Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων την Παρασκευή 22/4

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 22α    του μηνός   Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 14.30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2016.
 2. Περί αποδοχής χορηγίας ποσού 5.000,00 € από την ΤΡAIΝΟΣΕ  και διάθεσης για τις εκδηλώσεις για τα 120 Χρόνια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου Καλαβρύτων – Διακοπτού. (υπ’ αριθμ. 3.091.263/13-4-2016 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ).
 3. Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης Α΄ τριμήνου, υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
 4. Περί έγκρισης των δαπανών που βαρύνουν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) του Ξενώνα Νεότητας Κλειτορίας για προγράμματα Μαθητών (διαμονής και διατροφής)  για την σχολική περίοδο 1-10-2015 έως 31-05-2016.
 5. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. Ανάστασης Δ.Ε. Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων.
 6. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Αποκατάσταση υποδομών ύδρευσης Δροβολοβού, αναδόχου Χρήστου Τσαντόπουλου» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
 7. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «΄Αρσεις καταπτώσεων εσωτερικής και αγροτικής Οδοποιίας Τ.Δ. Δήμου Αροανίας» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
 8. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: « Οδοποιία Δ.Δ. Δήμου Κλειτορίας». Βελτίωση ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου Κλειτορίας» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
 9. Περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου των εξωτερικών συνδέσεων-διακλαδώσεων με το δίκτυο αποχέτευσης της Τ.Κ. Καλαβρύτων.
 10. Περί αντικατάστασης του Προέδρου τακτικού και αναπληρωτή από την επιτροπή παραλαβής του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Καστριών.
 11. Περί συγκρότησης επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση περιβάλλοντα χώρου Δημ. Σφαγείων Καλαβρύτων».
 12. Περί αντικατάστασης μελών επιτροπής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Κ.Θ. Γυμνασίου Καλαβρύτων .
 13. Περί αντικατάστασης μελών επιτροπής παραλαβής του έργου: «Επισκευαστικές ανάγκες Σχολ. Κτιρίου Σχολείου αγ. Βασιλείου Σειρών, πρώην Δήμου Αροανίας».
 14. Περί αντικατάστασης μελών επιτροπής παραλαβής του έργου: «Τουριστικό και πολιτιστικό Κέντρο ενημέρωσης του Δήμου Καλαβρύτων».
 15. Περί αντικατάστασης μελών επιτροπής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Χώρου Περιβόλα Τ.Δ. Καλαβρύτων».
 16. Περί αντικατάστασης μελών επιτροπής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Καλαβρύτων».
 17. Περί αντικατάστασης του μέλους  κ. Νικολάου Μαντά από την επιτροπής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Τρεχλού» του Δήμου Καλαβρύτων.
 18. Περί αντικατάστασης του μέλους  κ. Νικολάου Μαντά από την επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις δρόμων οικισμών Τ.Κ. Μανεσίου» του Δήμου Καλαβρύτων.
 19. Περί αιτήματος Ο.Τ.Ε. για χορήγηση άδειας εκσκαφής τάφρου επί των δρόμων-χώρων του Δήμου Καλαβρύτων για την κατασκευή του έργου: ¨Σύνθετη εργολαβία εργασιών αστικού δικτύου ΤΔ Δυτικής Ελλάδας & Νήσων Ιονίου (ΣΥΝΘ/2/ΔΕΝ/2015/2)».
 20. Περί αιτήματος της εταιρείας WIND για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εκσκαφή τάφρου, εγκατάσταση φρεατίου και τηλεπικοινωνιακής καμπίνας επί της οδού Αγίου Αλεξίου έμπροσθεν κτιρίου Ο.Τ.Ε. στα Καλάβρυτα.
 21. Περί αίτησης κ. Γεωργίου Μηλιτσόπουλου του Παναγ. για έγκριση χορήγησης παροχής άρδευσης στη θέση «Καλύβια» της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου της Δ.Ε. Κλειτορίας, για το πότισμα του εκεί αγροκτήματός του με ελιές και περί αίτησης κ. Χρήστου Τεμπέλη  για για έγκριση χορήγησης παροχής άρδευσης στη θέση «Ξεροκαλάμποκο» της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου της Δ.Ε. Κλειτορίας, για τις ανάγκες της μελισσοκομικής του εκμετάλλευσης και την  άρδευση του εκεί αγροκτήματός του.
