ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ - Mια εξέχουσα προσωπικότητα από την Κερπινή Καλαβρύτων με παγκόσμια ακτινοβολία.

Τα επιτεύγματα του Γιώργου Καρκούλια είναι αμέτρητα.Σε αυτά συμπεριλαμβάνεταιο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η παραγωγή του πρώτου λευκού μπαστουνιού από τυφλούς για τυφλούς, ενώ σε τελικό στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός ηλεκτρονικής ιδιοσυσκευής ηχητικής καθοδήγησης τυφλών. Ο σημερινός Γενικός Διευθυντής του Φάρου Τυφλών, από την Κερπινή Καλαβρύτων αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα παγκόσμιο φαινόμενο επιτυχίας έναν Έλληνα παγκόσμιας ακτινοβολίας.  Μια εξέχουσα προσωπικότητα Κερπινιώτη που τιμά το χωριό μας, ο οποίος έχει χάσει την όρασή του σε ηλικία επτά ετών.
    Οι σημερινές θεωρητικές εξαγγελίες της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής για την προώθηση των ικανοτήτων των ατόμων με αναπηρία έχουν γίνει πράξη από τον ΓιώργοΚαρκούλια στο Φάρο Τυφλών,πριν από  30 χρόνια.

   Με την δύναμη και τα μάτια της ψυχής, δημιούργησε πριν τρεις Δεκαετίες το Μηχανουργείο του Φάρου των Τυφλών,έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει αρκετά ηλεκτρικά ,ηλεκτρονικά και μηχανολογικά εξαρτήματα και κατασκευές όπου έχει εξοπλίσει το εργαστήριο του Φάρου των τυφλών με προσαρμογή για άτομα με προβλήματα οράσεως.
    Τα επιτεύγματα του Γιώργου Καρκούλια είναι αμέτρητα.Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός,η ανάπτυξη και η παραγωγή του πρώτου λευκού μπαστουνιού από τυφλούς για τυφλούς, ενώ σε τελικό στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός ηλεκτρονικής ιδιοσυσκευής ηχητικής καθοδήγησης τυφλών.

Από το 1946, ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, Ειδικά Αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό, ΜΗ κερδοσκοπικό Σωματείο, έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς στο χώρο των ατόμων με προβλήματα όρασης. Βασικοί σκοποί του Φάρου Τυφλών είναι η υποστήριξη των τυφλών ατόμων, η μείωση των συνεπειών από την απώλεια της όρασης και η ευαισθητοποίηση του κοινού και της Πολιτείας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

 

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, με κτηριακές εγκαταστάσεις που ξεπερνούν τα 2.600 τετραγωνικά μέτρα, έχει δημιουργήσει τις υλικοτεχνικές υποδομές και υπηρεσίες που μπορούν να αντιμετωπίσουν το σύνολο των απαιτήσεων των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια αξιοπρεπή, ανεξάρτητη και πλούσια σε δραστηριότητες διαβίωση.

 

Ειδικά για την ενίσχυση της απασχόλησης των ατόμων με προβλήματα όρασης, έχει δημιουργήσει 3 Παραγωγικές Μονάδες: Παραγωγής Ειδών Καθαριότητας, Κατεργασίας Μετάλλων και Παραγωγής Ειδών Ιματισμού. Οι μονάδες παραγωγής είναι πιστοποιημένες με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 9001:2008, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά επίπεδα ποιότητας.

 

Στις ανωτέρω Μονάδες απασχολούνται τυφλοί και μερικώς βλέποντες εργάτες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι αμείβονται και ασφαλίζονται σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις. Οι περισσότεροι από αυτούς μη έχοντας άλλη δυνατότητα να απορροφηθούν σε άλλη εργασία ή δραστηριότητα, εκπαιδεύονται στην συνολική παραγωγική διαδικασία ανάλογα με τις ανάγκες τις παραγωγής.

