Πρώτη για το 2016 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 22α του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 17.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θα προηγηθεί στις 17.00 ειδική συνεδρίαση με θέμα : «Περί Κατάρτισης και Ψήφισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Καλαβρύτων έτους 2016». 

 

1. Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης Δ΄ Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του δήμου οικον. έτους 2015.
2. Περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού και αντίστοιχα του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2016.
3. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και αντίστοιχα του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2016.
4. Περί ορισμού επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ή εκποίησης ακινήτων του Δήμου για το έτος 2016.
5. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων έτους 2015 (γεννηθέντων αρένων το έτος 2015) του Δήμου Καλαβρύτων.
6. Περί σύστασης επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2016.
7. Περί ορισμού δύο Δημοτικών Υπαλλήλων ως Επιτροπή Ελέγχου διενέργειας των ψυχαγωγικών – τεχνικών παιγνίων έτους 2016.
8. Περί ορισμού μελών του Δήμου Καλαβρύτων (πολιτικού μηχανικού, δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους και Αντιδημάρχων ως αναπληρωτές του Δημάρχου της Β/θμιας) για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Επιχειρήσεων σταυλισμών ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
9. Περί ορισμού τριμελούς επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων περί δικαιώματος βοσκής και σύνταξη έκθεσης ελέγχου, για το έτος 2016.
10. Περί σύστασης επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καλαβρύτων.
11. Περί ορισμού δημοτικών συμβούλων ως μέλη επιτροπών παραλαβής έργων, έτους 2016.
12. Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής κάθε είδους προμηθειών έτους 2016.
13. Περί ορισμού μελών εκτιμητικής επιτροπής για αγορές, υπό του Δήμου, Κοινοχρήστων χώρων έτους 2016.
14. Περί ορισμού μελών για τη σύσταση επιτροπής ελέγχου στοιχείων που αφορούν τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 0,5%, και τέλος 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων.
15. Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της τριμελούς επιτροπής εργασιών-υπηρεσιών (άρθρο 67 παρ. 1,4 του Π.Δ/τος 28/80) έτους 2016.
16. Περί του αριθ. πρωτ. 40199/26-11-2015 εγγράφου του Δημάρχου Αιγίου με θέμα Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβών.
17. Περί ορισμού δημοτικού συμβούλου για την οριστική παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση εισόδου παραδοσιακού οικισμού Βεσσσινίου Δήμου Παΐων».
18. Περί έγκρισης Π.Π.&.Ο.Π. του έργου: «Τσιμεντόστρωση του δρόμου από θέση [Κρύα Βρύση] έως εκκλησία Τ.Δ. Αγριδίου» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
19. Περί έγκρισης γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. ΄Ανω Κλειτορίας» του Δήμου Καλαβρύτων.
20. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση Τ.Κ. Λυκούργιας» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
21. Περί της αναγκαιότητας εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και αντιστήριξης ρέματος Πλατανίτσας, ποσού 12.800,00 €.
22. Περί της αναγκαιότητας εκτέλεσης των επειγουσών εργασιών αποκατάστασης και διαμόρφωσης δημοτικού δρόμου και κατασκευή τεχνικού, μέχρι Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Πλατανίτσας, ποσού 12.500,00 €.
23. Περί της αναγκαιότητας εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού και διευθέτησης Αναστασοβίτικου και Καμενιανίτικου, χειμάρρων, ποσού 22.000,00 €.
24. Περί της αναγκαιότητας εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού και διευθέτησης λίμνης ηρεμίας Καλαβρύτων, ποσού 8.000,00 €.
25. Περί της αναγκαιότητας εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού και διευθέτησης ρέματος “Μάννα” Καλαβρύτων, ποσού 22.500,00 €.
26. Περί της αναγκαιότητας εκτέλεσης των εργασιών ηλεκτρονικού ελέγχου ζημιών υπόγειου κεντρικού αγωγού αποχέτευσης Καλαβρύτων, ποσού 12.500,00 €.
27. Περί της αναγκαιότητας εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης δρόμων οικισμού Μεγάλου Ποντιά, ποσού 7.200,00 €.
28. Περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης «Στατική μελέτη επάρκειας τοιχίου αντιστήριξης πλατείας Αγριδίου» για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή τοιχίων στήριξης και ασφάλειας της πλατείας της Τ.Κ. Αγριδίου» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
29. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίων στήριξης και ασφάλειας της πλατείας της Τ.Κ. Αγριδίου» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
30. Περί της αναγκαιότητας υλοποίησης των, κάθε είδους, προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2016 και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτών, τόσο συγκεντρωτικά, στο σύνολό τους, όσο και ανά προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό προμήθεια, υπηρεσία ή εργασία.
31. Περί συμμετοχής του Δήμου Καλαβρύτων στην Ευρωπαϊκό ΄Ομιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ.
32. Περί κλεισίματος του υπ’ αριθμ. 364/540316-20 λογαριασμού του Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και μεταφοράς του υπολοίπου του (489,93 €), στον υπ’ αριθ. 364/540253-09 λογαριασμό του Δήμου, στην ίδια Τράπεζα.
33. Περί του από 15-01-2016 αιτήματος του ΣΕΠΟΚΕ για επιχορήγησή του από το Δήμο Καλαβρύτων.
34. Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 8.000,00 € για την καταβολή από τον Δήμο Καλαβρύτων, της ετήσιας συνδρομής του (των ετών 2015 και 2016) στην αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και το διακριτό τίτλο «Δ.Ε.Π.Α.Ν – Δίκτυο Πόλεων».

ipografi proedrou kont

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
2 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.