ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - Ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας οι στόχοι του Περιφερειακού Πλάνου Καινοτομίας

Το Πλάνο Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που περιλαμβάνει τους τρόπους διερεύνησης της οικονομικής βιωσιμότητας των επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων, τη υλοποίηση του νέου Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας, τις νέες δημιουργικές βιομηχανίες και τα οικοσυστήματα έντασης γνώσης που όλα αυτά έχουν σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής μας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενημέρωσης με θέμα «Δημιουργικές Επιχειρηματικές Θερμοκοιτίδες. Ευκαιρίες και προοπτικές για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού έργου «Incompass»

Την εκδήλωση εκτός του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, χαιρέτισε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, Σπύρος Παπασπύρου, ο οποίος έκανε και μια σύντομη παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου «InCompass: Βελτίωση Περιφερειακών Πολιτικών, για την οικονομική βιωσιμότητα δημιουργικών επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων», που χρηματοδοτήθηκε από το INTERREG IVC και αποσκοπούσε στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των Περιφερειών, μέσω της ανταλλαγής και εφαρμογής καλών πρακτικών που αφορούν τις κοιτίδες επιχειρήσεων (business incubators) και τις δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries).

Στη συνέχεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι κρίσιμες πτυχές που συνθέτουν την ανάπτυξη του κλάδου των επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων στην περιοχή μας, με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης του οικοσυστήματος περιφερειακής καινοτομίας, ανάδειξης του κλάδου της δημιουργικής βιομηχανίας και των ευκαιριών και προοπτικών για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και βασικοί ομιλητές ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Κώστας Τσεκούρας, ο καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Βασίλειος Αυδίκος, ο Γενικός Διευθυντής Βιομηχανικής & Επιχειρηματικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΑΑΝ και Εθνικός Απεσταλμένος για της ΜμΕ της Ελλάδας στην ΕΕ Ζαχαρίας Μαυρούκας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στήριξης ΜμΕ του ΥΠΑΑΝ Νικόλαος Αντωνάκης, το στέλεχος της Διεύθυνσης Στήριξης ΜμΕ του ΥΠΑΑΝ Ιωάννης Πλεμμένος, ο Διευθυντής του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών Γεράσιμος Μεντζελόπουλος, ο mi-Cluster Manager του Corallia Innohub Πάτρας Δημήτρης Παπαηλιού, και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας Θεόδωρος Αμπαζής.

«Ως Περιφέρεια βλέπαμε και βλέπουμε αυτό το έργο ως μια δυνατότητα να συνθέσουμε απόψεις και να χτίσουμε θέσεις πάνω σε μερικά από τα πιο φλέγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία μας, η κοινωνία μας, η περιοχή μας σήμερα, όπως η επιχειρηματικότητα, η απασχόληση, η καινοτομία και η δημιουργικότητα. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα αναλάβουμε την ευθύνη υποστήριξης και υλοποίησης ενός συλλογικού πλάνου καινοτομίας, με απώτερο στόχο την απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας μας» υποστήριξε ο κ. Κατσιφάρας και ευχαρίστησε τα στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δημήτρη Καραβίδα (Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών), Σπύρο Παπασπύρου (Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής) και Κωνσταντίνα Παπαγιάννη (Στέλεχος του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής), που συνέβαλλαν στην επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας, ουσιαστικά στόχος του διακρατικού ευρωπαϊκού αναπτυξιακού έργου «InCompass», είναι η διερεύνηση της οικονομικής βιωσιμότητας των επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων μέσω του εντοπισμού υφιστάμενων καινοτόμων καλών πρακτικών, της μεταφοράς των πρακτικών αυτών με στόχο τη βελτίωση της περιφερειακής πολιτικής και της ανάπτυξης σχεδίων εφαρμογής δράσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών προκειμένου να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση των καλών πρακτικών.

«Συστήσαμε μια ανοιχτή Περιφερειακή Ομάδα που σε μια σειρά πέντε εξαμηνιαίων συναντήσεων κατάθεσαν τις απόψεις τους και συνέτειναν στην διαμόρφωση του σχεδίου, αξιοποιήσαμε στη διαμόρφωση των κατευθύνσεων του νέου ΕΣΠΑ τα συμπεράσματα από το έργο , βάζοντας ψηλά στην ατζέντα τα ζητήματα καινοτομίας» σημείωσε ο κ. Κατσιφάρας και αναφέρθηκε στη σημαντικά θετική εξέλιξη που είχαμε προσφάτως στο καίριο αίτημα της Περιφέρειας για τη δημιουργία του Ερευνητικού Κέντρου Δυτικής Ελλάδας.