 

Η δημιουργία και η επιτυχής λειτουργία των εργαστηρίων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος βασίζονται στην ευφυία, την τόλμη και τη διορατικότητα ενός ανθρώπου, που δεν δίστασε να υπογράψει 30 χρόνια πριν την ευθύνη για την απασχόληση τυφλών εργατών ακόμη και σε πρέσες και σε εργαλειομηχανές μηχανουργείου. 
 Ο Γιώργος Καρκούλιας, τυφλός ο ίδιος, αποτελεί αδιαμφησβήτητα παγκόσμιο φαινόμενο επιτυχίας. Είναι ο άνθρωπος που τόλμησε τρεις δεκαετίες πριν να οραματιστεί και να προσαρμόσει σε έναν κοινωνικό φορέα τη λογική της παραγωγικότητας και της επαγγελματικής αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρία αλλά και την εισαγωγή ενός προνοιακού ιδρύματος στην παραγωγική οικονομία – όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.
 
  Για την επιτυχία των εργαστηρίων, μάλιστα, σχεδίασε και κατασκεύασε πλήθος ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και μηχανολογικών εξαρτημάτων, προσαρμοσμένα στη χρήση από άτομα με προβλήματα οράσεως Οι σημερινές θεωρητικές εξαγγελίες της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής για την προώθηση των ικανοτήτων των ατόμων με αναπηρία έχουν γίνει πράξη από τον Γιώργο  Καρκούλια στο Φάρο Τυφλών περισσότερο από 30 χρόνια πριν.
Ως ελάχιστη τιμή για την εφευρετικότητά του, την εργατικότητα του και τις υπηρεσίες που προσέφερε και προσφέρει στο χώρο των ατόμων με προβλήματα  όρασης,  η Ελληνική πολιτεία το 1996 τον τίμησε με βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών.
 
  Ως εκ τούτου, δεν χωρά αμφιβολία ότι ο Γιώργος Καρκούλιας, Γενικός Διευθυντής του Φάρου Τυφλών, αποτελεί μια  εξέχουσα προσωπικότητα Κερπινιώτη, έναν Έλληνα παγκόσμιας ακτινοβολίας. 
 
   Έτσι, με σημαντικό έσοδο από τις πωλήσεις των εργαστηρίων που ίδρυσε ο Γιώργος Καρκούλιας, ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, καλύπτει σταθερά επί σειρά δεκαετιών πολλαπλές ανάγκες μη βλεπόντων ανά τη Ελλάδα, με ιδιαίτερο βάρος να δίδεται στην επαγγελματική αποκατάσταση, στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και την οχύρωση αυτών σε ατομικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο για μια ενεργό θέση στην κοινωνία.
 
   Οι εξυπηρετούμενοι του Φορέα, χρήστες των υπηρεσιών-μετέχοντες στα λειτουργούντα τμήματα και εφαρμοζόμενα προγράμματα, αποτελούν άτομα με ποικίλα προβλήματα όρασης -που οφείλονται σε διάφορα αίτια- τυφλά ή μερικώς βλέποντα και δη νεοτυφλωθέντα και ανέρχονται κατά μέσο όρο ετησίως στα 2.000 άτομα. Ο εν λόγω αριθμός αγγίζει όχι μόνο τους εγγεγραμμένους στα διάφορα τμήματα που συμμετέχουν ενεργά, αλλά και άτομα που λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, όπως γεωγραφική απόσταση μεταξύ άλλων, έχουν πιο αραιή ή εκ του μακρόθεν επαφή με τον Φορέα, στο επίπεδο πληροφόρησής τους για σημαντικά ζητήματα που τους αφορούν ή παραπομπής τους σε τοπικούς φορείς ανάλογα με την περίπτωση.
 
