επαρχίας Καλαβρύτων.

Β). Η προώθηση της εκπαίδευσης και έρευνας με την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαλέξεων και ιστορικών συνεδρίων, δημοσιεύσεων και εκδόσεων, με θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο του νομικού προσώπου.

Γ). Η δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και ιστορικού αρχείου που σχετίζονται με το αντικείμενο του νομικού προσώπου. (Συνημ.1)

Ωστόσο, μετά από δέκα χρόνια λειτουργίας του Μουσείου, οι πιο πάνω θεματικοί τομείς αρμοδιοτήτων του δεν αναπτύχθηκαν. Η βασικότερη αιτία υπήρξε η έλλειψη αξιοπρεπών χώρων. Τα μικρά, υγρά, χαμηλοτάβανα και ως εκ τούτου καταθλιπτικά υπόγεια του Μουσείου (που μπορείτε να επισκεφτείτε και να το διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι) δεν προσφέρονται για τη στέγαση τέτοιου είδους δράσεων.

Στο Ερευνητικό Κέντρο που προτείνουμε να ιδρυθεί, θα μπορούσε να μεταφερθούν οι πιο κάτω δραστηριότητες του Μουσείου: η ιστορική βιβλιοθήκη, το ιστορικό αρχείο, η αίθουσα Μελέτης – αναγνωστήριο, η έκθεση των πινάκων και των χαρακτικών του Μουσείου, κλπ).

Η πιο πάνω επέκταση των δραστηριοτήτων του Μουσείου είναι απαραίτητη προκειμένου να διαφυλαχτούν τα ιστορικά αρχεία του τόπου, να διαδοθεί η ιστορική γνώση, να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη, να καταγραφεί και αξιοποιηθεί προσφερόμενη σε κοινή χρήση, τόσο σε απλούς πολίτες όσο και σε ερευνητές και επιστήμονες, και το Μουσείο με παράλληλες εκδηλώσεις να αποκτήσει πέρα από την τοπική και εθνική εμβέλεια.

Για τη στέγαση του παραπάνω Κέντρου, προτείνουμε: να παραχωρηθεί από τον Δήμο Καλαβρύτων στο ΔΜΚΟ το κτήριο, που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία και προορίζεται για Κέντρο Τουριστικής Προβολής της πόλης. Επισημαίνουμε ότι το κτήριο κατασκευάστηκε από τον αείμνηστο Δήμαρχο Πάνο Πόλκα κατά τη διάρκεια της πέμπτης θητείας του (1995-1998) με τη χορηγία δύο ευπατρίδων Καλαβρυτινών, των αδελφών Νικολάου και Ασπασίας Δαλιάνη, που διέθεσαν 7.000.000 δρχ. για τον σκοπό αυτό. Το πολιτιστικό κέντρο ονομάστηκε «Δαλιάνειο» και στέγασε αρχικά τη ΔΕΠΑΠΟΖ και τη Δημακοπούλειο Βιβλιοθήκη.

 

 1. Να δημιουργηθεί από τον Δήμο Καλαβρύτων -σε συνέχεια της προηγούμενης πρότασης- και να στεγαστεί στο ίδιο κτήριο Γραφείο Υποδοχής Επισκεπτών.

 

Εύλογα θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, αν η πιο πάνω πρόταση εντάσσεται στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Μουσείου. Έμμεσα συνδέεται. Στο βαθμό που το Μουσείο αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των επισκεπτών των Καλαβρύτων, τότε νομιμοποιείται να συμμετέχει σ’ έναν ανοιχτό διάλογο χάραξης της πολιτικής για την Τουριστική Προβολή και Ανάπτυξη της περιοχής μας. (Και οπωσδήποτε μας λυπεί το γεγονός που το Μουσείο δεν συμπεριλαμβάνεται στην 12μελή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Καλαβρύτων).

