ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: Απαγορεύσεις κυκλοφορίας στα δάση για την πρόληψη και αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιών

Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 163276/548/21-6-2016 (ΑΔΑ: 61ΣΑ7Λ6-Υ9Ε) απόφαση, με την οποία απαγορεύεται, προληπτικά, η παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές, σε ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου ή κατάσταση συναγερμού και από ώρα 23:00 έως 6:00, κατά τις ημέρες αυτές.

Οι επικίνδυνες δασικές περιοχές του Δασαρχείου και του Δήμου Καλαβρύτων είναι:

 1. Σταχτόλακκα - Κάτω Λουσοί

 2. Στρογγυλή Λάκκα - Εικόνισµα (µέσα στο Αισθητικό ∆άσος Καλαβρύτων)

 3. Λαδοπόταµος - Κρύα Βρύση - Σούβαρδο – Στόλο

 4. Αγία Λαύρα - Βερβερίκη (µέσα στο Αισθητικό ∆άσος Καλαβρύτων)

 5. Σούβαρδο - Κρύα Βρύση (∆άσος Ελάτης)

 6. Χαλίκι - Νησί Προφτέσι - Κυνηγού ∆ιάσελο (∆άσος Ελάτης)

 7. Από Άρµπουνα -Έλατος - Αράχωβα (∆άσος Ελάτης)

 8. Βλασία - Γεράκι (∆άσος Ελάτης)

 9. Προφήτης Ηλίας - Σαϊτά (Λυκούρια - ∆άσος Ελάτης)

 10. Προφήτης Ηλίας - Κιάφα (Λυκούρια - ∆άσος Ελάτης)

 11. Καστανοδάσος Κέρτεζης

 12. Κέρτεζη - Αγία Σωτήρα - Μάκωβα (∆άσος Ελάτης)

 13. Κέρτεζη - Αγία Σωτήρα - Κλούκοβα (∆άσος Ελάτης)

 14. Σφήνες - Κερασοβίκος (Ελατοδάσος Κούτελης-Μανεσίου)

 15. Νάσια - Σουληνάρι (∆ρυοδάσος)

Το πλήρες κείμενο της απόφασης απαγόρευσης, αυτής, έχει, ως εξής:


 

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις».

 2. Το Π.Δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαισθήτων εις πυρκαγιάς περιοχών, δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων».

 3. Η 1299/07-04-2003 έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

 4. Το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών 3η αναθεωρημένη έκδοση (Ιούνιος 2013) της Γ.Γ.Π.Π.

 5. Την υπ.αριθ.οικ.296693/5006/03-11-2014 και 296694/5007/03-11-2014 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 6. Το υπ. αριθ. 2648/08-04-2016 έγγραφο ΓΓΠΠ «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2016».

 7. Το .αριθ.3791/26-05-2016 έγγραφο ΓΓΠΠ «Έκδοση ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από ΓΓΠΠ κατά την αντιπυρική περίοδο 2016».

 8. Την αριθ.84264/1392/21-06-2016 απόφαση του ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

 9. Το πρακτικό σύσκεψης Σ.Ο.Π.Π. ΠΕ Αχαΐας της 21-04-2016.

 10. Το αριθ.43006/1962/19-04-2013 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Αχαΐας.

 11. Την ανάγκη προστασίας των εθνικών δρυμών, δασών και ευπαθών περιοχών της Π.Ε. Αχαΐας.


 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

α. Την προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές σε ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου ή κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 4 και 5 του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς) και από ώρα 23.00 ως 06.00 μετά από ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

β. Οι Δήμοι που στην περιοχή ευθύνης τους υπάγονται οι περιοχές που θα ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας να μεριμνήσουν για την τοποθέτηση σχετικών πινακίδων και ενημέρωση των δημοτών τους.

γ. Οι Τοπικές Ομάδες Πυρασφάλειας να εντάξουν στις περιπολίες τους και τις περιοχές που ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς (κατηγορία 4 και 5 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της ΓΓΠΠ).

δ. Η Αστυνομική Δ/νση Αχαΐας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεννόηση με τους Δήμους και τα Δασαρχεία να συνδράμουν για την αποτελεσματικότητα εφαρμογής του μέτρου.