Ο βαθμός της αναπηρίας ποικίλει, ανάλογα με τη σοβαρότητα της εκάστοτε πάθησης, σημειωτέον όμως ότι το ποσοστό αναπηρίας και το ύψος αυτού επουδενί δεν επηρεάζει το εάν κάποιος θα τύχει των υπηρεσιών του Φορέα. Οποιοσδήποτε σημειώσει κρούση στον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος και αιτηθεί υποστήριξης, εξυπηρετείται ανάλογα με τις ανάγκες του και τις σχετικές δυνατότητες από τα αρμόδια τμήματα αυτού, δίχως την παραμικρή επιβάρυνση.
 
Στις εγκαταστάσεις του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος λειτουργούν σε οργανωμένη βάση και με ανάλογο σχεδιασμό τα ακόλουθα τμήματα και υπηρεσίες:
 
Η Κοινωνική Υπηρεσία στο πλαίσιο των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, καθώς και Συμβουλευτικής Υποστήριξης που προσφέρει, εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 500 ωφελούμενους ετησίως. Ειδικότερα κατά το παρελθόν έτος, οι νέες μόνο περιπτώσεις που προσέγγισαν την υπηρεσία -και με τις οποίες χρειάστηκε ιδιαίτερη ενασχόληση λόγω της κρισιμότητας αυτών ήταν περίπου 30.
 
Το Εκτυπωτικό Κέντρο Βraille, με την παραγωγή εγχειριδίων στην εν λόγω γραφή, όπως περιοδικά, καθώς και πανεπιστημιακά συγγράμματα, που καλύπτουν ανάγκες σπουδαστών, όπως και η Δανειστική Βιβλιοθήκη Braille, με πληθώρα τίτλων βιβλίων, Ελληνικής Λογοτεχνίας, Μουσικών, Εκκλησιαστικών βιβλίων, Επιστημονικών, Ιστορικών και Ξένων Γλωσσών κ.α. εξυπηρετούν περίπου 400 άτομα ετησίως.
 
Η Δανειστική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων βιβλίων, με την ευρύτατη παραγωγή βιβλίων σε ηχητική μορφή, καλύπτει περίπου 300-350 άτομα ετησίως, ενώ παράλληλα καλύπτει τις ανάγκες βιβλιοθηκών της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών και συνεργάζεται με την βιβλιοθήκη του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών.
 
Τα τμήματα εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, χωρισμένα σε τμήματα αλλά και επίπεδα γνώσεων, εξυπηρετούν περίπου 40 άτομα ετησίως.
 
Το γυμναστήριο του Φορέα καλύπτει κατά μέσο ετησίως 65-70 άτομα, που χρειάζονται ενδυνάμωση και υποβοηθώνται κινησιολογικά, αλλά συνάμα εξυπηρετεί και 20 αθλητές περίπου, μέλη Αθλητικών σωματείων και Εθνικών Ομάδων ατόμων με αναπηρία όρασης. Παράλληλα εξυπηρετούνται στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων ομάδες ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες. Πρόκειται στην ουσία για ένα χώρο όχι μόνο σωματικής, αλλά και κοινωνικής ενδυνάμωσης.
 
Τμήμα Παραδοσιακών χορών, ένα νεοσύστατο τμήμα του φορέα, με 15 εγγεγραμμένα μέλη, τυφλά και μερικώς βλέποντα, τα οποία εμπλέκονται στη δημιουργική διαδικασία του χορού, αναπτύσσουν έντονη κοινωνική αλληλεπίδραση και βελτιώνονται σημαντικά στην κίνηση και χωροταξική αντίληψη.
 
Τα προγράμματα Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών καλύπτουν ανάγκες περίπου 20 ατόμων ετησίως.
 
Το Τμήμα Κεραμικής-Πηλοπλαστικής απασχολεί κατά μέσο όρο 30 άτομα ετησίως, στο πλαίσιο της προώθησης της δημιουργικής απασχόλησης, της κοινωνικοποίησης, αλλά και ενίσχυσης της λεπτής κινητικότητας των ατόμων με προβλήματα όρασης.
 
