Με θέληση για έργο και ”Αμερικανική” βοήθεια.

γτφφφφφφφφφφ
  •   
  •   
  •   
  •  

Ο Δήμος Καλαβρύτων  με την επιμέλεια του Αντιδημάρχου Κλειτορίας, κ Σωτήρη Δουκλιά, και του Προέδρου της Τ.Κ. Λευκασίου κ Γεωργίου Κιούση, προχώρησαν σε τσιμεντόστρωση δρόμου μηκους 140 μ στο Λευκάσιο. Πρόκειται για ένα έργο που αποτελούσε χρόνιο αίτημα των κατοίκων, ένα έργο ζωτικής σημασίας για το χωριό το οποίο πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη προσφορά του Ομογενή  Γεωργίου Κιούση, από της ΗΠΑ, που πρόσφερε το κόστος για το σκυρόδεμα.