Η τοποθέτηση του Δημάρχου Γ. Λαζουρά για το κόστος σύνδεσης με την αποχέτευση

Με αφορμή τις επισημάνσεις του συμπολίτη μας κ. Χαρίλαου Ερμείδη σχετικά με το κόστος σύνδεσης των ιδιοκτησιών με το δίκτυο αποχέτευσης η οποία είναι η ακόλουθη :

Γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή των Καλαβρύτων για ένα τόσο σοβαρό έργο, προς τους πολίτες του Δήμου Καλαβρύτων, που καλούνται ΜΟΝΟ να πληρώσουν;. Γιατί η Δημοτική Αρχή "αποφασίζει και διατάσσει" το πόσα θα πληρώσει ο κάθε πολίτης;. Από τότε (δεν θυμάμαι ακριβώς χρονολογία) που έγιναν οι πρώτες συζητήσεις γι' αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, (με πολλές ενστάσεις οι οποίες είναι" γραμμένες" στην κυριολεξία στα υποδήματα κάποιων που τα ξέρουν όλα στο Δήμο Καλαβρύτων), πότε πάλι η Δημοτική Αρχή μα και η αντιπολίτευση μείζονα και ελάσσονα, ενημέρωσαν τους Καλαβρυτινούς πολίτες; Πότε συζήτησαν τις ενστάσεις τους και πότε και ποιοί τις διευθέτησαν;. Πως τους καλούν τώρα να πληρώσουν; Είσαστε υποχρεωμένοι να καλέσετε τον Καλαβρυτινό πολίτη σε ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και να τον ενημερώσετε γι' αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Η εποχή του "αποφασίζομεν και διατάσσομεν" έχει προ πολλού περάσει ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΙ. Ελπίζω να το έχετε πάρει χαμπάρι. Καλέστε τον Καλαβρυτινό πολίτη και ενημερώστε τον για όλη την εξέλιξη του έργου. Να ακούστε τις απόψεις του και τις ενστάσεις του. Εσείς αύριο θα φύγετε. Το έργο όμως θα μείνει. Ποιό όμως έργο; Είσαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσετε τους Καλαβρυτινούς πολίτες ΤΩΡΑ.

το kalavrytanet παίρνει την πρωτοβουλία να δημοσιεύσει τις θέσεις - εξηγήσεις του Δημάρχου Καλαβρύτων για το θέμα όπως αυτές εκτέθηκαν από τον ίδιο στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο:

Στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) ορίζεται ότι, στις αρμοδιότητες των δήμων, ανήκουν, μεταξύ άλλων και η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία, συστημάτων και δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού. Ασκώντας, αυτή του την αρμοδιότητα, ο Δήμος Καλαβρύτων, σχεδίασε, προγραμμάτισε, μελέτησε, ενέταξε στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή ένωση χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη – Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.” το ζωτικό, σημαντικό, φιλοπεριβαλλοντικό και κρίσιμο για την οριστική επίλυση του πολύχρονου προβλήματος της διάθεσης των αστικών - οικιακών λυμάτων και για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της μαρτυρικής πόλης των Καλαβρύτων (και έδρας – πρωτεύουσας του Δήμου μας) έργο, της “Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καλαβρύτων”, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 12.538.677,88 ευρώ. Το συνολικό έργο, αποτελείται, από, δύο (2), βασικά υποέργα.