Εν προκειμένω. Θα μπορούσε να οργανωθεί και να στελεχωθεί το Γραφείο αυτό με πρόσωπα που θα εκπαιδευτούν και θα αναλάβουν το ρόλο του/της ξεναγού, αντί αμοιβής, για τις πολυπληθείς ομάδες που επισκέπτονται την πόλη, έτσι ώστε συντονισμένα και προγραμματισμένα να προσέρχονται για να γνωρίσουν τα μνημεία : Οδοντωτό-Φαράγγι Βουραϊκού, Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος- Νεκροταφείο-Τόπο Εκτέλεσης, Κεντρική πλατεία –Εκκλησία, Αρχοντικό Παλαιολογίνας-Πινακαθήκη Φάσσου, Πλατεία Χελμού, τα Μοναστήρια, τα Σπήλαια Λιμνών, το Χιονοδρομικό Κέντρο, το Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος και άλλα αξιοθέατα που αποτελούν τοπικό πλούτο και συγκριτικό πλεονέκτημα που πρέπει να αξιοποιηθεί.

Εναλλακτικά, το Γραφείο αυτό μπορεί να στεγαστεί και στον Σιδηροδρομικό Σταθμό (πρώην αποθήκες). Ήδη το Μουσείο-πιλοτικά- έχει εγκαταστήσει υπάλληλο στον χώρο αυτό, ο οποίος υποδέχεται, ενημερώνει και κατευθύνει τους επισκέπτες –που φθάνουν με το τρένο-προς το Μουσείο και τον Τόπο Εκτέλεσης.

Επίσης, στα πλαίσια υλοποίησης ενός Προγράμματος μέσω της αξιοποίησης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, μεταξύ άλλων, προβλέπεται να δημιουργηθεί μια ψηφιακή ξενάγηση εντός του Μουσείου αλλά και διασύνδεσης αυτού με τα περιβάλλοντα μνημεία που το πλαισιώνουν και συνδέονται με το γεγονός του Ολοκαυτώματος.

 1. Να ενοποιηθούν οι χώροι Μουσείου – Νεκροταφείου – Τόπου Εκτέλεσης.

 

Η οργανική σύνδεση των τριών χώρων προβλέπεται από τη μουσειολογική μελέτη που έχει συνταχθεί από το ΥΠ.ΠΟ. Η ενοποίηση να πραγματοποιηθεί βάσει αρχιτεκτονικής μελέτης που θα προβλέπει λεπτομερώς όλες τις παρεμβάσεις:

α. την πλακόστρωση του εναπομείναντος μονοπατιού

β. την ανάδειξη και αναγνώριση του Κοιμητηρίου ως ιστορικού,

γ. την αποκατάσταση των «ορφανών» τάφων,

δ. τη συντήρηση και ανάδειξη της μάντρας του Κοιμητηρίου

ε.τη σύνταξη-ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου και

στ. να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα προς χρήση υλικά, στις διασταυρώσεις δρόμων, ταμπέλες, πινακίδες, κ.λπ.

Τέλος, είναι καιρός να πραγματοποιηθεί μια παλιά ιδέα-πρόταση που η υλοποίησή της είχε μετατεθεί για τη μετά τη λειτουργία του Μουσείου εποχή. Συγκεκριμένα: να αλλάξει-για συμβολικούς λόγους και όχι μόνο- η καθιερωμένη επί χρόνια διαδρομή-«πορεία ειρήνης» της 13/12 και εφεξής να ακολουθεί την πορεία: εκκλησία-Μουσείο-Εκτέλεση, ήτοι τον δρόμο που βάδισαν οι μελλοθάνατοι Καλαβρυτινοί το πρωινό της13/12/43.

 

4. Να αποκατασταθεί, να προστατευθεί και να συντηρηθεί το Μνημείο και ο Τόπος της Εκτέλεσης:

α) με την οριοθέτηση ( νέα ) των ελεύθερων χώρων γύρω από τον τόπο της εκτέλεσης και το μονοπάτι (και μέσω απαλλοτριώσεων), β) με την υποχρέωση της προστασίας τους από οικοδομικές ή άλλες παρεμβάσεις

