ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΡΙΝΟΦΥΤΙΝΩΝ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ»Τακτική Γενική Συνέλευση και Κοπή Πίτας έτους 2016

ΕΝΩΣΗ  ΚΡΙΝΟΦΥΤΙΝΩΝ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ»

13562 / 1963    ΑΠΟΦΑΣΗ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑΙ, ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17

όροφος 3ος  γραφείο 3 τ. κ. 105 52 Αθήναι

Α. Φ. Μ .  (099043793) Α΄  Δ.Ο.Υ.  ΑΘΗΝΩΝ

Κάλεσμα: του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κρινοφυτινών «Οι Άγιοι Θεόδωροι» 2013-2016- , προς τους συγχωριανούς μας Κρινοφυτινούς:

Αγαπητές – τοί  Συγχωριανές – νοί,

Με εγκάρδιες ευχές, επικοινωνούμε  μαζί σας, για υγεία και Φωτεινή νέα χρονιά, Σας, ΚΑΛΟΥΜΕ να έλθετε στην κοπή Πίττας του Νέου Έτους -2016- και στην Πραγματοποίηση της 30ης Γενικής Συνέλευσης του -2015- την 14ην Φεβρουαρίου 2016, στην  Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια, στο Ισόγειο (πλησίον Ομονοίας).

Ελπίζουμε σε μικρές-ΜΕΓΑΛΕΣ χαρές. Ταξείδεψέ τε ΜΑΖΙ ΜΑΣ, με ούριους ανέμους, θα αισθανθείτε μεγαλείο ψυχής…

Μ’  εκτίμηση

Δια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γράφων Πρόεδρος,

Κώστας Κατσιάρης

-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ —  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

-ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς όλες-ους τις- τους Κρινοφυτινές-ούς, ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ,

Μέλη, της Ένώσεως Κρινοφυτινών «Οι Άγιοι Θεόδωροι»:

Αγαπητές – τοί  Συγχωριανές – νοί,

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης μας, Εύχονται, για το νέο έτος το 2016, Υγεία, ατομική και οικογενειακή ΚΑΙ κάθε καλό,  για όλους …

Στην Τακτική Συνεδρίαση των, στις 24/01/2016, απεφάσισαν Ομόφωνα τα εξής:

Να πραγματοποιηθεί η 30η Ετήσια Τακτική Γενική Απολογιστική Συνέλευση, του έτους -2015- , την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 , το πρωϊ και από ώρας 10:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. μαζί με την καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας του έτους -2016- , ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52,  ΣΤΟ  ΙΣΟΓΕΙΟ (κοντά στην Ομόνοια).

Επισήμανση: Πρώτη ειδοποίηση Κυριακή 07 Φεβρουαρίου 2016  και σε περίπτωση, Μη Ύπαρξης απαρτίας (ως συνήθως) , θα επαναληφθεί η Γ/Σ την αμέσως επομένη Κυριακή 14/02/2016, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, στον αυτό τόπο και χρόνο, ανεξαρτήτου απαρτίας και άνευ ετέρας ειδοποιήσεως:

Με Θέματα ημερησίας Διάταξης τα κάτωθι:

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίττας, για το Νέο Έτος -2016-.

 

 • Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Διοικητικός Απολογισμός, έτους -2015-
 • Οικονομικός Απολογισμός έτους -2015- και Προϋπολογισμός -2016-.
 • Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής, έτους -2015.
 • Έγκριση Πεπραγμένων, Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού έτους 2015 και Προϋπολογισμού 2016 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Τυχόν άλλο θέμα προτεινόμενο από την Γενική Συνέλευση των μελών.

 

Και  Καλείσθε ,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων ( 18 ,19, 20 , 21) του Καταστατικού της Ένωσης μας, να προσέλθετε την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016, στην αναφερομένη διεύθυνση, για να παραστείτε στην 30η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώσουν την απαρτία της, θα καλέσουν αυτήν να συγκροτηθεί σε σώμα με την εκλογή τριμελούς Προεδρείου (Προέδρου, Γραμματέα και Μέλους), το οποίο θα  αναλάβει να διευθύνει τις εργασίες της.

