Στις 18 Αυγούστου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων. Δείτε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα: 17.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
 • Περί του από 18/7/2014 εγγράφου αιτήματος του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Καστελίου Δ.Ε. Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων και της από 14/7/2014 Αίτησης-Αναφοράς --15- κατοίκων Τ.Κ. Καστελίου και λοιπών εγγράφων σχετικά με την παρεμπόδιση από Γεώργιο Ζαφειρόπουλο, της διέλευσης οχημάτων από τον δημοτικό-κοινοτικό δρόμο, όπισθεν της οικίας του και περί της από 01-04-2015 αίτησης του κ. Αναστασίου Λαμπίρη για παρεμπόδιση πρόσβασης προς την οικία του.
 • Περί του από 11-05-2016 εγγράφου του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Πλανητέρου Δ.Ε. Κλειτορίας, για την υλοποίηση εκτροπής τμήματος επαρχιακού δρόμου στη θέση «Κουραδά Βράχο» ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ.
 • Περί ανάκλησης των υπ’ αριθμ. 171/26-5-2016 και 172/26-5-20126 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τις αιτήσεις των Βασιλείου και Γεωργίου Παπακανέλλου στον οικισμό Πλατανίτσας Τ.Κ. Αγραμπέλων, μετά την υποβολή αιτήσεων ανάκλησης από τους ανωτέρω.
 • Περί του από 27-6-2016 εγγράφου του Δημάρχου Μόρφου της Κύπρου και Αντιπροέδρου της Διεθνούς Οργάνωσης «Πόλεις Αγγελιοφόροι της Ειρήνης», για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Καλαβρύτων, για την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Οργάνωσης «Πόλεις Αγγελιοφόροι της Ειρήνης» (Τα Καλάβρυτα είναι μέλος της από το 2014), που θα πραγματοποιηθεί στη Wielun Πολωνίας, από 01 έως 4 Σεπτέμβρη 2016.
 • Περί παρουσίασης, έγκρισης και παραλαβής της Μελέτης Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Κάστρου-Παλιοπήγαδου Καλαβρύτων, Τ.Κ. Καλαβρύτων.
 • Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης B΄ τριμήνου, υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
 • Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου και του τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2016.
 • Περί έγκρισης των υπ’ αριθμ. 12 και 27/2016 αποφάσεων του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου, με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ».
 • Περί καθορισμού χώρων, όρων, τελών και ορισμού επιτροπής διεξαγωγής, κ.λ.π., της τριήμερης εμποροπανήγυρης Σεπτεμβρίου 2016 (31/8, 1/9 & 2/9) στα Τριπόταμα της Τοπικής Kοινότητας Ψωφίδας, Δημοτικής Ενότητας Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
 • Περί καθορισμού χώρου και τελών εμποροπανήγυρης Σεπτέμβρη 2016 στην πόλη των Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων.
 • Περί καθορισμού χώρου και τελών εμποροπανήγυρης Σεπτέμβρη 2016 στην πόλη της Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
 • Περί ανακηρύξεως, ως επιτίμου δημότη Καλαβρύτων, του πατριώτη και ευεργέτη του Δήμου Καλαβρύτων, επιχειρηματία, κ. Γρηγορίου Καλλιμανόπουλου.
 • Περί ανακηρύξεως, ως επιτίμου δημότη Καλαβρύτων του ευεργέτη του Δήμου Καλαβρύτων, επιχειρηματία, κ. Αθανασίου Μαρτίνου.
 • Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 20/2016 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαβρύτων, για την κατασκευή του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Πλάκας» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
 • Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 21/2016 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαβρύτων για την κατασκευή του έργου: «Διάνοιξη, διαμόρφωση δημοτικού δρόμου και χώρου αναστροφής, στον οικισμό Πλατανίτσας της Τ.Κ. Αγραμπέλων» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
 • Περί έγκρισης γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Καλαβρύτων».
 • Περί έγκρισης γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων οδού Αγίου Αλεξίου»
 • Περί έγκρισης γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου από οικ. Δημ. Καραχάλιου προς περιφερειακό δρόμο (θέση Ντανέϊκα) Τ.Κ. Σκεπαστού».
 • Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση πεζοδρομίου προς ηλεκτρομηχανή Τ.Κ. Σκεπαστού» Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.
 • Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Πριολίθου» Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.
 • Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Καστριών» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
 • Περί της αίτησης διάλυσης της σύμβασης της ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε. (της Γεώργιος Μπαρούσης - Κωνσταντίνος Μαλαμής Ο.Ε.) του έργου: «ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ».
 • Περί ορισμού τεχνικών και δημοτικού συμβούλου για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ανάδειξη μνημείων και κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς - Τρικάμαρο Γεφύρι στο Δ.Δ. Δάφνης» που εκτελέστηκε από τον Δήμο Παΐων.
 • Περί ανασυγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Τ.Κ. Κερτέζης», Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.
 • Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 13/2016 απόφασης του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σκεπαστού Δ.Ε. Καλαβρύτων Δήμου Καλαβρύτων.
 • Περί ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με τον Ο.Α.Ε.Δ.
 • Περί επιχορήγησης πολιτιστικών συλλόγων.
 • Περί επιχορήγησης της Αθλητικής Ένωσης Καλαβρύτων.
 • Περί σύναψης σύμβασης συνεργασίας με τον γειτονικό Δήμο Τρίπολης, για την προσωρινή παραχώρηση σ’ αυτόν, της χρήσης, του υπ’ αριθμόν ΜΕ 45218 μηχανήματος έργου διαμορφωτή γαιών “γκρέιντερ” του Δήμου μας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ζημιών από θεομηνίες, σε χωριά του Δήμου Τρίπολης (Σχετική η από 26-7-2016 επιστολή του Δημάρχου Τρίπολης).
 • Περί έγκρισης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του φωτισμού οδών πλατειών (τοποθέτηση δύο στύλων ΦΟΠ μετά Φ.Σ. στην Τ.Κ. Αγριδίου από οικία Δημητρακόπουλου Χρήστου έως οικία Ασημακόπουλου Χρήστου και ψήφισης πίστωσης ποσού 2.200,22 (με ΦΠΑ) υπέρ καταβολής της ΔΕΔΔΗΕ γι’ αυτήν.
 • Περί αίτησης κ. Αθανασίου Π. Καζάνη για έγκριση παροχής ύδρευσης στην οικία του στη θέση «Πύργος» της Τ.Κ. Τουρλάδας Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
 • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
2 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.