Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Νομών Αχαΐας – Ηλείας – Κεφαλληνίας & Ζακύνθου

δου
  •   
  •   
  •   
  •  

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Νομών Αχαΐας – Ηλείας – Κεφαλληνίας & Ζακύνθου θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, Πλατεία Γεωργίου Α’ αριθμ. 25 – Πάτρα.

Την ημέρα αυτή οι Υπηρεσίες που βρίσκονται εντός της πόλης των Πατρών, θα λειτουργήσουν έως την 09:00 π.μ., ενώ οι Υπηρεσίες εκτός Πατρών δεν θα λειτουργήσουν καθόλου, σύμφωνα με τον Ν. 1264/1982.

Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν την ημέρα της Συνέλευσης, παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014 ΠΟΛ.1101/19.03.2002 (Β’524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, θα ορισθεί νέα ημερομηνία στον χώρο της συνέλευσης.

Ο Σύλλογος καλεί όλα τα μέλη του να συμμετάσχουν μαζικά στην Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τον κλάδο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καββαθάς Τρύφων

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης