Προκήρυξη ενοικίασης σαλέ και καντίνας Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων

2chalet
  •   
  •   
  •   
  •  

H Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ΑΕ-ΟΤΑ, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση γραπτών προσφορών για εκμίσθωση διάρκειας 4 ετών του σαλέ και της καντίνας του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και του παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και περιέχει αναλυτικές περιγραφές των προς μίσθωση προσφερομένων, τον κανονισμό λειτουργίας και τον κανονισμό υποχρεώσεων και δαπανών.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να ανοίξετε την προκήρυξη.

προκήρυξη-3