Σε καραντίνα περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων για την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού

Μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Κερπινή Αχαΐας η Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ αποφάσισε έκτακτα μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης της ασθένειας στην υπόλοιπη Περιφέρεια και στη λοιπή χώρα. Τα μέτρα ισχύουν μέχρι την ανάκληση της απόφασης και θα εφαρμοστούν από στις οικείες Κτηνιατρικές Αρχές, επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές,(ολόκληρη η απόφαση) Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης ή οι αρνούμενοι να συμμορφωθούν προς αυτή διώκονται σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ

ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ

ΠΥΡΕΤΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Το υπ΄αριθ. 132 Π.Δ (ΦΕΚ225/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας».

2. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10) αρ.245 παρ.5, «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Την υπ’αριθ. 46176/935-19.02.2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

περί ανάθεσης άσκησης τομέων δραστηριοτήτων στους εκλεγμένους

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας

4. To υπ’άριθμ. 117/21-03-2011 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας

και Κτηνιατρικής, «Αρμοδιότητες Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας.

5. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 8 και 9 του Β.Δ. 26-3-36 (Α΄174/1936) «περί μέτρων προς πρόληψη

και καταστολή των μεταδοτικών νοσημάτων των ζώων»,

β) του άρθρου 4 ου π.δ/τος 33/2003 (Α΄34) «Μέτρα για την καταπολέμηση και

εξάλειψη του καταρροϊκού πυρετού σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/75/ΕΚ

του Συμβουλίου. 2

γ) το Π.Δ.133/92 (Α΄66) «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την

προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

των ζώων».

6. Το γεγονός ότι υπάρχει κρούσμα καταρροϊκού πυρετού στην εκμετάλλευση προβάτων

EL13304108 του Σπυρόπουλου Ιωάννη στην περιοχή Κερπινή, Δήμου Καλαβρύτων Π.Ε.

Αχαΐας στην οποία έχουν ληφθεί μέτρα σύμφωνα με την αρ. 184238/112229/04-7-2014

απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας.

7. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της ασθένειας στην υπόλοιπη

Περιφέρεια και στη λοιπή χώρα.

 

 

Αποφασίζουμε

 

Στην εκμετάλλευση προβάτων EL 13304099 του Μέρμηγκα Δημήτριου στην Κερπινή

Δήμου Καλαβρύτων Π.Ε. Αχαΐας εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα :

 

1. Τη διενέργεια απογραφής όλων των κατηγοριών ζώων των ευαίσθητων στο νόσημα

ειδών.

2. Την καταγραφή του αριθμού των ήδη νεκρών ζώων, των μολυσμένων ζώων και αυτών

που ενδεχομένως να έχουν μολυνθεί από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού.

3. Την καταγραφή των βιοτόπων που θα μπορούσαν να ευνοήσουν τη διαμονή ή την

επιβίωση του εντόμου φορέα της νόσου και ιδιαίτερα εκείνων που ευνοούν την

αναπαραγωγή του.

4. Την παραμονή όλων των ζώων των ευαίσθητων στο νόσημα ειδών που υπάρχουν στην

εκμετάλλευση στους χώρους ενσταυλισμού τους ή σε άλλους χώρους όπου είναι δυνατή η

απομόνωσή τους.

5. Την απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την εκμετάλλευση όλων των ζώων των

ευαίσθητων στο νόσημα ειδών.

6. Την απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης ζώων εκτός των χώρων ενσταυλισμού τους

κατά τις ώρες δραστηριότητας των εντόμων φορέων του νοσήματος.

7. Τη διενέργεια τακτικών εντομοκτονιών με τη χρήση των κατάλληλων και εγκεκριμένων

εντομοκτόνων, τόσο στα ζώα όσο και στους στάβλους, τον περιβάλλοντα χώρο και

ιδιαίτερα στους βιότοπους του εντόμου φορέα. 3

8. Την καταστροφή των πτωμάτων των ζώων της εκμετάλλευσης με καύση ή υγειονομική

ταφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Καν. 1069/2009/ΕΚ «περί υγειονομικών κανόνων για

ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον

άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002» και Καν.

142/2011/ΕΚ για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009 «περί υγειονομικών

κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για

κατανάλωση από τον άνθρωπο».

9. Τη διεξαγωγή τακτικών επιδημιολογικών διερευνήσεων προκειμένου να διαπιστωθεί

έγκαιρα τυχόν εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων της νόσου.

10. Την εφαρμογή της παρούσας απόφασης αναθέτουμε στις οικείες Κτηνιατρικές Αρχές,

επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές, Λιμενικές, Δημοτικές και Κοινοτικές

Αρχές.

11. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης ή οι αρνούμενοι να συμμορφωθούν προς αυτή

διώκονται σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα.

12. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.

 

 

 

 

Ε.Π.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

 

 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
5 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.