 Το (υπο)έργο της κατασκευής του “Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων Καλαβρύτων”, με προϋπολογισμό αυτού 6.875.700 ευρώ και ανακηρυχθείσα ανάδοχο κατασκευής του την τεχνική εταιρεία “ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.”. το οποίο, ήδη, σήμερα, έχει εκτελεσθεί πλήρως, αφού έχουν κατασκευασθεί, οι κεντρικοί αγωγοί, ο αγωγός βαρύτητας, οι καταθλιπτικοί και βοηθητικοί αγωγοί συνολικού μήκους 16.340 μέτρων και έχει, ήδη, γίνει και η προσωρινή παραλαβή του και μετά από τη διόρθωση και αποκατάσταση από την ανάδοχο των ελαττωμάτων και κακοτεχνιών που έχουν προκύψει, θα γίνει, το προσεχές διάστημα και η οριστική παραλαβή του. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού του έργου, κατασκευάσθηκαν, από την παραπάνω ανάδοχο εταιρεία και οι εξωτερικές διακλαδώσεις (τα λεγόμενα “μπαστούνια”), 945 στον αριθμό, κατά πλάτος των δρόμων από τους αγωγούς αποχέτευσης, μέχρι την άκρη του πεζοδρομίου, το συνολικό κόστος κατασκευής των οποίων ανήλθε σε 119.643,83 ευρώ, δεν ήταν επιλέξιμο για την ένταξή του στη χρηματοδότηση του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και το κατέβαλε εξολοκλήρου και το επιβαρύνθηκε ο Δήμος μας.

 Το (υπο)έργο της κατασκευής των “Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (του Βιολογικού Καθαρισμού) Καλαβρύτων”, συνολικού προϋπολογισμού 5.166.000 ευρώ και ανακηρυχθείσα ανάδοχο κατασκευής του, την κοινοπραξία ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε. – ΕΡΜΩΝ Α.Ε. το οποίο έχει κατασκευασθεί, κατά ποσοστό 60%, περίπου και κατά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμά του, εάν δεν υπάρξουν απρόβλεπτες καθυστερήσεις, θα ολοκληρωθεί και θα δοθεί για την προβλεπόμενη δοκιμαστική του λειτουργία (όπως μας διαβεβαιώνει, η ανάδοχος κοινοπραξία και οι επιβλέποντες το έργο πολιτικοί μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος), τον Οκτώβριο, του τρέχοντος έτους.  Παρίσταται, ως εκ των ανωτέρω εκτεθέντων, επιτακτική και άμεση η ανάγκη:  Να επιβληθούν και να καθορισθούν, με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου:  Οι δαπάνες (το κόστος) σύνδεσης, τις οποίες, όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 15 ν. 1069/1980) οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται να τις προκαταβάλλουν στο Δήμο Καλαβρύτων καθώς και να επιβληθούν και να καθορισθούν:  Τα τέλη ή δικαιώματα σύνδεσης με την αποχέτευση. Οι παραπάνω, δαπάνες σύνδεσης και τέλη ή δικαιώματα σύνδεσης με την αποχέτευση , έχουν κατεξοχήν ανταποδοτικό χαρακτήρα και πρέπει να επιβληθούν και να καθορισθεί το ύψος τους, με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία είναι κανονιστική και πρέπει να δημοσιευθεί, όπως ορίζουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 66 του β. δ/τος 24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ Α’ 171) και να αποσταλεί υποχρεωτικά για έλεγχο της νομιμότητάς της, από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Το Δημοτικό μας Συμβούλιο, έχει λάβει την υπ’ αριθμ. 392/28-11-2014 απόφασή του, με την οποία επέβαλε και καθόρισε το τέλος σύνδεσης με την αποχέτευση και τις δαπάνες (το κόστος) σύνδεσης, η οποία, όμως, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης αιτιολογίας της, μη νόμιμης δημοσίευσής της και μη έγκρισής της από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι, ουσιαστικώς, ανυπόστατη και πρέπει, σήμερα, να επαναληφθεί, με νέα απόφαση, με το ίδιο, περιεχόμενο, η οποία θα αιτιολογείται, θα δημοσιευθεί νόμιμα και θα σταλεί για έλεγχο νομιμότητας.

