Γ. Γκλαβάς

gklavas1
ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΒΡΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ! (ΕΔΩ ΠΟΥ ΑΛΛΟΤΕ ΕΔΕΝΑΝ  ΣΤΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ ΤΟΥΣ ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΣ ΓΙΑ