γ) με την ενοποίησή του με το οικόπεδο που σήμερα σταθμεύουν τα Ι.Χ. και τα λεωφορεία και με την κατάργηση του δρόμου στο σημείο αυτό και τη διάνοιξη νέας παρακαμπτήριας στροφής, καθώς στο χώρο αυτό βρέθηκαν οι περισσότεροι εκτελεσμένοι. Στο χώρο αυτό μπορεί να δημιουργηθεί ένα απέριττο νεκροταφείο, όπως προβλέπεται στην 57/98 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων. (Συνημ.2)

δ) με τη στήριξη της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας για την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης ανάπλασης και αναβάθμισης του μνημείου και του γύρω χώρου (Συνημ.3)

ε) με τη συντήρηση του γλυπτού της «πετρωμένης μάνας» και των πλακών που αναγράφουν τα ονόματα των εκτελεσθέντων. Εδώ, να εξετασθεί και το ενδεχόμενο της επανεγγραφής των ονομάτων προκειμένου να διορθωθούν σφάλματα και

στ) με την απομάκρυνση των μικροπωλητών από τον χώρο

(Σημ. Με το ΠΔ 348/17-05-1993 τ. Β΄, ο χώρος Εκτέλεσης έχει χαρακτηριστεί ως Ιστορικός Τόπος. Συνημμένο (4))

 

 1. Ο Δήμος Καλαβρύτων οφείλει να λάβει μέτρα για την ανάδειξη του ιστορικού κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου.

Η κατάσταση που επικρατεί περιμετρικά του Μουσείου: τραπέζια, καρέκλες, ομπρέλες, κάδοι απορριμμάτων, δέντρα ακλάδευτα, Περίπτερο, δεν συνάδει με τον ιστορικό χώρο, τον σεβασμό του μνημείου και την αισθητική της πόλης. Πρόκειται για κατάσταση πνιγηρή και αυθαίρετη που προκαλεί τη δυσφορία και τα δυσμενή σχόλια των επισκεπτών.

Ο Δήμος Καλαβρύτων να μεριμνήσει α) για την αποκατάσταση και τη συντήρηση των χώρων πέριξ του Μουσείου και β) σε συνεργασία με τους καταστηματάρχες να αναζητήσουν λύση που θα αναβαθμίζει λειτουργικά και αισθητικά την περιοχή.

 

 1. Να αποκτήσει η πόλη των Καλαβρύτων αντιναζιστικό αντιφασιστικό προσανατολισμό με την τοποθέτηση – ανέγερση σχετικών μνημείων στην είσοδο της πόλης (πάρκο Καπή , πάρκο οδοντωτού, κεντρική πλατεία, αφετηρία λιθόστρωτου μονοπατιού προς την εκτέλεση- άνω μέρος νεκροταφείου, διανοιχθείσα οδός Κωνσταντίνου).

 

 1. Ο Δήμος Καλαβρύτων να ενημερώνει τους δημότες και να κρατά στην επικαιρότητα το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων και αποζημιώσεων καθώς και να μεριμνήσει να χαρακτηριστούν ως «Μαρτυρικά Χωριά» και άλλες Κοινότητες του Δήμου Καλαβρύτων, όπως η Κερπινή, η Ζαχλωρού, το Σκεπαστό, η Κλειτορία κ.λπ.

 

 1. Να αναλάβει ο Δήμος Καλαβρύτων πρωτοβουλία και σε συνεργασία με το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος 1940-1944, να προβούν σε όλες εκείνες τις ενέργειες προς την Πολιτεία, προκειμένου η τελευταία να θεσμοθετήσει την «Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του φασισμού και του ναζισμού ».

 

 1. Είναι ανάγκη να προχωρήσει ο Δήμος Καλαβρύτων στην ψηφιοποίηση του Αρχείου του, προκειμένου-εκτός των άλλων- να διευκολυνθεί η αναζήτηση-ανεύρεση και παράδοση στο Μουσείο Αρχείων α) Της περιόδου 1944 – 1974 . 30 χρόνια. Δημαρχίες Κουσιαφέ – Σπηλιόπουλου, μέχρι και Απ. Τσεκούρα. (Καταθέσεις Καλαβρυτινών στη Δίκη Νυρεμβέργης, ανοικοδόμηση - στέγαση – κοινωνική πρόνοια, παιδιά στη Γερμανία το 1954 «μερικές αποζημιώσεις» 1959, ιδιωτικές Γερμανικές προτάσεις «βοηθείας» επετειακές εκδηλώσεις, φωτογραφικό υλικό, αλληλογραφία, έγγραφα, κλπ).