 Ο Δήμος μας, να έχει προχωρήσει και ολοκληρώσει, μέχρι τον Οκτώβριο, το υπολειπόμενο και μη κατασκευασθέν, ακόμη, τμήμα των εξωτερικών διακλαδώσεων, με την τοποθέτηση των φρεατίων σύνδεσης - παροχέτευσης των εσωτερικών ιδιωτικών παροχών (είτε στην άκρη των δρόμων, είτε στα πεζοδρόμια) . Οι δημότες και κάτοικοι της πόλης των Καλαβρύτων που είναι ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές των ακινήτων, να κατασκευάσουν το εντός του ακινήτου τους, εσωτερικό δίκτυο και εγκατάσταση αποχέτευσης των οικιακών λυμάτων τους, μέχρι το φρεάτιο σύνδεσης – παροχέτευσης των εσωτερικών ιδιωτικών παροχών, που θα κατασκευασθεί, από το Δήμο μας, είτε στο πεζοδρόμιο είτε στην άκρη του οδοστρώματος. Το εσωτερικό (εντός εκάστης ιδιοκτησίας) αυτό δίκτυο και οι εσωτερικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης κατασκευάζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του “Κανονισμού εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων” εντός του χώρου του εκάστου ακινήτου και μέχρι το φρεάτιο, με επίσπευση, φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του κυρίου, νομέα ή επικαρπωτή του ακινήτου, που πρόκειται να συνδεθεί και σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού Αποχέτευσης του Δήμου μας, που θα συντάξουμε και θα αποφασίσουμε έγκαιρα, σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

 Οι δαπάνες (το κόστος) σύνδεσης, που είναι ανάγκη να επιβάλλουμε και οι οποίες πρέπει, σύμφωνα με το νόμο, να προκαταβληθούν από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που θα συνδεθούν, στο Δήμο μας, αφορούν, στην κάλυψη του πραγματικού και απολύτως αναγκαίου κόστους που, ήδη, κατέβαλε (συνολικά 119.643,83 ευρώ) και θα καταβάλλει, ακόμη, ο Δήμος μας για την ολοκλήρωση της κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων.

Ειδικότερα, όπως προανέφερα, ο Δήμος μας επιβαρύνθηκε και κατέβαλε, από τα πενιχρά του έσοδα 119.643,83 ευρώ για την κατασκευή εννιακοσίων τριάντα (945) εξωτερικών διακλαδώσεων, (περιλαμβανομένων αυτών που κατασκευάστηκαν στα πλαίσια της εργολαβίας του ιστορικού κέντρου), κατά τη διάρκεια και από την ανάδοχο (ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.) του έργου του Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων, προκειμένου να μην ξανασκάβουμε και δημιουργούμε φθορές και βλάβες στους δρόμους, δηλαδή, 126,60 ευρώ, ανά εξωτερική διακλάδωση (119.643,83 ευρώ δια 945 εξωτερικές διακλαδώσεις). Το ποσό αυτό δηλαδή 126,60 ευρώ ανά διακλάδωση, πρέπει να επιβληθεί στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, που θα συνδεθούν, αφού, αποτελεί, μέρος της δαπάνης (του κόστους) σύνδεσης, που, σύμφωνα με το νόμο, προκαταβάλλεται, από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων στο Δήμο μας. Το υπόλοιπο μέρος της δαπάνης (του κόστους) σύνδεσης για την ολοκλήρωση των εξωτερικών διακλαδώσεων και την τοποθέτηση του φρεατίου σύνδεσης – παροχέτευσης, στο οποίο θα συνδεθούν οι ιδιωτικές παροχές του εσωτερικού (εντός των ακινήτων) δικτύου αποχέτευσης (η δαπάνη των οποίων, σε κάθε περίπτωση, βαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των 6 ακινήτων), ανέρχεται, σύμφωνα με μελέτη και τιμολόγιο που συνέταξε, ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, χημικός μηχανικός, Γεώργιος Πρασσάς, σε συνεργασία με τους μελετητές του έργου αδελφούς Γεώργιο και Σπυρίδωνα Φράγκο σε 315.654,55 ευρώ, συνολικά, μαζί με το ΦΠΑ 23% για όλες τις 945 εξωτερικές διακλαδώσεις και σε 334 ευρώ για καθεμιά απ’ αυτές (315.654,55 € : 945 εξωτερικές διακλαδώσεις και ισάριθμα φρεάτια). 3.3. Συνεπώς, η δαπάνη (το κόστος) σύνδεσης που, υποχρεωτικά, από το νόμο, πρέπει να προκαταβάλει στο Δήμο μας, έκαστος ιδιοκτήτης ακινήτου, που θα συνδεθεί με το δίκτυο, ανέρχεται σε 460,60 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ (126,60 € + 334,00 €). Στο ποσό αυτό (460,60 ευρώ) συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ 23% επ’ αυτού και το συνολικό ποσό των 460,60 ευρώ πρέπει να επιβληθεί, να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί, προκαταβολικά, όπως ορίζει ο νόμος, από κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου που θα συνδεθεί με το εσωτερικό δίκτυο (τους αγωγούς αποχέτευσης – υπονόμους, που, ήδη έχουν κατασκευασθεί). Το συνολικό αυτό ποσό (460,60 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ 23%) αποτελεί τη δαπάνη (το κόστος) σύνδεσης, που, προτείνω ν’ αποφασίσει και να επιβάλλει και καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, επισημαίνοντας ότι, από μια συγκριτική, επισκόπηση των δαπανών (κόστους) σύνδεσης, που επιβάλλουν, άλλοι Δήμοι της χώρας, η δαπάνη αυτή (460,60 € με το ΦΠΑ) είναι από τις μικρότερες, αν όχι, η μικρότερη σε πανελλαδική κλίμακα.

