ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - To kalavrita citypass περιμένει από 27/12/2013

Η απόφαση για το τουριστικό πακέτο kalavrita citypass έχει ληφθεί την 27/12/2013.Πρόκειται για μια σοβαρή πρωτοβουλία και συνεργασία αρκεί αυτή να λειτουργήσει.

Το κείμενο της απόφασης:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ 
Αριθμ. Απόφασης: 24 /27 -12-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τουριστικό πακέτο kalavrita CityPASS για 
την Πόλη και την ευρύτερη περιοχή των 
Καλαβρύτων. 
Στα Καλάβρυτα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καλαβρύτων, σήμερα την 27η
 του 
μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ., 
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Καλαβρύτων – Σπήλαιο Λιμνών Καστριών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. 
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) τακτικών 
μελών, παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση πέντε (5) τακτικά μέλη, ονομαστικά οι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λαζουράς Γεώργιος Πρόεδρος 1. Κοντογιάννης Δημήτριος Μέλος 
2. Αναστασοπούλου Ανδριάνα Αντιπρόεδρος 2. Λάππας Παναγιώτης Μέλος 
3. Σοκορέλης Σπυρίδων Μέλος 
4. Γεωργακοπούλου Χαρίκλεια Μέλος 
5. Γκλαβάς Αντώνιος Μέλος 
Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν, 
αν και κλήθηκαν νόμιμα
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν τέλος ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ζησιμόπουλος 
Αθανάσιος και ο Δημόσιος Υπάλληλος κ. Δημήτρουλας Γεώργιος για την τήρηση των 
πρακτικών. 
Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδριάσεως και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
ΘΕΜΑ 3ο
: Τουριστικό πακέτο kalavrita CityPASS για την Πόλη και την ευρύτερη περιοχή 
των Καλαβρύτων.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Σε συνεργασία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ σχεδιάζεται ένα τουριστικό προϊόν – πακέτο που θα 
προσφέρετε για τους επισκέπτες της περιοχής με την ειδικότερη ονομασία kalavrita CityPASS 
και θα εξασφαλίζει σε πρώτη φάση τέσσερα αξιοθέατα της περιοχής Καλαβρύτων ήτοι: 
1)Το Σπήλαιο των Λιμνών Καστριών 
2)Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων 
3)Τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο Διακοπτό- Καλάβρυτα 
4) Το Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. 
 
Το τουριστικό προϊόν - πακέτο θα διατείθετε στους επισκέπτες κατά την πρώτη πιλοτική φάση 
της διάθεσής του ως ειδικό μπλοκάκι αναμνηστικής εκτύπωσης το οποίο θα περιλαμβάνει ανά 
ένα κουπόνι για κάθε ένα από τα παραπάνω αξιοθέατα .Σε δεύτερη φάση το εν λόγω 
τουριστικό προϊόν – πακέτο θα ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης τίτλων μεταφοράς 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ . 
 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου 
ύστερα από σχετική διαλογική συζήτηση 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Γεώργιο Ανδρ. Λαζουρά να υπογράψει το σχετικό 
συμφωνητικό προκειμένου να υλοποιηθεί το τουριστικό προϊόν – πακέτο Κalavrita CityPASS. 
Η απόφαση αυτή, έλαβε αύξοντα αριθμό 24/27-12-2013. 
Αφού γράφτηκε, υπογράφεται όπως φαίνεται παρακάτω: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
 Αναστασοπούλου Ανδριάνα 
Λαζουράς Γεώργιος Δημήτρουλας Γεώργιος Σοκορέλης Σπυρίδων 
 Γεωργακοπούλου Χαρίκλεια 
 Γκλαβάς Αντώνιος 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
4 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.