ε. Οι περιοχές που θεωρούνται επικίνδυνες είναι:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 1. Δάσος Στροφυλιάς από θέσεις:

α) Δένδρο

β) Γεφυράκι

γ) Αγριλίτσα προς Κουνουπέλι

 1. Δάσος Κομποβουνίου

α) Από Κώμη και άνω

β) Από Μιτόπολη και άνω

 1. Φιλοκάλι - Μαρίτσα - Άγιο Νικόλαο Σπάτων (Δάσος Μόβρης)

 2. Πευκοδάσος Καλλιθέας σε θέσεις:

α) Από Γήπεδο και άνω

β) Από Δεξαμενή και άνω

 1. Πευκοδάσος Κεφαλοβρύσου Κρήνης. (Δασικό οδικό δίκτυο και αντιπυρικές ζώνες)

 2. Από Άγιο Κων/νο προς Ιερά Μονή Ομπλού (Κρήνη)

 3. Δασικοί δρόμοι Πευκοδάσους πέριξ των οικισμών Κυπαρισσίου και Αγίου Δημητρίου, αριστερά και δεξιά του ασφάλτινου δρόμου Κριθαράκια – Αλεποχωρίου.

 4. Δάσος Καρκαλός Άνω Καστριτσίου σε θέσεις Μοχλός-Χάραδρος-Πασχαλιάνοι-Αγ. Παρασκευή-Γεφύρι Σώφαινας-Μοχλός.

 5. Ιππικός Όμιλος Πλατανιού έως Άνω Καστρίτσι.

 6. Πόρτες, άνωθεν του χωριού από διασταύρωση προς Κεφαλόβρυσο.

 7. Από Οικισμό Σαρκουνά Ζήριας μέχρι Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας θέση Αετολίθι

 8. Χρούτσα-Μενελού- Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας (Ζήρια)

 9. Χρούτσα-Λυκοχωρός- Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας (Ζήρια)

 10. Παναγοπούλα (από Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών) - Άνω Ζήρια

 11. Τσαπουρνιά - Λάπατα (Δάσος Ελάτης)

 12. Δρέπανο - Άγιος Γεώργιος - Ανεμοδούρι (Καϊμακά)


 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 1. Σταχτόλακκα - Κάτω Λουσοί

 2. Στρογγυλή Λάκκα - Εικόνισμα (μέσα στο Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων)\

 3. Λαδοπόταμος - Κρύα Βρύση - Σούβαρδο - Στόλο

 4. Αγία Λαύρα - Βερβερίκη (μέσα στο Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων)

 5. Σούβαρδο - Κρύα Βρύση (Δάσος Ελάτης)

 6. Χαλίκι - Νησί Προφτέσι - Κυνηγού Διάσελο (Δάσος Ελάτης)

 7. Από Άρμπουνα -Έλατος - Αράχωβα (Δάσος Ελάτης)

 8. Βλασία - Γεράκι (Δάσος Ελάτης)

 9. Προφήτης Ηλίας - Σαϊτά (Λυκούρια - Δάσος Ελάτης)

 10. Προφήτης Ηλίας - Κιάφα (Λυκούρια - Δάσος Ελάτης)

 11. Καστανοδάσος Κέρτεζης

 12. Κέρτεζη - Αγία Σωτήρα - Μάκωβα (Δάσος Ελάτης)

 13. Κέρτεζη - Αγία Σωτήρα - Κλούκοβα (Δάσος Ελάτης)

 14. Σφήνες - Κερασοβίκος (Ελατοδάσος Κούτελης-Μανεσίου)

 15. Νάσια - Σουληνάρι (Δρυοδάσος)


 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

 1. Δερβένι - Μαραθιάς - Φαράγγι Βουραϊκού

 2. α) Φαράγγι Βουραϊκού – Κάστρο

β) Κάστρο-Τράπεζα

γ) Κάστρο-Καθολικό

 1. Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας - Ποροβίτσα

 2. Λίμνη Τσιβλού - Άνω Ποταμιά - Πέντε δένδρα - Ψαμιακό νερό

 3. Δασικός δρόμος προς δεξαμενή Δασαρχείου Αιγίου (από Αιγές)

 4. Χωριό Μοναστήρι - Αγροτοδασικός δρόμος Εκκλησία Αναλήψεως

 5. Άνω Ποταμιά - Κρύα Βρύση (Σούβαρδο)

 6. Ζαρούχλα - Περιθώρι (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)

 7. Σόλος (Γκόλφως Βρύση) - Ριζανά - Κρυονέρι - Ζαρούχλα (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)

 8. Ζαρούχλα - Άγιος Νικόλαος (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)

 9. Καλόγριας Λάκκα - Κούτσουρα (περιοχή Κουνινά)

 10. Καλόγριας Λάκκα - Βρύση Κερασούλας (περιοχή τ.κ. Παρασκευής)

 11. Άγιοι Απόστολοι Πτέρης - Πέντε Βρύσες Μελισσιών

 12. Ι.Μ. Ταξιαρχών - Χριστιανική Ένωση (Κατασκηνώσεις)

Της απαγόρευσης εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, οι κτηματίες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής και όσοι κινούνται σε εθνικούς, επαρχιακούς και ασφαλτοστρωμένους δημοτικούς δρόμους.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Αχαΐας

Αλεξόπουλος Γρηγόριος

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
 • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
5 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.