Το Προεδρείο, στην συνέχεια θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεωςς, με τα ανωτέρω οριζόμενα θέματα, ημερησίας διάταξης και θα κλείσει τις εργασίες μετά το πέρας των αναλύσεων και ψηφισμάτων όλων των θεμάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -14-02-2016- :

Της 30ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έτους -2015- ,

των Μελών της Ένωσης Κρινοφυτινών «Οι Άγιοι Θεόδωροι»

και κοπή πίττας του 2016, στην Αθήνα, ΣΤΟ   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   ΤΙΤΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52, ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ (κοντά στην Ομόνοια).

Έναρξη Εργασιών ώρα 11:00 πρωϊνή.

 • Χαιρετισμοί.
 • Κοπή Πίττας.
 • Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου .
 • Διοικητικός Απολογισμός -2015-, Πρόγραμμα Δράσης έτους -2016- .
 • Οικονομικός Απολογισμός -2015-, Προϋπολογισμός -2016.
 • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους -2015- .
 • Διευκρινιστικές Ερωτήσεις, Απαντήσεις.
 • Έγκριση, ψηφοφορίες Πεπραγμένων.
 • Δευτερολογία Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και περαίωση των εργασιών.
 • Υπογραφή Πρακτικών της 30ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης -2015-, από το Προεδρείο και τέλος Εργασιών αυτής, στην Αθήνα, την 14ην Φεβρουαρίου 2016.                                                                        

 

                                          Λήξη   εργασιών.

                           

                                                        Με τιμή

 

Για την Ένωση Κρινοφυτινών «Οι Άγιοι Θεόδωροι»

Τα Διοικητικά Όργανα -2013 – 2016-

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. Κατσιάρης Κων-νος του Αλεξίου                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. Καραντζιάς Γεώργιος του Βασιλείου                 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. Ντακόλιας Παν/της του Κων/νου    ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. Κοκκότης Δημήτριος   του    Φωτίου            ΤΑΜΙΑΣ
 5. Ντακόλιας Δημήτριος του    Κων/νου    ΑΝ. ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        
 6. Πουπουνάκης Παν/της του Γεωργίου              ΒΟΗΘΟΣ  ΤΑΜΙΑ                                        
 7. Θεοδώρου Νεοκλής του Δημητρίου                                ΕΦΟΡΟΣ

   

Και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής:

 

 

 • Ζαφειρακόπουλος Γεώργιος του Σωτηρίου           ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 • Κατσιάρη Ανδρούλα σύζυγος    Κων/νου     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 • Καραμάνος Ηλίας του Θεοδώρου                       ΜΕΛΟΣ

16η Πίττα 2011-Α2

15η Πίττα 2010-Α2

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Σας χαιρετούμε, με Πατριωτικούς Κρινοφυτινούς Χαιρετισμούς και σας ευχόμεθα, κάθε καλό και Χαρά…

 

Ο Συντάξας Πρόεδρος -2013 – 2016-

 

Κων-νος Αλ. Κατσιάρης

 

Υστερόγραφο:

Μία Ελληνική παροιμία λέγει: « Η Ομόνοια φτιάνει σπίτι κι’ ή διχόνοια το χαλάει»…         

                                        

                                        Άς προβληματισθούμε…

 

Ο ίδιος Γράφων

 

Κων/νος Αλ. Κατσιάρης

Κρινοφυτινός, Προσπαθών…

26-01-2016

katsiarhs

ka2

ka3

ka4

5η Πίττα-2016

6η Πίττα 2013

7η Δ-Σ 2013-2016

πληροφορίες - φωτό Χρήστος Καμπέρος

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
 • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
2 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.