Το τμήμα  Πλεκτού, που ξεκίνησε τις δραστηριότητές του στις αρχές του 2012, απασχόλησε κατά το παρελθόν έτος 15 άτομα από τα οποία άλλα εκπαιδεύτηκαν και άλλα τελειοποίησαν τις γνώσεις τους σε διάφορες πλέξεις.
 
Το τμήμα του Macrame-Κομποδετικής απασχολεί ετησίως περίπου 10-15 άτομα, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι νεοτυφλωθέντα.
 
Το Θεατρικό Εργαστήρι αποτελείται από 25 μη βλέποντα άτομα, ερασιτέχνες ηθοποιούς, που εκπαιδεύονται μεταξύ άλλων σε τεχνικές έκφρασης και κινησιολογίας.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες των καιρών, ο Φάρος Τυφλών σχεδιάζει το μέλλον του με αισιοδοξία. Χάρη στις επίπονες προσπάθειες οραματιστών, όπως ο Γιώργος Καρκούλιας, υποστηρικτών και του προσωπικού του, εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκουν στο Φάρο την απαραίτητη στήριξη για μία αξιοπρεπή και ανεξάρτητη και πλούσια σε δραστηριότητες διαβίωση.
 
Μπορείτε να γνωρίσετε το Φάρο Τυφλών της Ελλάδος και να ενημερωθείτε για τις δράσεις του μέσα από την ιστοσελίδαwww.fte.org.gr
ΕΠΙΤΕΛΕΣΘΕΝ ΕΡΓΟ- ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 
Από το 1978 ασχολήθηκε με το σχεδιασμό και την υλοποίηση-κατασκευή ειδικών εξαρτημάτων για τη διευκόλυνση ατόμων με προβλήματα όρασης που ασχολούνται με την τεχνολογία και ειδικότερα:
 
· Σχεδιασμός και κατασκευή ειδικού ηχητικού φωτόμετρου το οποίο εντοπίζει την παρουσία φωτός σε ένα χώρο και ανάλογα με την έντασή του είναι και η ένταση του ηχητικού σήματος. Επίσης σχεδιασμός και κατασκευή ηχητικού δοκιμαστικού κατσαβιδιού καθώς και ηχητικού ανιχνευτή μετάλλων. (Τα παραπάνω είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης). (1978)
 
· Επιμέλεια μεταγραφής σε Braille βιβλίων Ευγενιδείου Ιδρύματος που αφορούν θέματα μηχανολογίας και ηλεκτροτεχνίας(1983)
 
· Οργάνωση εργαστηρίου πρακτικής άσκησης ατόμων με προβλήματα όρασης σε θέματα Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρολογίας, στο ΦΑΡΟ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Το εργαστήριο αυτό εξοπλίστηκε με ιδιοσυσκευές οι οποίες σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από τον ίδιο. (1983)
 
· Σχεδιασμός και κατασκευή γεννήτριας ήχων για τον έλεγχο ηλεκτρικών κυκλωμάτων. (1984)
 
· Οργάνωση μηχανολογικής μονάδας κατεργασίας μετάλλων στο ΦΑΡΟ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ με ειδικά μηχανήματα και ιδιοκατασκευές πρεσών και καλουπιών προκειμένου να προστατεύονται άτομα με προβλήματα όρασης κατά τη λειτουργία τους. (1984)
 
· Μελέτη και κατασκευή όλων των αυτοματισμών της Μονάδας Κατεργασίας Μετάλλων του ΦΑΡΟΥ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. (1985)
 
· Σχεδιασμός και υλοποίηση μετατροπής του τόρνου της Μονάδας έτσι ώστε, με ανάγλυφες ενδείξεις στα όργανα ελέγχου και χειρισμού να είναι δυνατός ο χειρισμός του από τυφλά άτομα. (1986)
 
