Νέοι κανόνες για κρατικές ενισχύσεις σε γεωργία, δασοκομία και αγροτικές περιοχές

Αναθεωρημένους κανόνες και με ενημερωμένα κριτήρια έδωσε στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Τετάρτη 25 Ιουνίου, βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να στηρίξουν τη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.Σημειώνεται πως ο εν λόγω κανονισμός και οι κατευθυντήριες γραμμές αναπτύχθηκαν μετά από ευρεία διαβούλευση με το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη (δείτε σχετικά: IP/14/185).Επί του θέματος, ο Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη Dacian Cioloş δήλωσε τα εξής:. «Αυτοί οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα σε θέματα κρατικών ενισχύσεων, με επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης και μείωση της γραφειοκρατίας για τις δημόσιες αρχές που ασχολούνται με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας. Οι βελτιώσεις αυτές, συνεπώς, θα επιτρέψουν στους δυνητικούς δικαιούχους να επωφελούνται πιο γρήγορα από κρατικές ενισχύσεις».

Τα βασικά σημεία

Τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων κανόνων είναι τα εξής:-Επιτρέπονται πολλές περισσότερες απαλλαγές κατά κατηγορία από τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. Για παράδειγμα, θα είναι δυνατόν στο μέλλον τα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις. στο δασικό τομέα και στις μικρότερες επιχειρήσεις, στις αγροτικές περιοχές, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από χρονοβόρες διαδικασίες κοινοποίησης και έγκρισης. Ένα απλό δελτίο πληροφοριών θα πρέπει να αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους όρους του νέου κανονισμού θα είναι αρκετή.

-Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών. Για παράδειγμα, θα είναι δυνατόν τα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών που προκλήθηκαν από προστατευόμενα ζώα, καθώς και για την αγορά ζώων αναπαραγωγής για τη βελτίωση της γενετικής ποιότητας του ζωικού κεφαλαίου.
-Υπηρεσία μιας στάσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να περνούν μόνο από μια διοικητική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (δηλ. η διαδικασία έγκρισης ενός προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης θα γίνεται απλά ενημερώνοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους σκοπούς των πτυχών των κρατικών ενισχύσεων) και, στο μέτρο του δυνατού, τα κράτη μέλη θα ασχολούνται με μία μόνο υπηρεσία (ή Γενική Διεύθυνση) στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν αναζητούν έγκριση για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.
-Μείωση του διοικητικού φόρτου. Οι νέοι κανόνες που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μειώσουν σημαντικά το διοικητικό φόρτο για τις δημόσιες αρχές, όταν πρόκειται για κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και θα επιταχύνουν τις διαδικασίες. Ως εκ τούτου, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τις αντίστοιχες προγραμματισμένες κρατικές ενισχύσεις πιο γρήγορα.

Ο νέος κανονισμός και οι γενικές κατευθύνσεις αποτελούν μέρος της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις εκσυγχρονισμού (βλ. IP/12/458), θέτοντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού για την προώθηση έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, ενθαρρύνοντας περισσότερο αποτελεσματικά μέτρα ενισχύσεων και εστιάζοντας έλεγχο της Επιτροπής για τις περιπτώσεις με το μεγαλύτερο αντίκτυπο σχετικά με τον ανταγωνισμό.

 

Ως μέρος αυτού του πακέτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προβεί σε μεταρρυθμίσεις των διαδικασιών της για τις κρατικές ενισχύσεις (βλ. IP/13/728), απαλλάσσοντας περισσότερα μέτρα ενίσχυσης από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βλ. IP/13/587) και εισάγοντας νέες απαιτήσεις διαφάνειας (βλ. IP/14/588).

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε επίσης νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με κρατικές ενισχύσεις για: τις ευρυζωνικές συνδέσεις (βλ. IP/12/1424), την περιφερειακή ανάπτυξη (βλ. IP/13/569), τον κινηματογράφο (βλ. IP/13/1074), τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες (βλ. IP/14/172), την χρηματοδότηση κινδύνου (βλ. IP/14/21), την ενέργεια και το περιβάλλον (βλ. IP/14/400), καθώς και την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία (βλ. IP/14/586).

Τον Δεκέμβριο του 2013, ο νομοθέτης εξέδωσε τις νομικές πράξεις που σχετίζονται με το πολυετές πλαίσιο χρηματοδότησης, όσον αφορά τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, και συγκεκριμένα το νέο κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο κανονισμό για τα ποσά ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (ενισχύσεις de minimis) στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, την αύξηση του ανώτατου ορίου και την διευκρίνιση του ορισμού των μικρών ποσών ενισχύσεων (ενισχύσεις de minimis) που μπορούν να θεωρηθούν ότι δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση και ένα νέο γενικό κανονισμό de minimis που εφαρμόζεται στην επεξεργασία στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας.

ΠΗΓΗ:www.agrotikabook.gr

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
1 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.