Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (31/10/2014)

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την του μηνός 31 Οκτωβρίου του έτους 2014ημέρα Παρασκευή και ώρα:17.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Περί των εκδηλώσεων μνήμης για τα 71χρόνια από το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα. 2. Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Καλαβρύτων στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» της 12-11-2014, και στις λοιπές τακτικές συνελεύσεις των μετόχων, που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία αυτή. 
3. Περί του από 17-10-2014 εγγράφου αιτήματος της Διευθύνουσας Συμβούλου του Διαγνωστικού & Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών «ΥΓΕΙΑ», για διάθεση χώρου στο Δήμο Καλαβρύτων για τις 14 και 15 Νοεμβρίου 2014 για την δωρεάν προσφορά ιατρικών υπηρεσιών της ομάδας εθελοντών του Ομίλου Υγεία.
4. Περί αποδοχής δωρεάς ποσού 5.247,49 € του Συλλόγου εν Αθήναις –Πειραιεί Δρυμοτών, για την κατασκευή του έργου: «Τεχνικά δρόμου Τ.Κ. δρυμού – Τ.Κ. Κλειτορίας Δ.Ε. Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων, έγκρισης της μελέτης του έργου αυτού και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης.
5. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014.
6. Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεσης Γ΄ Τριμήνου του έτους 2014 υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2014.
7. Περί ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων επιχορήγησης συλλόγων, κ.α ΝΠΔΔ, μέχρι την 31-10-2014
8. Περί επιχορήγησης των Συλλόγων: α) «Η Ανάληψη του Σωτήρος Τ.Κ. Σειρών», β) Λεχουριτών και Κερασοβινών «Τα Εισόδια της Θεοτόκου» Τ.Κ. Λεχουρίου, γ) Τ.Κ. Καμενιάνων και δ) ΣΕΠΟΚΕ. 
9. Περί έγκρισης του Ισολογισμού χρήσης 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαβρύτων με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Κ. - ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ).
10. Περί των κατατεθειμένων μέχρι σήμερα και από 01-09-2014, 10-09-2014, 11-09-2014, 07-10-2014 και 19-10-2014 αιτήσεων των εννέα δημοτικών συμβούλων της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας.
11. Περί του Ελληνογερμανικού ή Γερμανοελληνικού Ταμείου για το Μέλλον, περί της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV) και περί υποβολής προτάσεων του Δήμου στο Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον. (Σχετική η υπ’ αριθ. 255/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). 
12. Περί των τελών καθαριότητας, φωτισμού και δημοτικού φόρου των ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δήμου Καλαβρύτων για το έτος 2015. 
13. Περί επιβολής τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης έτους 2015. 
14. Περί επιβολής τελών χρήσης βυτιοφόρου μεταφοράς αστικών λυμάτων, έτους 2015.
15. Περί επιβολής τελών και δικαιωμάτων νεκροταφείων έτους 2015. 
16. Περί καθορισμού δικαιωμάτων βοσκής έτους 2015. 
17. Περί ορισμού τριμελούς επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων περί δικαιώματος βοσκής και σύνταξη έκθεσης ελέγχου, για το έτος 2015. 
18. Περί αναπροσαρμογής συντελεστή Τ.Α.Π έτους 2015. 
19. Περί επιβολής τέλους 0,50% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων Κέντρων Διασκέδασης , Εστιατορίων και συναφών καταστημάτων και επιβολής τέλους παρεπιδημούντων 0,5% για το έτος 2015.
20. Περί επιβολής τελών πεζοδρομίων – πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2015.
21. Περί επιβολής τελών Σφαγείων για το έτος 2015. 
22. Περί καθορισμού τέλους τοποθέτησης και εγκατάστασης υδρομέτρων και φρεατίων στις Τοπικές Κοινότητες.
23. Περί καθορισμού του τέλους σύνδεσης αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού Τ.Κ. Καλαβρύτων.
24. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων, ποσού 258,50 € στον Ι.Ν. Κοίμηση Θεοτόκου, Ενορίας Καστριών Τ.Κ. Καστριών Δ.Ε. Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων λόγω απαλλαγής των Ι.Ν. από τα δημοτικά τέλη φωτισμού.
25. Περί πρότασης ένταξης έργων στα μέτρα: 321 και 322 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».
26. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τοίχων Αντιστήριξης έξω από την οικία Θεοδώρου Καλαντζή στο Τ.Δ. Ανάστασης».
27. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Ανάστασης» Δ.Ε. Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων.
28. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία προς Αγ. Μαρίνα Τ.Κ. Σειρών» Δ.Ε. Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων .
29. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση του δρόμου από θέση Κρύα Βρύση έως εκκλησία στο Τ.Δ. Αγριδίου».
30. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή και Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας στο Τ.Δ. Αροανίας».
31. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση Βατότητας Δημοτικού Δρόμου προς Κοιμητήριο Αγ. Κωνσταντίνου οικ. Κάτω Τριποτάμων Τ.Δ. Ψωφίδας». 
32. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Δ. Αροανίου».
33. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Δημοτικού Δρόμου στη θέση «Φώτη» ιδιοκ. Ανδρέα Φιλλιπόπουλου του Γεωργίου στο Τ.Δ. Αγραμπέλων».
34. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες της Εσωτερικής & Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Δ. Αγραμπέλων».
35. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποχέτευση Δάφνης».
36. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διάνοιξη Δημοτικού Δρόμου από Αρβανιτέικο Ρέμα μέχρι εκκλησία Αγ. Νικολάου Τ.Δ. Λεχουρίου».
37. Περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από γεώτρηση Αμυγδαλιάς στην ΤΚ Πεύκου».
38. Περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αποχέτευση Δάφνης».
39. Περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Κτιριακές επισκευαστικές ανάγκες του σχολικού κτιρίου του Δημ. Σχολείου Πλάκας».
40. Περί αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Οικισμών ΤΚ Καλαβρύτων (Κραστικών – Αυλών)». 
41. Περί αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Σχολικών μονάδων Δήμου Καλαβρύτων.
42. Περί αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις-πλακοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Δ. Βιλιβίνας».
43. Περί αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση-Επισκευή Σχολικών κτιρίων (εργασίες στο σχολικό κτίριο Σειρών)».
44. Περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Καμενιάνων».
45. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ της σύμβασης του έργου: «Αποπεράτωση Δικτύου ΄Υδρευσης Τ.Κ. Ρογών» του Δήμου Καλαβρύτων.
46. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή Υποδομών Αποχέτευσης Οδού Κων/νου Κωνσταντίνου.
47. Περί έγκρισης 3ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης του έργου: «Αποπεράτωση Ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων.
48. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. της Σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή Επιστρώσεων Κεντρικών οδών Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων.
49. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. ΄Ανω Βλασίας» του Δήμου Καλαβρύτων.
50. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Κλειτορίας» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
51. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Επισκευή-στεγανοποίηση δεξαμενής αντλιοστασίου Τ.Δ. Αγριδίου» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
52. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Προφήτη Ηλία» Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.
53. Περί έγκρισης Γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Αποπεράτωση Ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων.
54. Περί έγκρισης Γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων οδού Αγίου Αλεξίου» του Δήμου Καλαβρύτων.
55. Περί έγκρισης Γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Υποδομών Αποχέτευσης οδού Κων/νου Κωνσταντίνου» του Δήμου Καλαβρύτων.
56. Περί έγκρισης Γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. ΄Ανω Βλασίας» του Δήμου Καλαβρύτων. 
57. Περί έγκρισης της Μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Οικισμών Τ.Κ. Μικρού Ποντιά» Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.
58. Περί έγκρισης και παραλαβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης Ανάπλασης της Πλατείας Τ.Κ. Λυκούριας» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων. 
59. Περί αιτήματος Βασιλείου Βγενόπουλου του Ιωάννη, για έγκριση παροχής νερού στο στάβλο του στην Τ.Κ. Ψωφίδας, ιδίοις εξόδοις.
60. Περί αιτήματος Ανδρέα Γεωργακόπουλου του Χρήστου, για έγκριση παροχής νερού στο στάβλο του στην Τ.Κ. Ψωφίδας, ιδίοις εξόδοις.
61. Περί αντικατάστασης του Δικηγόρου Δημήτρη Σταθακόπουλου από πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου για την είσπραξη μισθωμάτων από το κληροδότημα Μπερτσουκλή (Λευκασίου) και ορισμού νέου δικηγόρου για τον ίδιο λόγο.
62. Περί εκμίσθωσης του δημοτικού χορτολίβαδου στη θέση «Σέρτσι» της Τοπικής Κοινότητας Παγκρατίου της Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων (σχετικά η από 29-9-14 αίτηση Ανδρέα Ντατσόπουλου και η από 2-10-14 διαβίβαση αυτής από τον Εκπρόσωπο της Τ.Κ. Παγκρατίου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
6 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.