Τα 42 θέματα του επόμενου δημοτικού συμβουλίου Καλαβρύτων

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016ημέρα Παρασκευή και ώρα: 14.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί των εκδηλώσεων για τα 120 χρόνια, από τη λειτουργία του ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ Σιδηρόδρομου Καλαβρύτων – Διακοπτού.
2. Περί του από 25-01-2016 εγγράφου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών για την συνδιοργάνωση με το δήμο Καλαβρύτων και την συνεργασία της Δ/νσης της Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας την Π.Ε.Σ.Υ.Δ.Α.Π. και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο για το τριήμερο εκπαιδευτικών δράσεων στα Καλάβρυτα στις 8-9-10 Απριλίου 2016.
3. Περί έκδοσης ψηφίσματος για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.
4. Περί μετεγκατάστασης στους χώρους του κτιρίου της πρώην Μαθητικής Eστίας Καλαβρύτων, του Νηπιαγωγείου Καλαβρύτων και του Παιδικού Σταθμού Καλαβρύτων.
5. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 50.000,00 από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.
6. Περί υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG ADRION PROGRAMME, για την χρηματοδότηση του Δήμου Καλαβρύτων, για την εκτέλεση δράσεων του προγράμματος αυτού.
7. Περί υποβολής προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα BALKAN, για την χρηματοδότηση του Δήμου Καλαβρύτων, για την εκτέλεση δράσεων του προγράμματος αυτού.
8. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2016.
9. Περί συμμετοχής του Δήμου Καλαβρύτων στην Πανελλήνια Τουριστική 9η ΄Εκθεση “ ACTIVETRIP” έτους 2016 (από Παρασκευή 13 έως και Κυριακή 15 Μαΐου στην Πάτρα).
10. Περί καταβολής στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) και στο Λογαριασμό του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, των 2/3 της εισφοράς για το δικηγόρο με έμμισθη εντολή του Δήμου Καλαβρύτων για το έτος 2015 και εφεξής.
11. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 19/29-2-2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος (Δ.Μ.Κ.Ο.) για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2016.
12. Περί λήψης νέας απόφασης για την έκφραση γνώμης του Δήμου Καλαβρύτων, επί των υποβληθεισών ενστάσεων, κατά απόφασης – πρότασης του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Αχαΐας, με θέμα: «Επανυποβολή Τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. ΚΧ. 08/07 στη θέση {Ράχη} του Σχεδίου Πόλεως Κλειτορίας Τοπικής Κοινότητας Κλειτορίας», καθώς και για την επανυποβολή - επανακήρυξη απαλλοτρίωσης λόγω Ρυμοτομίας για την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης στο παραπάνω Οικοδομικό Τετράγωνο.
13. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Αποκατάσταση επειγουσών αναγκών έργων οδοποιίας Δ.Ε. Καλαβρύτων».
14. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Ανακατασκευή επιστρώσεων κεντρικών οδών Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων».
15. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Κλειτορίας» του Δήμου Καλαβρύτων».
16. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου από οικία Καραχάλιου προς περιφερειακό δρόμο (θέση Ντανέϊκα) Τ.Κ. Σκεπαστού» του Δήμου Καλαβρύτων.
17. Περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης υδρομετρητών και φρεατίων Τοπικής Κοινότητας Καλαβρύτων.
18. Περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου των συνδέσεων με το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης της Τοπικής Κοινότητας Καλαβρύτων.
19. Περί έγκρισης της Μελέτης: Μελέτη-Τεύχη Δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Στριφτόμπολα Τ.Κ. Κερτέζης».
20. Περί έγκρισης της Μελέτης εκτέλεσης του έργου: «Εσωτερική οδοποία Τ.Κ. Πριολίθου».
21. Περί αιτήματος Ο.Τ.Ε. για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης επί δρόμων-χώρων αρμοδιότητας Δήμου Καλαβρύτων για την κατασκευή του έργου: «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές {Λευκές} Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας-Σχεδιαστική Νησίδα Ν. Αχαΐας Αιγίου (3-19)» της Ο.Τ.Ε. Rural South ΑΕΕΣ.