 22. Περί αιτήσεως πέντε (5) καλλιεργητών Τ.Κ. Σκεπαστού  για λήψη μέτρων και εφαρμογή δημοτικού κανονισμού άρδευσης των κτημάτων από την υδατοδεξαμενή – λίμνα – στη θέση «Θεοτόκος»  στο πάνω χωριό στο Σκεπαστό για την αποφυγή προβλημάτων, κατά την αρδευτική περίοδο από 1-5-2016 έως 30-9-2016. (σχετική και η από 5-4-2016 αίτηση των  Παναγιώτη, Φιλίππου Καραμούζη κλπ.)        
 23. Περί διοικητικής αποβολής κατά Δημητρίου Σπανόπουλου, για την αυθαίρετη περίφραξη του  κοινοτικού-δημοτικού-κοινόχρηστου δρόμου, στον Οικισμό Βάλτος  της Τ.Κ. Κλειτορίας. (σχετική η υπ’ αριθμό 75/18-3-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).
 24. Περί άμεσης απομάκρυνσης της αυθαίρετης περίφραξης που τοποθετήθηκε στον αγροτικό δρόμο από τη θέση «ΓΕΦΥΡΙ ΣΕΛΛΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ» προς ΠΗΓΕΣ ΛΑΔΩΝΑ, εντός δέκα πέντε (15) ημερών (σχετική η απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λυκούριας Δ.Ε. Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων).
 25. Περί αίτησης έντεκα (11) κατοίκων του οικισμού Λομποκά της Τ.Κ. Μ. Ποντιά για καταπάτηση κοινοτικού-δημοτικού  δρόμου στη θέση «Βρύση Γκούρα-Αλώνια» από Θεόδωρο Αντ. Κουτρουμάνη και Βασίλειο Ιωαν. Γκοτσόπουλο.
 26. Περί της αριθ. 29/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Μ. Ποντιά, για αυθαίρετη περίφραξη κοινοτικού-δημοτικού δρόμου από τον οικισμό Καρούσι προς Τ.Κ. προφήτη Ηλία, στο ύψος του Δημοτικού Σχολείου από Χρήστο Δημ. Παπαδόπουλο.
 27. Περί της αριθ. πρωτ. 2250/28-3-2016 νέας αναφοράς-καταγγελίας των κ.κ. Βασιλείου Παπακανέλλου του Νικολάου και Γεωργίας Παπακανέλλου του Ανδρέα, για  κατάληψη δημοτικού δρόμου με σιδηροκατασκευή-κληματαριά  από τον κ. Γεώργιο Παπακανέλλο στον οικισμό Πλατανίτσας της Τ.Κ. Αγραμπέλων της Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
 28. Περί της αριθ. πρωτ. 2789/12-04-2016 Καταγγελίας των κ.κ. Γεωργίου Παν. Παπακανέλλου, Αθανασίου Παν. Παπακανέλλου, Κων/νας συζ. Παν. Παπακανέλλου και Χρυσοβαλάντη Αθαν. Παπακανέλλου, κατά Βασιλείου  Νικ. Παπακανέλλου,  για πέντε (5)  φερόμενες παράνομες πράξεις (καταλήψεις δημοτικών-κοινόχρηστων χώρων) στον Οικισμό Πλατανίτσας της Τ.Κ. Αγραμπέλων Δ.Ε. Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων.
 29. Περί  αιτήματος επιχορήγησης του ΣΟΧΑΚ, για το 36ο Πανελλήνιο Πέρασμα του Βουραϊκού στις  7 & 8 Μαΐου του 2016.
 30. Περί  αιτήματος ΣΕΠΟΚΕ για την κάλυψη εξόδων από το Δήμο, (μετακίνησης, διαμονής και διατροφής) Καλαβρυτινών Μαθητών στην Χαλκιδική, για την συμμετοχή τους στην τελική Φάση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος.
 31. Περί αίτησης κ. Ισίδωρου Καραχάλιου για την παραχώρηση (με συμβολικό ενοίκιο) του δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου της Δ.Ε. Κλειτορίας για λειτουργία παραδοσιακού καφενείου.
 32. Περί του από 28-3-2016 αιτήματος του πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστριωτών Σπήλαιο Λιμνών Καστριών, για  παραχώρηση του πρώην κοινοτικού γραφείου και της αίθουσας με την κουζίνα και την αποθήκη που βρίσκονται στην πλατεία της Τ.Κ. καστριών, για τη  στέγαση του πολιτιστικού συλλόγου και την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
 • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
2 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.