β) Της περιόδου 1974 – 2014 . 40 χρόνια. Δημαρχίες Π. Πόλκα – Γ. Λαζουρά. (παγκόσμια συνέδρια Μαρτυρικών πόλεων – πόλεων ειρήνης, αναγνώριση Εθν. Αντίστασης αδελφοποιήσεις Μαρτυρικών Πόλεων. πχ. Μαρζαμπότο, Κρακούγεβατς, εξέλιξη ελληνογερμανικών σχέσεων με την πόλη των Καλαβρύτων, ενέργειες για τις αποζημιώσεις, αγωγές δημοτών 1990, Διεθνές συνέδριο 50 χρόνων, κλπ.)

 

 1. Να αναλάβει ο Δήμος Καλαβρύτων τη δαπάνη της μετατροπής της κεντρικής θέρμανσης του Μουσείου από θερμότητα Λέβητα (καλοριφέρ) σε θερμότητα Αντλία (κλιματισμός) για δύο κυρίως λόγους: α) εξοικονομώντας πόρους: είναι π.χ. αδύνατο, ασύμφορο, δυσβάσταχτο για το Μουσείο να λειτουργεί το καλοριφέρ κατά τους χειμερινούς μήνες επί 24ώρου βάσεως και β) προστατεύοντας το Μουσειακό υλικό του Μουσείου από τη φθορά.

Γιατί η θερμοκρασία και η υγρασία στους εκθεσιακούς χώρους καθώς και στους χώρους του αρχείου πρέπει να είναι σταθερές Χειμώνα-Καλοκαίρι, πράγμα που δεν συμβαίνει και τα εκθέματα-αρχεία κινδυνεύουν να καταστραφούν. Ήδη η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ από τη διενέργεια αυτοψίας που πραγματοποίησε τα έτη 2011 και 2013 (Συνημ.5) εντόπισε τα προβλήματα, επισήμανε τους κινδύνους και πρότεινε τρόπους αντιμετώπισης. Να τονιστεί εδώ ότι, ενώ είχε προβλεφθεί η τοποθέτηση αφυγραντήρων στους χώρους του Μουσείου, το έργο αυτό δεν υλοποιήθηκε.

Η χρηματοδότηση μπορεί να επιτευχθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

 

 1. Να ληφθεί άμεσα μέριμνα σύνδεσης της αποχέτευσης του Μουσείου με το αποχετευτικό δίκτυο.

 

 1. Να αυξηθεί και να καταβάλλεται έγκαιρα η χρηματοδότηση του Μουσείου από τον Δήμο Καλαβρύτων, γιατί οι δαπάνες υπερβαίνουν κατά πολύ τα έσοδα (λειτουργικά έξοδα, συντήρηση των εγκαταστάσεων του Μουσείου κ.λπ). Η αύξηση της χρηματοδότησης επιβάλλεται και από δύο επί πλέον λόγους:

α) θα επιτρέψει να συνταχθεί και να εγκριθεί ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.), στόχος που μέχρι σήμερα δεν κατέστη εφικτός, γιατί σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 10 του Ν. 3584 / 07, «η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο» και

β) θα καλύψει ένα μέρος του κόστους της έκδοσης των βιβλίων του ΔΜΚΟ, που ο Δήμος Καλαβρύτων απλόχερα προσφέρει στους προσκεκλημένους και επισκέπτες του.

(Σημ. Με το ΠΔ 1976/09-10-2007 τ. Β΄, έχει αναλάβει την υποχρέωση να επιχορηγεί το ΔΜΚΟ με το χρηματικό ποσό των 100.000,οο ΕΥΡΩ ετησίως. Συνημμένο (6)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Μ.Κ.Ο .

Χρίστος Φωτεινόπουλος

 

Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
 • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
6 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.