22. Περί παραλαβής του φακέλου της μελέτης του έργου: «΄Υδρευση Λυκούριας στο Δήμο Καλαβρύτων» από το Δήμο Πατρέων.
23. Περί αντικατάστασης μελών επιτροπής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Καλαβρύτων».
24. Περί αντικατάστασης του μέλους της επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Χώρου Δασικής Αναψυχής Αροανίας».
25. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες κτιρίου Μέριμνας-Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Δάφνης» Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.
26. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση επειγουσών αναγκών έργων οδοποιίας Δ.Ε. Παΐων» Δήμου Καλαβρύτων.
27. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρομίσκων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Πάου» Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.
28. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εξυγίανση εδάφους για την κατασκευή χώρου στάθμευσης στη θέση {Κοτρώνα} Τ.Κ. Δάφνης» Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.
29. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση ύδρευσης Τ.Κ. Πεύκου» Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.
30. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση-Αναβάθμιση Τ.Κ. Δάφνης» Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.
31. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αρδευτικά έργα στη Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων (Β΄ - Φάση).
32. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αρδευτικό έργο Δουμενών – Πλατανιώτισσας» του Δήμου Καλαβρύτων.
33. Περί εκμίσθωσης των δημοτικών βοσκοτόπων του Δήμου για το έτος 2016.
34. Περί της υδροδότησης της οικίας του Ανδρέα Νικολάου Καζάνη στην Τοπική Κοινότητα Τουρλάδας της Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
35. Περί της από 28-01-2016 αίτησης του Σπυρίδωνος Γαζετά του Κων/νου για την μείωση του μηνιαίου μισθώματος του Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πλανητέρου της Δ.Ε. Κλειτορίας.
36. Περί των από 27-11-2015 και 10-03-2016 αιτήσεων κατοίκων του οικισμού Βάλτου της Τ.Κ. Κλειτορίας, περί αλλοίωσης και καταπάτησης κοινόχρηστου χώρου, στον Οικισμό Βάλτου Τ.Κ. Κλειτορίας. 
37. Περί διοικητικής αποβολής του Γεωργίου Παπακανέλλου του Παναγιώτη, από την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου-δρόμου με σιδηροκατασκευή – κληματαριά, στον Οικισμό Πλατανίτσας της Τ.Κ. Αγραμπέλων, Δ.Ε. Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων (Σχετικά: η υπ’ αριθμ. πρωτ. 784/02-02-2016 αναφορά - αίτηση του κ. Βασιλείου Παπακανέλλου του Νικολάου).
38. Περί διοικητικής αποβολής του Γεωργίου Γκολφόπουλου από την κατάληψη τμήματος δημοτικού Δρόμου στην θέση «ΣΕΛΛΑ – πλησίον Δεξαμενής» της Τοπικής Κοινότητας Παγκρατίου Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
39. Περί έγκρισης όλων των ενεργειών του δικηγόρου του Δήμου (άσκηση αγωγής, κλπ.) στην υπόθεση του Δήμου Καλαβρύτων κατά του Βασιλείου Καραπάνου.
40. Περί αίτησης κ. Νικολάου Ζαφειρόπουλου για άρση της απαγόρευσης των φορτηγών από Καλλιφώνιο και προς Δεσινό Καμενιάνους και το αντίστροφο και ανάκλησης της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου γι’ αυτό. 
41. Περί της από 16-09-2014 αίτησης του κ. Σταύρου Γεωργ. Σταθόπουλου, για την απαλλαγή του από την καταβολή των ετήσιων τελών και δικαιωμάτων νεκροταφείου στην Τ.Κ. Δρυμού Δ.Ε. Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων, λόγω της δωρεάς τμήματος ιδιοκτησίας του (€ 400 τ.μ.) στην είσοδο του νεκροταφείου.
42. Περί έγκρισης ηλεκτροδότησης ποιμνιοστασίου του κ. Κων/νου Οικονόμου στη θέση «Ξάμπελα» της Τ.Κ. Κερτέζης με απλή μονοφασική παροχή και ψήφισης πίστωσης ποσού 5.549,82 € υπέρ καταβολής της ΔΕΔΔΗΕ γι’ αυτήν (το ήμισυ του ποσού αυτού [2.775,00 €] καταβλήθηκε στον Δήμο μας από τον αιτούντα) .

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
7 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.