Καλούνται Πολίτες για να συμμετέχουν στην επιτροπή διαβούλευσης του δήμου Καλαβρύτων.

κο
  •   
  •   
  •   
  •  

Μέχρι Πέμπτη 17/10/19, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Καλαβρύτων (από τους οποίους θα κληρωθούν -9- άτομα) και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Καλαβρύτων (Συμβουλευτικό όργανο του Δημοτικού Συμβουλίου) να το δηλώσουν στο Γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, για να ληφθούν υπόψη κατά τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/10/19 ώρα 18:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΑΣΙΩΤΗΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