· Σχεδιασμός και κατασκευή μηχανής μεταξοτυπίας για χρήση από τυφλά άτομα. (1986)
 
· Σχεδιασμός και κατασκευή ψηφιακού πολύμετρου και καπασιτόμετρου το οποίο έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τα αναλογικά και ψηφιακά σήματα σε ανάγλυφα τα οποία είναι δυνατόν να διαβάζονται από τυφλά άτομα. (1987)
 
· Κατασκευή τηλεφωνικού κέντρου για χρήση από τυφλά άτομα, 2 εξωτερικών γραμμών και 6 εσωτερικών. (1987)
 
· Μελέτη και κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώματος ηλεκτρονικού φλοτέρ, πίνακα κεντρικών θερμάνσεων, πίνακα εργαλειομηχανών κλπ. (1988)
 
· Τροποποίηση και προσαρμογή συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης έτσι ώστε να είναι δυνατόν αυτή να χρησιμοποιείται για συγκολλήσεις από τυφλά άτομα. (1990)
 
· Μελέτη και κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων χρονομέτρων, ενισχυτών, προενισχυτών, ρυθμιστών στροφών συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος. (1990)
 
· Εξοικειώθηκε και ασχολήθηκε με εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, οικιακών υδραυλικών και ηλεκτρικές εσωτερικές εγκαταστάσεις. (1991)
 
· Σχεδιασμός και κατασκευή υδραυλικής πρέσας για πηλό (για το εργαστηρίου κεραμικής και αγγειοπλαστικής του ΦΑΡΟΥ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) καθώς και ηλεκτρικού φυγοκεντρικού τροχού διαμορφώσεως πηλού. (1992)
 
· Σχεδιασμός και κατασκευή μεταλλικών κάγκελων-κιγκλιδωμάτων καθώς και ξύλινων οικιακών κατασκευών. (1993)
 
· Σχεδιασμός και κατασκευή ψυκτικού ξηραντήρα για την αφύγρανση αέρα της Μονάδας Κατεργασίας Μετάλλων του ΦΑΡΟΥ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. (1994)
 
· Σχεδιασμός και κατασκευή έκκεντρης υδραυλικής πρέσσας 10 τόνων (1995)
 
· Σχεδιασμός και υλοποίηση της μαζικής παραγωγής του πρώτου εγχώριου λευκού μπαστουνιού για τυφλά άτομα. Για την κατασκευή του δημιουργήθηκαν ιδιοκατασκευές όπως σωληνοκόφτης, πνευματικές συσκευές, συσκευές διαμόρφωσης αλουμινίου, επένδυσης σωλήνα αλουμινίου, κ.λ.π. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι με την κατασκευή του λευκού μπαστουνιού στη Μονάδα Κατεργασίας Μετάλλων του ΦΑΡΟΥ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ επιτυγχάνεται διπλός στόχος: πρώτον δεν εξάγεται συνάλλαγμα στο εξωτερικό (γιατί μέχρι πρότινος λευκά μπαστούνια εισάγονταν από το εξωτερικό) και δεύτερον θα είναι δυνατή η πρόσληψη και απασχόληση περισσότερων ατόμων με προβλήματα όρασης στη Μονάδα του ΦΑΡΟΥ. (1996)
 
· Εκμάθηση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (1997)
 
· Εκπαίδευση σε θέματα διασφάλισης ποιότητας (Η Μονάδα Κατεργασίας Μετάλλων πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ με Πιστοποιητικό EΛΟΤ ΕΝ ISO 9002 αρ. 02.17.06/458/24-11-98). (1998)
 
· Διευθυντής των εργαστηρίων του φάρου τυφλών μέχρι τις αρχές του 2013.
 
· Από τις αρχές του 2013 είναι ο Γενικός Διευθυντής του φάρου τυφλών .
 
ΠΗΓΗ:kerpini.blogspot.gr
 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
1 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.