ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: Με θέμα και την επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη

Σε τακτική συνεδρίαση, συγκαλείται το Δημοτικό Συμβουλίο του Δήμου Καλαβρύτων, την Πέμπτη 26 Μαΐου και ώρα: 17.30. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν και φαίνονται παρακάτω, υπάρχει με αύξοντα αριθμό 8 και το θέμα "Περί επιχορήγησης πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Καλαβρύτων". Πριν ένα χρόνο, την ίδια εποχή, σε ανάλογο Δημοτικό Συμβούλιο είχαν δοθεί τότε στους Συλλόγους 27.500 ευρώ, χωρίς οι περισσότεροι από αυτούς να παρουσιάσουν αιτιολογημένες και κοστολογημένες δράσεις.

Το ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΝΕΤ, είχε ασκήσει κριτική στον τρόπο που χρηματοδοτήθηκαν από το Δήμο ορισμένοι Σύλλογοι (διαβάστε εδώ το σχετικό άρθρο) και είχε προτείνει να θεσμοθετηθούν ορισμένα κριτήρια (διαβάστε σχετικά εδώ), ώστε η χρηματοδότηση των Συλλόγων να καλύπτεται από διαφάνεια και να μην υπάρχουν υπόνοιες για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος από κάποιους επιτήδειους που κρύβονται πίσω από... "Συλλόγους Σφραγίδες".

Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ένα χρόνο μετά, να δούμε αν άλλαξε κάτι, καθώς και την αντίδραση της αντιπολίτευσης (ΜΕΙΖΟΝΑΣ και ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ) για το συγκεκριμένο θέμα...

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν την Πέμπτη, είναι τα εξής:

 1. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
 2. Περί αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαβρύτων «ΔΗΚΕΚ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ» και ορισμού νέων.
 3. Περί λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της πιθανής ανεπάρκειας νερού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
 4. Περί παραχώρησης της χρήσης των με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 12910 και ΜΕ 12911 πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου Καλαβρύτων, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων, για χρονικό διάστημα μέχρι 30-11-2016, για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της στα πλαίσια της αντιπυρικής περιόδου. (δασοπυρόσβεση, αντιπυρική προστασία κ.λ.π.)».
 5. Περί μερικής κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαβρύτων και των Νομικών του Προσώπων στη Δημοτική Ενότητα Καλαβρύτων, του διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών, για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καλαβρύτων, στους αναδειχθέντες από τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμηθευτές, και περί διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με προμηθευτές για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τις Δημοτικές Ενότητες Κλειτορίας, Παΐων και Αροανίας.
 6. Περί λήψης απόφασης, για την ομαλή και αποτελεσματική άρδευση των καλλιεργειών από την υδατοδεξαμενή-λίμνα στη θέση «Θεοτόκος» στο πάνω χωριό του Σκεπαστού {σχετικές οι από 4-4-2016 αιτήσεις πέντε (5) καλλιεργητών του Σκεπαστού, η από 5-4-2016 αίτηση αδελφών Καραμούζη και η υπ’ αριθ. 1/16-1-2015 απόφαση του Συμβουλίου Τ.Κ. Σκεπαστού για ψήφιση Κανονισμού Άρδευσης}.
 7. Περί λήψης απόφασης, περί διοικητικής αποβολής κατά Δημητρίου Σπανόπουλου, για την αυθαίρετη περίφραξη του κοινοτικού-δημοτικού-κοινόχρηστου δρόμου, στον Οικισμό Βάλτος της Τ.Κ. Κλειτορίας. (σχετικές οι υπ’ αριθμό 75/18-3-2016 και 137/22-04-2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου).
 8. Περί επιχορήγησης πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Καλαβρύτων.
 9. Περί επιχορήγησης αθλητικών συλλόγων του Δήμου Καλαβρύτων.
 10. Περί καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο κάτοικο του Δήμου μας.
 11. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Αποπεράτωση Ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου Καλαβρύτων» Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.
 12. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: « Επισκευή Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Λευκασίου» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
 13. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Παΐων» του Δήμου Καλαβρύτων.
 14. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινή και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή υποδομών τοποθέτησης μετρητών Δ.Ε.Η.»
 15. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινή και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση ανάπλασης πλατείας Τ.Κ. Πλατανιώτισσας» του Δήμου Καλαβρύτων.
 16. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινή και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλασης πλατείας Κάτω Λουσών» του Δήμου Καλαβρύτων.
 17. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινή και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. ΄Ανω Κλειτορίας» του Δήμου Καλαβρύτων.
 18. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινή και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δ.Ε. Κλειτορίας» του Δήμου Καλαβρύτων.
 19. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινή και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Φιλίων» του Δήμου Καλαβρύτων.
 20. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινή και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευαστικές ανάγκες ΄Εργων οδοποιίας Τ.Κ. Καστριών» του Δήμου Καλαβρύτων.
 21. Περί αιτήματος της εταιρείας WIND για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εκσκαφή τάφρου, εγκατάσταση φρεατίου και τηλεπικοινωνιακής καμπίνας επί της οδού Αγίου Αλεξίου έμπροσθεν κτιρίου Ο.Τ.Ε. στα Καλάβρυτα.
 22. Περί λήψης απόφασης, επί της αριθ. πρωτ. 2250/28-3-2016 αναφοράς-καταγγελίας των κ.κ. Βασιλείου Παπακανέλλου του Νικολάου και Γεωργίας Παπακανέλλου του Ανδρέα, για κατάληψη δημοτικού δρόμου με σιδηροκατασκευή-κληματαριά από τον κ. Γεώργιο Παπακανέλλο στον οικισμό Πλατανίτσας της Τ.Κ. Αγραμπέλων της Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
 23. Περί λήψης απόφασης, επί της αριθ. πρωτ. 2789/12-04-2016 καταγγελίας των κ.κ. Γεωργίου Παν. Παπακανέλλου, Αθανασίου Παν. Παπακανέλλου, Κων/νας συζ. Παν. Παπακανέλλου και Χρυσοβαλάντη Αθαν. Παπακανέλλου, κατά Βασιλείου Νικ. Παπακανέλλου, για πέντε (5) φερόμενες παράνομες πράξεις (καταλήψεις δημοτικών-κοινόχρηστων χώρων) στον Οικισμό Πλατανίτσας της Τ.Κ. Αγραμπέλων Δ.Ε. Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων.

 

Β. Αποστολόπουλος

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
 • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
14 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.