Τα τέλη ή δικαιώματα σύνδεσης με την αποχέτευση που επίσης πρέπει, το Δημοτικό μας Συμβούλιο, να επιβάλλει και καθορίσει, το ύψος τους, στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που θα συνδεθούν και θα κάνουν χρήση του δικτύου αποχέτευσης και αυτοί είναι υποχρεωτικά σύμφωνα και με τους επιτακτικούς (jus cogens) κανόνες της δημόσιας υγείας και της αποτροπής της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα και εν γένει του περιβάλλοντος, όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων της πόλης των Καλαβρύτων. Άλλωστε, χρόνιο αίτημα και απαίτηση και πολύχρονος αγώνας των ίδιων των ιδιοκτητών και κατοίκων των Καλαβρύτων, ήταν, η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και του βιολογικού καθαρισμού της πόλης των Καλαβρύτων, για να λυθεί, οριστικά και αμετάκλητα το σοβαρό πρόβλημα της διάθεσης των οικιακών τους λυμάτων και να προστατευθεί το απαράμιλλο φυσικό, επιφανειακό και υπόγειο, περιβάλλον της μαρτυρικής μας πόλης. Τώρα δε, που ολοκληρώνεται η κατασκευή του κρίσιμου και ζωτικού αυτού φιλοπεριβαλλοντικού και σύγχρονου έργου υφίσταται υποχρέωση και δικαίωμα όλων των ιδιοκτητών ακινήτων των Καλαβρύτων να το αξιοποιήσουν και να το χρησιμοποιούν. Πολύ δε περισσότερο, που, δεν επιβαρύνθηκαν, καθόλου, για την κατασκευή του έργου αυτού, αφού αυτό, όπως προανέφερα χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς – κοινοτικούς πόρους από το πρόγραμμα Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και έτσι, υφίσταται και σε εμένα ως Δήμαρχο να προτείνω και στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει, η ευχέρεια και η δυνατότητα να επιβάλλουμε και να καθορίσουμε, πολύ χαμηλά σε σχέση με την αξία του όλου έργου και σε σύγκριση με άλλους δήμους της χώρας δαπάνες (κόστος) σύνδεσης και τέλη ή δικαιώματα σύνδεσης με την αποχέτευση.