«Με το νέο νόμο για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» θεσμοθετείται η από καιρό κατατεθειμένη πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την δημιουργία του Κέντρου, το οποίο θα περιλαμβάνει δύο νέα ερευνητικά ινστιτούτα που θα δημιουργηθούν (ένα για τρόφιμα και φάρμακα και ένα για τεχνολογία στην ιατρική), καθώς και το υφιστάμενο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) που θα μετονομαστεί και θα τεθεί υπό το νέο φορέα. Παράλληλα, τα τρία ινστιτούτα του Ερευνητικού Κέντρου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα προστεθούν στα τρία υφιστάμενα που υπάρχουν στην περιοχή μας (ΙΕΧΜΗ, ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ΕΘΙΑΓΕ), και στο μέλλον η Δυτική Ελλάδα θα διαθέτει έξι ινστιτούτα έρευνας και τεχνολογίας. Αν σε αυτά συνυπολογίσουμε το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, το Corallia InnoHub, το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ –αλλά και τις ερευνητικές δομές του πρωτογενούς τομέα που δίνουμε και θα δώσουμε αγώνα να ανασυστήσουμε - διαπιστώνουμε ότι στη Δυτική Ελλάδα δημιουργείται ένα ισχυρό «οικοσύστημα» γύρω από την έρευνα και την καινοτομία, που μπορεί να προσφέρει ανάπτυξη και βιώσιμες θέσεις εργασίας» συμπλήρωσε ο κ. Κατσιφάρας.

Και κατέληξε: «Πέρα όμως από αυτό το οικοσύστημα «έντασης γνώσης» υπάρχουν και οι δρόμοι της συνεργατικής επιχειρηματικότητας σε μια πλειάδα άλλων τομέων, όπως οι δημιουργικές βιομηχανίες που παράγουν αγαθά πολιτισμού και δημιουργίας, οι οποίες σε συνδυασμό των σύγχρονων τεχνολογιών με τις παραδοσιακές μορφές τέχνης, δημιουργούν νέες ευκαιρίες. Μιλάμε σήμερα για οικοσυστήματα έντασης γνώσης και δημιουργικές βιομηχανίες με αφορμή ένα έργο, όπως το INCOMPASS που αφορά επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες. Και είναι ίσως η μεγαλύτερη καινοτομία για όλους τους φορείς να βάλουμε την έννοια της επικοινωνίας και συνεργασίας στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Η εποχή της αυταρέσκειας , της καχυποψίας και της περιχαράκωσης ανήκει στο παρελθόν. Είναι ευτυχής η συγκυρία υλοποίησης και ολοκλήρωσης ενός Ευρωπαϊκού έργου που η φιλοσοφία του ταιριάζει με την αντίληψη μας για τον σχεδιασμό που πρέπει να έχουμε τα επόμενα χρόνια».

Να σημειωθεί πως κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, με στόχο την ανάδειξη και υποστήριξη καινοτόμων ή ακόμα και «ξεχασμένων» παραδοσιακών μορφών επιχειρηματικότητας της περιοχής μας, φορείς επιχειρηματικότητας, έρευνας και χάραξης πολιτικής ενημέρωσαν και συζήτησαν με κάθε ενδιαφερόμενο για επίκαιρα θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ενώ στο δεύτερο μέρος πραγματοποιήθηκε η 6η και τελευταία συνάντηση εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RIG) του έργου INCOMPASS στην οποία παρουσιάστηκε το περιφερειακό πλάνο υποστήριξης και ανάδειξης βέλτιστων πρακτικών και καινοτομίας (RIP) που αναδείχθηκαν μέσα από το έργο».

Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Αγγελόπουλος, Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας Λάμπης Αριστειδόπουλος, Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αντώνης Χαροκόπος, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρίας της ΠΔΕ Τρύφωνας Φωτόπουλος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Γιανναδάκης, η Εκτελεστική Γραμματέας της ΠΔΕ Διονυσία Μαράτου καθώς και στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της ΠΔΕ, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΠΔΕ και της Αναπτυξιακής Εταιρίας της ΠΔΕ.

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
1 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.