Δημητρογιάννης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ_ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Στην Πάτρα θα διεξαχθεί η 3Η Συνάντηση εργασίας Εταίρων και Δυνητικών Δικαιούχων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου HarmoNIA (Harmonization and