Επιχορήγηση έως 60% για ίδρυση επιχειρήσεων στο Ν. Αχαΐας

Στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), εγκρίθηκε η εφαρμογή Τοπικού Προγράμματος LEADER στο Νομό Αχαΐας, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η «ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.», η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.).
Mε την 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Ο.Τ.Δ. ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές - φυσικά και νομικά πρόσωπα - (Δικαιούχους) να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:
Α. Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις
Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της 4ης Προκήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 1.447.035,75 €, και η αντίστοιχη ενδεικτική προκηρυσσόμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 819.538,60 €. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τα εξής μέτρα, υπομέτρα και δράσεις:

  • Mέτρο 411: Ανταγωνιστικότητα - Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων - L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. Ποσοστό ενίσχυσης 50%
  • Μέτρο 413: Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση - Υπομέτρο L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων και αφορά δράσεις για Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων, Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση, - Υπομέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων και αφορά δράσεις για Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής. Ποσοστό ενίσχυσης 60%.

Β. Διάρκεια εφαρμογής Τοπικού Προγράμματος
Η καταληκτική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών των έργων του Τοπικού Προγράμματος είναι η 31η Δεκεμβρίου 2015.
Γ. Λεπτομέρειες Εφαρμογής και Παραρτήματα της πρόσκλησης
Η περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος, οι δράσεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι τελικοί δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορηγήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων, περιγράφονται στην αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στο ενημερωτικό υλικό, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας, χωρίς αμοιβή, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, είτε από τα γραφεία της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα - Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16 - Πάτρα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε από την ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. (www.achaiasa.gr).
Δ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής - τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων
Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.: α) Αγ. Αλεξίου και Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα (Έδρα) ή β) Πατρέως 16, 26221- Πάτρα (Υποκατάστημα), είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, έως την 19/5/2015, ημέρα Tρίτη και ώρα 16:00 μ.μ.

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
19 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.