Αχαια Α.Ε

τσιμπρη αχαια α.ε

Ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης επενδύσεων που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, στην ενίσχυση έργων στον τομέα του τουρισμού