Θεοδ. Θανόπουλος

μουσειο

Σαν οι μέρες περνούν… κι η ιστορία ʺγράφειʺ… … Βρέθηκα, πριν κάποιο καιρό, στο «Κάστρο», στο «Επιτελείο», στην Πρώτη ʺΒίγλαʺ!..

καλαντα

Για εκείνα τα χρόνια της αθωότητας που φούντωνε η καρδιά των παιδιών, όταν με αδημονία προετοιμάζονταν για τα κάλαντα. Η

φωτο1

Στην άμαξα της αναπόλησης το ταξίδι της νοσταλγίας, σαν η σκέψη δε θέλει να ξεφύγει απ’ αυτή την “περιδίνηση”. Πατρίδα