ΣΠΗΛΑΙΑ ΚΑΣΤΡΙΩΝ : Εξαιρετικά επείγον .....!!!!!

Ως κατεπείγον θέμα !!! συζητήθηκε η ανάγκη μετατροπής του πρώην εστιατορίου στα σπήλαια Καστριών, σε  ‘Eκθεση Αρχαιοτήτων. Φαίνεται μάλιστα ότι έχουν προηγηθεί οι απαράιτητες ενέργειες προκειμένου η μετατροπή του κτιρίου να είναι συμβατή με την χρήση που πρόκειται να φιλοξενήσει. Το κατεπείγον είναι λίγο δυσνόητο, αλλά αφού η απόφαση είναι ομόφωνη, οι σύμβουλοι ...γνωρίζουν !!!.Σε κάθε περίπτωση ο νέος πρόεδρος ξεκινάει δυναμικά, με εργασίες... με ότι αυτό σημαίνει ....

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ Αριθμ. Απόφασης: 18/ 28-06-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί ακινήτου (Εστιατορίου) που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Στα Καστριά και στο Γραφείο της Επιχείρησης, σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 π.μ. συνήλθε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς

Επιχείρησης Καλαβρύτων – Σπήλαιο Λιμνών Καστριών, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου για τη σημερινή συνεδρίαση, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών, παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δουκλιάς Σωτήριος Πρόεδρος

1.Παπακανέλλος Γεώργιος Μέλος

2. Σοκορέλης Σπυρίδων Αντιπρόεδρος

3. Καρράς Βασίλειος Μέλος

4. Γεωργακοπούλου Χαρίκλεια Μέλος

5. Παπουτσή Βασιλική Μέλος

6. Γκλαβάς Χαράλαμπος Μέλος

Ο οποίος δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν τέλος ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος και η Τσάμη Πούλια για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγήθηκε ως κατωτέρω, ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο ανέφερε ότι είναι κατεπείγον γιατί αφορά το ακίνητο που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ΔΗΚΕΚ (πρώην εστιατόριο) και λαμβάνοντας υπόψιν το έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού με αριθμό 2495/27-06-2016 δεν περιλήφθηκε στην πρόσκληση:

ΘΕΜΑ : Περί ακινήτου (Εστιατορίου) που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το υπ αριθμ. ΥΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ/207577/124463/3014/1250/24-6- 16 έγγραφο Της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Τμήμα Αρχαιοτήτων των Προϊστορικών και Ιστορικών Περιόδων, που μας γνωστοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να προβούμε προκειμένου να λειτουργήσει έκθεση αρχαιοτήτων στο χώρο του Σπηλαίου Λιμνών.

Και προτείνει ο χώρος του πρώην εστιατορίου να μετατραπεί και να φιλοξενήσει την εν λόγω έκθεση αρχαιοτήτων. Και εκκάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου ύστερα από σχετική διαλογική συζήτηση ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ. και τον εξουσιοδοτεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες καθώς και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο προκειμένου να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. (Πρώην Εστιατόριο) η ‘Eκθεση Αρχαιοτήτων.

Η απόφαση αυτή, έλαβε αύξοντα αριθμό 18/28-06-2016 Αφού γράφτηκε, υπογράφεται όπως φαίνεται παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

Δουκλιάς Σωτήριος                                 Τσάμη Πούλια                              1. Σοκορέλης Σπυρίδων 2. Καρράς Βασίλειος     3. Γεωργακοπούλου Χαρίκλεια     4. Παπουτσή Βασιλική  5.ΓκλαβάςΧαράλαμπος

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
3 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.