Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (01/03/2015) Κυριακή ώρα 12.00

Με τακτική και ειδικές  συνεδριάσεις θα ασχοληθεί το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Καλαβρύτων που θα συνεδριάσει την Κυριακή 1/3 και ώρα 12.00

Θέματα τακτικής συνεδρίασης

1. Περί των εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου απελευθέρωσης των Καλαβρύτων στις 21 Μαρτίου, των προεπαναστατικών γεγονότων Λειβαρτζίου στις 14 Μαρτίου, των προεπαναστατικών γεγονότων της Φροξυλιάς & Χελωνοσπηλιάς στις 24 Μαρτίου και γ) της Εθνικής Παλιγγενεσίας στις 25 Μαρτίου στην Αγία Λαύρα 2015.
2. Περί εορτασμού του Πολιούχου των Καλαβρύτων, Αγίου Αλεξίου, στις 17 Μαρτίου 2015.
3. Περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015.
4. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015.
5. Περί έγκρισης μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. Πάου Δ.Ε. Παΐων και έγκρισης χορήγηση μιας παροχής ισχύος 8 KVA (Νο 1Φ) με αριθμό παροχής 32564073, για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του Κοιμητηρίου Νάσιας Τ.Κ. Νάσιας Δ.Ε. Αροανίας και ψήφισης των αντίστοιχων πιστώσεων, ποσών: 743,03 € και 290,71 € ,για την καταβολή τους υπέρ ΔΕΔΔΗΕ. (Σχετικά τα με Αρ./ΗΜ.: Φ. 288/1182/9-2-2015 και Αρ./ΗΜ.: Φ. 487/160/5-2-2015 έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ, Περιοχής Τρίπολης).
6. Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων.
7. Περί διαγραφής χρεών Δ.Ε. Καλαβρύτων Δήμου Καλαβρύτων.
8. Περί διαγραφής τελών ύδρευσης και νεκροταφείου 42 υπόχρεων από τους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
9. Περί ορισμού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Καλαβρύτων, χρήσης 2014.
10. Περί αίτησης κας Μουδάτσου Μαρίας Δέσποινας, για παραχώρηση χώρου στην πλατεία Νερόμυλου της Τ.Κ. Κερτέζης, έναντι ενοικίου.
11. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης του έργου: «Ολοκλήρωση ΄Υδρευσης Τ.Κ. Πεύκου» Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.
12. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση - Αναβάθμιση Τ.Κ. Δάφνης» Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.
13. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κάτω Βλασίας» Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.
14. Περί έγκρισης Γνώμης για την παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κάτω Βλασίας» Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.
15. Περί ανασυγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Υδρευση Τ.Κ. Πεύκου» Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων. (Κλήρωση ενός δημοτικού συμβούλου ως Προέδρου της επιτροπής σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Μιχάλη Τσιμπρή).
16. Περί συγκρότησης επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή υποδομών αποχέτευσης οδού Κων/νου Κωνσταντίνου».
17. Περί συγκρότησης επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων οδού Αγίου Αλεξίου».
18. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Αποκατάσταση Επειγουσών Αναγκών Έργων Οδοποιϊας Δ.Ε. Κλειτορίας»
19.  Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Κλειτορίας».
20. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Επισκευή – Συντήρηση Στέγης Σχολείου ΤΚ Ανω Κλειτορίας»
21. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Επισκευή Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Λευκασίου».
22. Περί έγκρισης της Μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: ¨Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Λυκούριας» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
23. Περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Τρεχλού Δ.Ε. Καλαβρύτων».
24. Περί αίτησης-καταγγελίας Ανδρέα Γκράμη κατοίκου Τ.Κ. Μικρού Ποντιά Δ.Ε. Καλαβρύτων δήμου Καλαβρύτων για παράνομη περίφραξη κοινοτικού δρόμου από Παύλο Τραγότσαλο του Αθανασίου στη θέση Πάνω αλώνια Μεγάλου Ποντιά παρεμποδίζοντας τη διέλευση των κατοίκων.
25. Περί αίτησης κ. Μαρίνας Αντωνοπούλου, για επανεξέταση από το Δημοτικό Συμβούλιο ανάκληση του εκδοθέντος πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της αιτούσης για ψ φερόμενη κατάληψη τμήματος δημοτικού δρόμου, στην Τ.Κ. Πριολίθου Δ.Ε. Καλαβρύτων.
26. Περί του από Φεβρουάριος 2015 αιτήματος του ΣΕΠΟΚΕ για επιχορήγησή του από το Δήμο με ποσό 850,00 € για την πραγματοποίηση της πολιτιστικής-αθλητικής εκδήλωσης στις 29 Μαρτίου 2015 στο ΚΕΔΙΚ, διεξαγωγής αγώνα Σκακιού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ & ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ RAPID ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ με τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της πόλης των Καλαβρύτων από τον Τουρκικό Ζυγό και των 20 χρόνων λειτουργίας του ΣΕΠΟΚΕ, υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαβρύτων και σε συνεργασία με την ΄Ενωση Σκακιστικών Σωματείων Πελοποννήσου (ΕΣΣΠ) και του Εκκλησιαστικού Διακονικού Κέντρου Καλαβρύτων (ΚΕΔΙΚ).
27. Περί του από 2-1-2015 αιτήματος του Συλλόγου Λυκουργιωτών «Ο Προφήτης Ηλίας» (Δεληγιάννη 22 ΑΘΗΝΑ) για επιχορήγησή του από το δήμο.
28. Περί του από 16-02-2015 αιτήματος του πολιτιστικού Συλλόγου Κερτεζιτών «Ο Στριφτόμπολας» για επιχορήγησή του από το Δήμο.
29. Περί του από 27-10-2015 αιτήματος επιχορήγησης της Αθλητικής ΄Ενωσης Καλαβρύτων (Α.Ε.Κ.).
30.

Περί αιτήματος Εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας Ψωφίδας Δ.Ε,. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων για την διακοπή επτά (7) παροχών ύδρευσης στην Τ.Κ. Ψωφίδας.

Θέμα 1ης ειδικής συνεδρίασης

Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεως χρήσης 2013 του Δήμου Καλαβρύτων (Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσεως).

Θέμα 2ης ειδικής συνεδρίασης

  • «Περί Κατάρτισης και Ψήφισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Καλαβρύτων έτους 2015».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου έτους 2015, έχει, ήδη, καταρτισθεί και ψηφιστεί, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Ιανουαρίου 2015, αλλά, επανέρχεται, γιατί, απαιτείται η ψήφισή του, να γίνει, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ipografikontogianni

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
3 + 17 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.