 Τα τέλη ή δικαιώματα σύνδεσης με την αποχέτευση, που προτείνω να επιβάλλετε, είναι ανταποδοτικά, δηλαδή συνιστούν επιβαλλόμενη, από το Δήμο μας, χρηματική υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων πολιτών μας, της πόλης των Καλαβρύτων, που συνδέεται με την παροχή ειδικής ωφέλειας στον υπόχρεο, δηλαδή στην απόλαυση της υπηρεσίας της αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισμού, η οποία για να ξεκινήσει να λειτουργεί, απαιτεί, ορισμένα, έξοδα και κόστος, ως αρχικό κεφάλαιο αποθεματικό για την κάλυψη των άμεσων αρχικών αναγκών λειτουργίας της. Σύμφωνα δε, με το άρθρο 25 παρ. 14 του 1828/1989 (ΦΕΚ Α’ 2), όπως ισχύει σήμερα, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη ή εισφορές για υπηρεσίες ή τοπικά έργα της περιοχής τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές αυτές είχαν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το ύψος των τελών ή εισφορών οι υπόχρεοι καταβολής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Τα ίδια, αλλά με γενικό χαρακτήρα, ορίζει και το άρθρο 19 παρ. 1 του β.δ. 24.9/20.10.1958. Τα ανταποδοτικά αυτά τέλη μπορούν και να διαφοροποιούνται ανά δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα ή ανά τοπική κοινότητα, ανάλογα με το λειτουργικό κόστος παροχής των αντίστοιχων εξυπηρετήσεων στους κατοίκους αυτών (άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 2539/1997). 7 4.2. Τα τέλη ή δικαιώματα σύνδεσης με την αποχέτευση, αυτά, που είναι ανάγκη να επιβάλλει το Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν, ως σκοπό, την εξασφάλιση του όλως αναγκαίου και απαραίτητου πάγιου- αποθεματικού κεφαλαίου για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών αρχικής λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (του Βιολογικού Καθαρισμού) των Καλαβρύτων, οι οποίες, σύμφωνα, με πρόταση των μελετητών και τεχνικών συμβούλων του έργου, αδελφών Γεωργίου και Σπύρου Φράγκου, οι οποίοι έχουν εξειδικευμένη και πολύχρονη εμπειρία σε αντίστοιχους βιολογικούς καθαρισμούς και στην εμπεριστατωμένη εκτίμηση του αρχικού κόστους λειτουργίας τους, ανά την Ελλάδα και διαθέτουν τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις, ανέρχονται, με συντηρητικούς, μάλιστα, υπολογισμούς, στο ποσό των 250.000 ευρώ, συνολικά, χωρίς το ΦΠΑ. Οι αρχικές, αυτές, ανάγκες, έναρξης της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων (όπως και κάθε, αντίστοιχου, βιολογικού καθαρισμού) είναι, η κάλυψη του κόστους σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο για να αρχίσει τη λειτουργία του, προμήθεια του απολύτως αναγκαίου γραφειακού εξοπλισμού και εν γένει εξοπλισμού διοικητικής λειτουργίας του (γραφεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, fax, τηλέφωνα, πρόγραμμα χρέωσης και έκδοσης λογαριασμών κ.λ.π.), το κόστος πρόσληψης ή ανάθεσης σε εξειδικευμένη εταιρία της αρχικής λειτουργίας του και των ενδεχόμενων αναγκών προσαρμογής και δοκιμής του εξοπλισμού του και συντήρησης του, η προμήθεια των απαιτούμενων χημικών και άλλων υλικών για τη λειτουργία του κ.α. Όλες, οι παραπάνω, αρχικές, ανάγκες λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων και οι αντίστοιχες με αυτές προσφερόμενες από το Δήμο μας, υπηρεσίες, έχουν, κατ’ εξοχήν, ανταποδοτικό χαρακτήρα, σε όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών της πόλης των Καλαβρύτων, που, υποχρεωτικά, θα συνδεθούν, με το δίκτυο αποχέτευσης και θα μεταφέρουν τα οικιακά τους λύματα στο Βιολογικό Καθαρισμό Καλαβρύτων. Οπότε, το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης, που θα επιβάλλει το Δημοτικό Συμβούλιο, σε καθέναν απ’ αυτούς, τους ιδιοκτήτες, επιβάλλεται, έναντι, της ειδικής αντιπαροχής, δηλαδή, έναντι, των ανωτέρω ειδικώς παρεχομένων (δημοσίων) δημοτικών υπηρεσιών, προς τις οποίες, μάλιστα, τελεί σε σχέση αντιστοιχίας, καθώς αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους των παροχών αυτών. Το παραπάνω συνολικό, αρχικό και όλως αναγκαίο για την κάλυψη των δαπανών αρχικής λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων, ποσό των 250.000 ευρώ, πρέπει να επιβληθεί σε όλους τους ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές κατοικιών της πόλης των Καλαβρύτων που υποχρεωτικά θα συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης και οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει ο Δήμος μας, από τη χρέωση των παροχών ύδρευσης ανέρχονται σε 1195. Ο επιμερισμός, η κατανομή του παραπάνω συνολικού ποσού στους 1195 ιδιοκτήτες, κατόχους παροχών ύδρευσης του Δήμου μας, προτείνεται, να μη γίνει στατικά, με απλή διαίρεση αυτού, με τον αριθμό ιδιοκτητών, αλλά, για λόγους αναλογικότητας και δικαιοσύνης, να γίνει, με βάση το μέγεθος της επιφάνειας των ακινήτων τους, από τα στοιχεία που διαθέτει ο Δήμος μας (από τη χρέωση της ύδρευσης και του ηλεκτροφωτισμού) 

