Πρόσληψη ειδικού συμβούλου για 3,5 χρόνια στον Δήμο Καλαβρύτων......

 Την πρόσληψη ενός ειδικού συμβούλου αποφάσισε ο Δήμος Καλαβρύτων για λόγους που αναφέρονται στην συνέχεια.Η θέση θα είναι έμισθη και για περίπου 3,5 χρόνια.

Ο ανωτέρω, θα προσληφθεί, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της παρούσας δημοτικής περιόδου (μέχρι 31-8-2019), η οποία μπορεί να λυθεί, σύμφωνα, με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 και υπόκειται, απευθείας, στην ιεραρχική εξάρτηση του δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.

Ο ειδικός σύμβουλος αυτός, θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στον τομέα της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου Καλαβρύτων, και ειδικότερα, στον τομέα της προστασίας,, βελτίωσης και ανάπτυξης της αγροτικής (φυτικής και ζωικής) παραγωγής, που αποτελεί την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα των δημοτών και κατοίκων του Δήμου μας και τον βασικό και πατροπαράδοτο αναπτυξιακό μας πόλο, παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας προτάσεις, για την υποστήριξη του αγροτικού πληθυσμού του Δήμου, στην παραγωγή, εμπορία και στον ποιοτικό έλεγχο των αγροτικών προϊόντων και τη διασύνδεσή της αγροτικής παραγωγής, με την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου μας.

Για την πλήρωση της θέσης αυτής, απαιτείται, οι ενδιαφερόμενοι (-ες) να διαθέτουν:

α. Τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους, στα άρθρα 11-17 του ν. 3584/2007 (ιθαγένεια, ηλικία, υγεία, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, έλλειψη ποινικής καταδίκης κλπ.).

β. Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

γ. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ.)

ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση

ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, -ες, θα πρέπει να υποβάλλουν ή ν’ αποστείλουν με συστημένη επιστολή, στο Δήμο Καλαβρύτων (στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου, Ευσεβίου Κηπουργού αριθ. 6, Καλάβρυτα) σχετική αίτησή τους, συνοδευόμενη με βιογραφικό τους σημείωμα και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι, την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Δημάρχου Καλαβρύτων στα τηλέφωνα: 26923 60403, 401. 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
2 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.