ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μητρώο Αξιολογητών - Ελεγκτών Εκχωρούμενων Δράσεων του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, προχωρά στη σύσταση Μητρώου Αξιολογητών - Ελεγκτών Εκχωρούμενων Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Στόχος είναι η πραγματοποίηση όλων των σταδίων αξιολόγησης και ελέγχου των προτάσεων που υποβλήθηκαν, πρόκειται να υποβληθούν ή έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο των προσκλήσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης των Εκχωρούμενων Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΔΙΑΠ ΠΔΕ).

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δικαίωμα υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο έχουν oι υπάλληλοι (μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.) της ΔΙΑΠ, των λοιπών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και των Δ.Ο.Υ. εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι είναι κάτοχοι Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εσωτερικού ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, με ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Περιβάλλοντος και έχουν ικανότητα χειρισμού Η/Υ (εφαρμογές word-excel και εφαρμογές διαδικτύου κλπ).

Για την αρχική κατάρτιση του Μητρώου, πρόκειται να εξεταστούν τα αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα υποβληθούν έως 4 Αυγούστου 2019 (εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ). Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του Μητρώου, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΔΙΑΠ/Π.Δ.Ε.: dap@pde.gov.gr και με θέμα: «Για τη στελέχωση του ΜΑΕΕΠ της Π.Δ.Ε.».

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται (εργάσιμες ημέρες από 9:00 μέχρι 14:00) στη ΔΙΑΠ/Π.Δ.Ε. Αναστασία Παπακωνσταντίνου τηλ. 2613 613638 και Ιωάννα Χαμακιώτη τηλ. 2613 613642.

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
5 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.