Πνοή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 224 έργα προϋπολογισμού πάνω από 455 εκατ. ευρώ

«Ένα ζωντανό ρεαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο απαντά στις αναπτυξιακές και κοινωνικές ανάγκες των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας, εφαρμόζει η Περιφέρεια μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ 2007-2013, ενώ και για την επόμενη προγραμματική περίοδο επικεντρώνεται στην υλοποίηση αυτού του βασικού στόχου».

Αυτό επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας στην εισήγησή του κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» στην Πάτρα, με μοναδικό θέμα την «Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας (ΔΕΠΙΝ 2007-2013) και την προετοιμασία για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014- 2020 (ΠΕΠ Δ.Ε.2014-2020)».

«Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον η Δυτική Ελλάδα βιώνει δραματικότερα της συνέπειες μίας κατ’ ουσίαν εσωτερικής υποτίμησης, καθώς το κατά κεφαλήν προϊόν της ΠΔΕ έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 2006 διατηρώντας την 12 θέση στην συνολική κατάταξη των 13 Περιφερειών, ενώ οι άνεργοι συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Η Δυτική Ελλάδα οφείλει και πρέπει να προχωρήσει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς της υλικής παραγωγής και των υπηρεσιών, των επενδύσεων σε παραγωγικές δραστηριότητες, ενώ αν άμεσα αποκτήσει και τις σύγχρονες συνδέσεις (οδικές και σιδηροδρομικές) με τα μητροπολιτικά κέντρα της χώρας τότε θα καταφέρει σε συνδυασμό με την συνολική αναπτυξιακή δυναμική της χώρας να καλύψει τις σημαντικές ενδοπεριφερειακές ανισότητες που παρουσιάζει» επεσήμανε ο κ. Κατσιφάρας, αναφερόμενος και στις σημαντικές περικοπές πόρων, όπως στους επενδυτικούς και λειτουργικούς Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας, από το 2009 που είχε ενταχθεί μόλις ένα έργο στο ΔΕΠΙΝ 2007-2013, αυτή τη στιγμή έχουν ενταχθεί και ολοκληρωθεί ή ακόμα υλοποιούνται, είναι συνολικά 224 έργα (69 Αιτωλοακαρνανία, 87 Αχαΐα, 45 Ηλεία και 23 διανομαρχιακά), συνολικού προϋπολογισμού 455.287.502 ευρώ.

Το ΔΕΠΙΝ Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013, ξεκίνησε, αρχικά, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 450 εκ. ευρώ, ο οποίος τελικά μειώθηκε στα 250 εκ. ευρώ, κατόπιν μιας σειράς αναθεωρήσεων, αλλά και λόγω μείωσης της εθνικής συμμετοχής και την 1η Ιουλίου 2011, και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέλαβε την αρμοδιότητα διαχείρισής του με κύριο στόχο να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και οι αγκυλώσεις, να μην χαθεί ουσιαστικά ούτε ένα ευρώ, να επιταχυνθούν δηλαδή, οι ρυθμοί απορρόφησης, οι οποίοι τότε ήταν μηδενικές.

Κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014 το σύνολο των εντάξεων νέων έργων και νέων δράσεων ανήλθε στα 106,4 εκ ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι, μόνο στο έτος 2012 εντάχθηκαν 82 έργα, ανεβάζοντας το σύνολο των ενταγμένων στο πρόγραμμα έργων σε περισσότερα από 200, στοιχείο απαραίτητο για την αποτελεσματική μεταφορά των πόρων του προγράμματος στην πραγματική οικονομία.

Με βάση τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο προϋπολογισμός των συμβασιοποιημένων έργων του ΔΕΠΙΝ Δυτικής Ελλάδας για την τριετία 2012-2014 ανέρχεται σε 225,6εκ. ευρώ και οι πληρωμές για την ίδια τριετία ανήλθαν στα 92,2 εκ. ευρώ.


