Έχασαν την γαλάζια σημαία τρεις παραλίες της Αχαίας.

Blue-flag-640×360
  •   
  •   
  •   
  •  

Δεκαεπτά συνολικά παραλίες έχασαν φέτος τη «Γαλάζια Σημαία». Αυτό επειδή δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του Προγράμματος, όπως διαπιστώθηκε από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις. Βέβαια στις συγκεκριμένες ακτές η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει εξαιρετική. Ωστόσο, τόσο οι Έλληνες όσο και οι διεθνείς αξιολογητές διαπίστωσαν σοβαρές ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των απαιτούμενων κριτηρίων. Τα τελευταία αφορούν στην παροχή υπηρεσιών προς λουόμενους και επισκέπτες, την καθαριότητα και την ορθή πληροφόρηση. Ακόμα στην ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών και στις δράσεις προστασίας περιβάλλοντος ακτής και παράκτιου χώρου. Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισαν να αποσύρουν τις βραβεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού.

Υπενθυμίζεται ότι το διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» υπάρχει στην Ελλάδα από το 1992. Η «Γαλάζια Σημαία» είναι σύμβολο ποιότητας σε πάνω από 50 χώρες σήμερα. Απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες που διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς. Το ομώνυμο εθελοντικό Πρόγραμμα ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80. Ο υπεύθυνος σε διεθνές επίπεδο χειριστής του Προγράμματος, το Fee (Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), σε συνεργασία με τους Συντονιστές των χωρών μελών του. Αυτό αναμορφώνει κατά καιρούς τα κριτήρια βράβευσης, καθιστώντας συνεχώς αυστηρότερη την εφαρμογή τους, με στόχο τη βελτίωση, των συνθηκών στις ακτές και μαρίνες που βραβεύονται.

Τρεις από τις δεκαεπτά είναι στην Π.Ε. Αχαΐας και είναι οι εξής:

Ακτή Αλυκή, Δήμος Αιγιαλείας,

Ακτή Διγελιωτικά, Δήμος Αιγιαλείας,

Ακτή Νιφορέικα, Δήμος Δυτικής Αχαΐας.

www.alphafreepress.gr