Περιφερειακό Συμβούλιο: Έγκριση πάνω από 634 εκατ. ευρώ για 543 αναπτυξιακά έργα

Συνολικά 543 έργα προϋπολογισμού πάνω από 634 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβάνονται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015, που εγκρίθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 342 συγχρηματοδοτούμενα έργα και 128 έργα από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και ειδικότερα όσον αφορά το Π.Δ.Ε, αφορά δέκα έργα της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 166.513.594,51 ευρώ.

Έχουν ενταχθεί στην πρόταση για την Π.Ε. Αχαΐας 38 έργα από το Εθνικό Σκέλος του Π.Δ.Ε ύψους 166.513.594,51 ευρώ, για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 58 έργα με προϋπολογισμό 166.513.594,51 ευρώ από το Εθνικό Σκέλος, ενώ για την Π.Ε. Ηλείας 22 έργα από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων συνολικά 39.268.649,33 ευρώ.

Στην τοποθέτησή του, στη συνεδρίαση που έγινε χθες στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στον Πύργο, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας τόνισε πως «βασικός στόχος στην κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2015 είναι η βέλτιστη κατανομή των περιορισμένων πόρων κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, ώστε η Περιφέρεια και κατ’ επέκταση η χώρα να τεθεί σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Επιπλέον, η επίτευξη της απορρόφησης των προβλεπόμενων πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013 και η άμεση έναρξη των προγραμμάτων της νέας περιόδου ΣΕΣ 2014-2020, για την εξασφάλιση της εισροής της κοινοτικής συνδρομής και έτσι σημαντική είναι και η υλοποίηση των λοιπών προγραμμάτων του εθνικού σκέλους με στόχο την συνέργεια με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα».

Και συμπλήρωσε ο Περιφερειάρχης λέγοντας πως «απαραίτητες προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι ο ορθός προγραμματισμός και η στόχευση. Οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2015 καθώς και του προγραμματισμού των δαπανών του ΠΔΕ 2016 – 2018, είναι σύμφωνες με την πολιτική και νομική δέσμευση της χώρας για εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής και των εφαρμοστικών αυτού νόμων όπως κάθε φορά ισχύουν και ακολουθούν την τροχιά των αλλαγών και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ που στοχεύουν στην ριζική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας».

Όπως τόνισε ο εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Αγγελόπουλος, η πρόταση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για έτος 2015, προέκυψε από το σχεδιασμό των Υπηρεσιών της ΠΔΕ, τις προτάσεις των Δήμων των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων και από τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε με τους εμπλεκόμενους φορείς.


 

Ολοκληρωμένη παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές με 73 έργα

Αναφορικά με τις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 73 έργα που έχουν ενταχθεί στη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας με κωδικό 401 (ΣΑΕΠ 401) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Δ.Ε. (μετά την κατάργηση το 2010 του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών -ΕΤΑΕΑ, γνωστού και ως «Ταμείο Μολυβιάτη»).

Ειδικότερα, πρόκειται για έξι έργα ύψους 3.987.000 ευρώ στην Π.Ε. Αχαΐας, στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας επτά έργα ύψους 1.860.400 ευρώ και στην Π.Ε. Ηλείας 60 έργα ύψους 15.735.035 ευρώ.

Πρόκειται για έργα που, όπως τόνισε ο κ. Αγγελόπουλος: «Υποβάλλονται από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού των περιοχών που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007, βάσει των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων, στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της αντίστοιχης Περιφέρειας και πληρούν συγκεκριμένους όρους, όπως είναι έργα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του 2007, δεν χρηματοδοτούνται από άλλους εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, εντάσσονται στους γενικούς άξονες και τις δράσεις Αναπτυξιακών Σχεδίων των Περιφερειών των πληγεισών περιοχών, είναι συμβατά με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές (προστασία περιβάλλοντος, ανταγωνισμό και δημόσιες συμβάσεις), αποδεικνύεται η αρτιότητα, η λειτουργικότητα ή και η συμπληρωματικότητά τους με άλλα έργα που υλοποιούνται στην πληγείσα περιοχή και είναι ώριμα για την άμεση υλοποίησή τους (π.χ. μελέτες, αδειοδοτήσεις)».

«Στόχος της ολοκληρωμένης παρέμβασης στις πυρόπληκτες περιοχές είναι, επιτέλους, να γίνει η δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων συγκράτησης του πληθυσμού μέσα από δράσεις βελτίωσης της ελκυστικότητας της περιοχής και στήριξης-ανάπτυξης της χωρικής ανταγωνιστικότητας, αλλά και για οικονομική ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών έτσι ώστε οι περιοχές να ανακτήσουν μια δυναμική οικονομία και να αναπτυχθούν με συναγωνιστικούς όρους τόσο στον κοινωνικοοικονομικό ιστό» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας και αναφέρθηκε στους ειδικούς στόχους:

- Βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των υπαρχουσών υποδομών της περιοχής,

- Αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής για την παραγωγή και την ανάδειξη τοπικών προϊόντων ποιότητας και χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων,

- Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς µε την ανάδειξη και αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων και τοπίων, των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων,

- Διασύνδεση τομέων και δραστηριοτήτων (διαμονή, διατροφή, φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, βιοτεχνία, χειροτεχνία) προκειμένου να ενισχυθεί και να επιτευχθεί η προστιθέμενη αξία της τοπικής ταυτότητας, της τοπικής παραγωγής και κατ’ επέκταση της τουριστικής προσφοράς.


 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.