Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων (04/06/2015)

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα: 18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015.
2. Περί της καταβολής της ετήσιας συμμετοχής του δήμου Καλαβρύτων στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ).
3. Περί αποδοχής ποσού 200 $ από το κληροδότημα ΄Αλκη Κουτσοχέρη ή Χέρη και διάθεσής του στην Τοπική Κοινότητα Κερτέζης Δ.Ε. Καλαβρύτων και εξουσιοδότησης του κ. δημάρχου για την είσπραξη του ποσού αυτού.
4. Περί έγκρισης της ηλεκτροδότησης της πλατείας του οικισμού Βραχνίου της Τ.Κ. Καλαβρύτων με τριφασική παροχή ΝΟ2 και ψήφισης πίστωσης ποσού 793,18 € υπέρ καταβολής της ΔΕΔΔΗΕ γι’ αυτήν.
5. Περί έγκρισης τοποθέτησης φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην Τοπική Κοινότητα Χόβολης στη θέση «Ελιά» πλησίον οικίας Μαρίας Κουτσαντώνη και ψήφισης πίστωσης ποσού 97,56 € υπέρ καταβολής της ΔΕΔΔΗΕ γι’ αυτήν.
6. Περί έγκρισης τοποθέτησης φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην Τοπική Κοινότητα Δάφνης πλησίον οικίας Παναγιώτη Χρυσανθακόπουλου και ψήφισης πίστωσης ποσού 97,56 € υπέρ καταβολής της ΔΕΔΔΗΕ γι’ αυτήν.
7. Περί της χορήγησης των σχετικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, περιοχής Δήμου Καλαβρύτων. 
8. Περί Περί επανεξέτασης και τροποποίησης της υπ’ αριθ. 117/30-4-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την χορήγηση παροχής άρδευσης του αιτούντος Χρήστου Τεμπέλη στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, μετά την άσκηση της από 6-5-2015 Προσφυγής του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Κλειτορίας, κατά της απόφασης αυτής.
9. Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση «Λούτζιζα» Οικισμού Μικρού Ποντιά Τ.Κ. Μικρού Ποντιά Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.
10. Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Ανάπλαση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων» Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.
11. Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Εσωτερική οδοποιία Καλαβρύτων» Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.
12. Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Εσωτερική Οδοποιϊα Τ.Κ. Άνω Κλειτορίας» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
13. Περί έγκρισης η μη, του πρακτικού (έκθεσης) της ορισθείσης Επιτροπής της παρ. 2 του ν.3669/2008, για την εκτίμηση των απαιτήσεων της αναδόχου κοινοπραξίας Κ/Ξ Παππάς Παύλος – Πατούχας Χρήστος για την ολοκλήρωση του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίου Διοικητηρίου για τη στέγαση Δημαρχείου Καλαβρύτων».
14. Περί έγκρισης Γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Φιλίων» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
15. Περί έγκρισης Γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Υποδομών ΄Υδρευσης Κλειτορίας» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
16. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Φιλίων» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
17. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.K.T.M.N.E του έργου: «Βελτίωση Υποδομών ΄Υδρευσης Κλειτορίας» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
18. Περί της από 20-04-2014 ΄Ενστασης της αναδόχου Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - Β. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. κατά της απόφασης έκπτωσης, για το έργο: «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων – σιδηροσωλήνων – επεκτάσεις δικτύων, εγκατάσταση αντλιοστασίων ύδρευσης σε Δ.Δ. του Δ. Παΐων» της Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.
19. Περί συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Κάτω Λουσών» Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων .
20. Περί συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Χώρων Κάτω Παιδικής Χαράς» Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων .
21. Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου: «Εργασίες αναβάθμισης Σχολικών κτιρίων Δ.Δ. Λυκούριας» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων και αντικατάστασης μέλους λόγω συνταξιοδότησής του.
22. Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου, ως Προέδρου, για την συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση ανάπλασης πλατείας Κάτω Λουσών» Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.
23. Περί ορισμού ενός υπεύθυνου του Δήμου Καλαβρύτων, για την συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόν .
24. Περί της από 30-03-2015 αίτησης της κυρίας Δήμητρας Μπράτσικα για τοποθέτηση δεξαμενής ύδρευσης στην πηγή που βρίσκεται στη θέση «Σκάλα» -Ανάληψη της Τ.Κ. Καστριών Δ.Ε. Κλειτορίας για τη συλλογή νερού και τη μεταφορά του με υδρευτική σωλήνα στην οικία της για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσής της.
25. Περί του από 14-05-2015 εγγράφου του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Λιβαρτζίου της Δ.Ε. Αροανίας για παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Λιβαρτζίου στις 21-06-2015 στην αιτούσα Θεώνη Ραβαζούλα για κοινωνική εκδήλωση (βάπτιση του γιου της).
26. Περί αίτησης Παναγιώτη Οικονόμου του Χρ., κατοίκου Τ.Κ. Κλειτορίας για έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία της Τ.Κ. Κλειτορίας για την έκθεση τραπεζοκαθισμάτων για το κατάστημά του Καφέ-Μπάρ-Εστιατόριο.
27. Περί της από 24-11-2014 καταγγελίας του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Αγριδίου της Δ.Ε. Αροανίας, για περίφραξη και αποκλεισμό δημοτικού δρόμου στη θέση «Σκούρκου» Τ.Κ. Αγριδίου από Αθανασία Παπαντελίδη. Και περί της υπ’ αριθ. 88/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Αροανίας για τη Διαμόρφωση – μετατόπιση δημοτικού δρόμου έξωθεν οικίας Σταματελόπουλου Κων/νου.

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
3 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.