 

«Να πιέσουμε για να ξεμπλοκάρει το έργο του νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα»

Ακολούθως ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας κατά τη διάρκεια της εισήγησής του, αναφέρθηκε στα μεγαλύτερα από πλευράς προϋπολογισμού ενταγμένα έργα του προγράμματος, τα οποία επικεντρώνονται στους τομείς της προσπελασιμότητας και της υγείας και αφορούν, μεταξύ άλλων, στα έργα της Μικρής Περιμετρικής Πατρών, της παράκαμψης του Αγίου Ιωάννη στο Κατάκολο, στην αναβάθμιση του Νοσοκομείου Αγ. Ανδρέας στην Πάτρα και στην κατασκευή του Νοσοκομείου Αγρινίου.

Όσον αφορά το μείζον θέμα του νοσοκομείου του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, το οποίο και έχει «μπλοκάρει» και πάλι και έχουν σταματήσει οι εργασίες στο πολυώροφο κτίριο, ο κ. Κατσιφάρας ζήτησε από τους επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου να επισκεφθούν μαζί στην Αθήνα τα ηγετικά στελέχη του αρμόδιου Υπουργείου αλλά και της ΔΕΠΑΝΟΜ ώστε να πιέσουν για να «ξεμπλοκάρει» και πάλι και να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες και να ολοκληρωθούν για να μην χαθεί η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.


 

Προσπάθειες εξυγίανσης του προγράμματος

Κατά το 2014 πραγματοποιήθηκαν απεντάξεις πέντε (5) έργων συνολικού προυπολογισμού 4,80 εκατ. ευρώ, λόγω της ανάγκης εξυγίανσης του προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για έργα που δεν είχαν προχωρήσει στη σύναψη νομικών δεσμεύσεων λόγω ενστάσεων ή άλλων διαδικαστικών λειτουργιών ή έχουν καθυστερήσει υπερβολικά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθούν και να καταστούν λειτουργικά έως το τέλος του 2015, που ολοκληρώνεται το ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα απεντάχθηκαν τα έργα: Γ΄ Φάση Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Ελαιώνα, Ροδιά, Νικολαιίκων, Κάτω Ριζομύλου και Δερβενακίου (2,2 εκατ. ευρώ), Μελέτη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (380.000 ευρώ), Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Θεστιέων Δήμου Αγρινίου (337.426 ευρώ), Προμήθεια κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Δήμου Πατρέων (492.000 ευρώ), Αγορά και Διαμόρφωση κατάλληλου κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου Ημέρας για πενήντα άτομα και δύο Προστατευμένων Διαμερισμάτων των έξι ατόμων για Ψυχικά Πάσχοντες (1,4 εκατ. ευρώ).


 

Προετοιμασία μεταφοράς έργων στη νέα χρηματοδοτική περίοδο

Η ολοκλήρωση της εξυγίανσης του προγράμματος ΔΕΠΙΝ 2007-2013 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περιλαμβάνει και την προετοιμασία μεταφοράς έργων που υλοποιούνται και στη νέα χρηματοδοτική περίοδο με την προϋπόθεση της δυνατότητας επιλεξιμότητας του έργου και της δράσης και για το σκοπό αυτό όσα έργα και δράσεις που υλοποιούνται στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο και δεν προλάβουν να ολοκληρωθούν, μπορούν να μεταφερθούν προς χρηματοδότηση στη νέα προγραμματική περίοδο και να ολοκληρώσουν έγκαιρα το φυσικό τους αντικείμενο.

Όσον αφορά τη νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020, για την επίτευξη του στόχου της Περιφέρειας, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας εργάζονται συστηματικά τα τελευταία δύο χρόνια για την σύνταξη και υποβολή του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιόδου 2014-2020.

Το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 θέτει τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους για την Περιφέρεια ως βασικό στοιχείο για την ανάταξη της Περιφερειακής Οικονομίας:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας

2. Προστασία του Περιβάλλοντος - μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον.

3. Ανάπτυξη - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών.

4. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων

5. Ανάπτυξη - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης

Πηγές χρηματοδότησης για τα παραπάνω, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικοί πόροι και ειδικότερα σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής οι πόροι του ΠΕΠ ανέρχονται σε 392,8 εκατ. ευρώ, ενώ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης οι πόροι του ΠΕΠ ανέρχονται σε 490,9 εκατ. ευρώ.


 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
5 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.