Την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των παραπάνω, δαπανών σύνδεσης και τελών ή δικαιωμάτων σύνδεσης με την αποχέτευση, αποφάσισε και προτείνει και εισηγείται, προς το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, με την υπ’ αριθμ. 32/2016 απόφασή της, κατ’ άρθρο 79, του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), την οποία σας θέτω υπόψη (βλέπετε αυτή αναλυτικά). Ενόψει όλων των ανωτέρω εκτεθέντων, προτείνω να ληφθεί, εκ νέου και πλήρως αιτιολογημένα, όπως παραπάνω υπό 1-4 εκθέτω, η ήδη ληφθείσα (αλλά μη δημοσιευθείσα και εγκριθείσα νομίμως) απόφαση, με την οποία, να επιβάλλεται σε όλους (και σε καθέναν από) τους ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές των ακινήτων της πόλης των Καλαβρύτων, οι οποίοι, υποχρεωτικά, από το νόμο, θα συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης:  Ως δαπάνες σύνδεσης και κατασκευής των εξωτερικών, διακλαδώσεων και του αντίστοιχου φρεατίου σύνδεσης – παροχέτευσης, το ποσό των τετρακοσίων εξήντα ευρώ και εξήντα λεπτά (460,60 ευρώ) μαζί με το Φ.Π.Α. 23% επ’ αυτού. Ως τέλη ή δικαιώματα σύνδεσης με την αποχέτευση, ανάλογα με το μέγεθος της επιφάνειας των ακινήτων τους, στους ιδιοκτήτες των ακινήτων της πόλης των Καλαβρύτων που θα συνδεθούν, υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης, τα παρακάτω ποσά τέλους ή δικαιώματος σύνδεσης.

Σε όσους διαθέτουν ακίνητο, με επιφάνεια, από 1 έως 150 τετρ. μέτρα, το ποσό των 200,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% επ’ αυτού.

Σε όσους διαθέτουν ακίνητο, με επιφάνεια, από 150 έως 300 τετρ. μέτρα, το ποσό των 300,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% επ’ αυτού.

Σε όσους διαθέτουν ακίνητο, με επιφάνεια, από 300 έως 600 τετρ. μέτρα, το ποσό των 400,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% επ’ αυτού.

 Σε όσους διαθέτουν ακίνητο, με επιφάνεια, από 600 τετρ. μέτρα και άνω, το ποσό των 600,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% επ’ αυτού.

Τα παραπάνω ποσά, για δαπάνες σύνδεσης και κατασκευής των εξωτερικών, διακλαδώσεων και του αντίστοιχου φρεατίου σύνδεσης (ως άνω 460,60 €, με το Φ.Π.Α.) και για τέλη ή δικαιώματα σύνδεσης (ως άνω  ποσά, ανάλογα με την επιφάνεια των ακινήτων των ιδιοκτητών) να βεβαιωθούν, τάχιστα και αμέσως, μετά, τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου και η είσπραξή τους να γίνει σε δύο (2) ισόποσες, μηνιαίες δόσεις, από το ήμισυ (½) ποσό αυτών κάθε φορά, αρχικά, τους δύο πρώτους μήνες, μετά τη βεβαίωση, των δαπανών σύνδεσης και στη συνέχεια, κατά τους επόμενους δύο (2) μήνες του τέλους ή δικαιώματος σύνδεσης.

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
7 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.