Η πολιτεία "Χίλων" και οι δήμοι ξε - χείλων!!! (άρθρο του Θεόδωρου Ν. Παπαδόπουλου)

Χωρίς καμία ιδιαίτερη διάθεση υποστήριξης του έργου που πραγματοποιείται από το υφυπουργείο πολιτισμού και αθλητισμού και  από τον αρμόδιο πολιτικό του προϊστάμενο κ. Λευτέρη Αυγενάκη, οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι προκύπτουν ενέργειες που επιδίωξαν και επιδιώκουν να τακτοποιήσουν τα κακώς κείμενα στον χώρο του αθλητισμού, ειδικά σε ότι αφορά την εισροή δημοσίου χρήματος στα ταμεία ομοσπονδιών και κατ' επέκταση και ερασιτεχνικών σωματείων σε όλα τα αθλήματα. Πρώτα με το πρόγραμμα "Χίλων" τέθηκαν κανόνες για την δίκαιη και διαφανή χρηματοδότηση των ομοσπονδιών. Κανόνες που βασίζονται σε μια σειρά από αντικειμενικά στοιχεία και συνιστώσες και είναι αυτά που καθορίζουν την τελική βαθμολογία από την οποία εξαρτάται και το ύψος των επιδοτήσεων που θα λαμβάνουν κάθε χρόνο από την γενική γραμματεία αθλητισμού.

Υπάρχουν λάθη; απαιτούνται διορθώσεις και βελτιώσεις; υπάρχουν ενστάσεις και ίσως δικαιολογημένα παράπονα; Η απάντηση είναι φυσικά ναι, αλλά δημιουργήθηκε ένας μπούσουλας και πλέον πάνω σε ένα χειροπιαστό χάρτη θα προστίθενται οι όποιες αναγκαίες τροποποιήσεις.

"Την μάλιστα νόμων, ήκιστα δε ρητόρων ακούουσαν πολιτείαν άριστην είναι". Xίλων ο Λακεδαιμόνιος.

Μετάφραση. Η άριστη πολιτεία είναι εκείνη που υπακούει στους νόμους και όχι στους πολιτικούς.

Στην συνέχεια δημιουργήθηκε το μητρώο ερασιτεχνικών ομάδων με σκοπό, επιτέλους, την καταγραφή της δραστηριότητας που διαχειρίζονται εκατοντάδες γνωστά ή άγνωστα ερασιτεχνικά σωματεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Φυσικά για να ενταχθούν τα αθλητικά σωματεία σε αυτό το μητρώο τέθηκαν προϋποθέσεις που άλλο σωματείο διέθετε και άλλο όχι. Έτσι, σε πρώτη και δεύτερη τουλάχιστον φάση, υπήρξαν σωματεία που εντάχθηκαν στο μητρώο και αδειοδοτήθηκαν και υπήρχαν άλλα που δεν κατάφεραν να αποδείξουν με στοιχεία την υγιή οικονομική, αθλητική ή άλλη ύπαρξή τους και για την ώρα τέθηκαν εκτός.

Οι κανόνες που θέτει πλέον ο νόμος για την χρηματοδότηση των ερασιτεχνικών σωματείων, απευθείας από τον καθορισμένο για το σκοπό αυτό προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α, είναι βέβαιο ότι τοποθετούν δικλείδες με τις οποίες εξασφαλίζεται κάπως η ουσιαστική αθλητική δραστηριότητα και η οικονομική καθαρότητα των σωματείων που θα τύχουν χρηματοδότησης.

Μέχρι εδώ καλά.

Με την πολιτική βούληση και τη χρήση της τεχνολογίας γίνεται μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ΓΓΑ και ελέγχου του δημοσίου χρήματος, προσπάθεια η οποία λογικό είναι ότι θα αποδώσει καρπούς, έστω και αν χρειαστεί βελτιώσεις.

Όμως, πέρα και κάτω από την κεντρική διαχείριση του Ελληνικού αθλητισμού που ασκεί το αρμόδιο υφυπουργείο και η ΓΓΑ και αρκετά μακριά από την όποια σχέση με τον ερασιτεχνικό και μαζικό αθλητισμό υπάρχουν και δήμοι της χώρας που ενεργούν με την κεκτημένη ταχύτητα του παρελθόντος και με τις τοπικές πολιτικές επιδιώξεις, συνεργασίες, αβρότητες κ.λ.π. και παίρνουν μέρος σε ένα παράλληλο σύμπαν επιχορηγήσεων.

Αυτό συνήθως συμβαίνει γιατί υπάρχουν δήμοι που δεν ζουν στην ψηφιακή εποχή αλλά κάποιες δεκάδες χρόνια πίσω και αγνοούν την ποσότητα και την ποιότητα της πληροφόρησης που πλέον έχει ο πολίτης. Οι δήμοι αυτοί δρουν χωρίς να ενεργοποιούν κανόνες και προϋποθέσεις, χωρίς να ακολουθούν διαδικασίες και χωρίς να απαιτούν στοιχεία που είναι απαιτητά από τους πρόσφατα ψηφισμένους νόμους του κράτους.

Στον αντίποδα βέβαια υπάρχουν αρκετοί δήμοι που στηρίζουν τον τοπικό αθλητισμό τους και προκειμένου να επιχορηγήσουν τις δραστηριότητές του ακολουθούν με σοβαρότητα τους νόμους και τις κείμενες διατάξεις όπως αυτές έχουν οριστεί. Ο πρόσφατος νόμος της ΓΓΑ έχει αποτελέσει για αυτούς τους δήμους, τα δημοτικά συμβούλια και τις οικονομικές επιτροπές τους έναν ασφαλή οδηγό τον οποίο και χρησιμοποιούν με ευλάβεια. Αρκεί μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο για να αντλήσει κανείς πληροφορίες για το πως αντιμετωπίζουν οι σοβαροί δήμοι την υπόθεση επιχορήγηση.

Εκεί, όπως προκύπτει και από τις πηγές που εμφανίζονται στο τέλος του άρθρου, πρώτα απ' όλα οι δήμοι μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού τους καλούν με δημόσια πρόσκληση τους ενδιαφερόμενους προς επιχορήγηση συλλόγους να καταθέσουν σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ενέργεια αυτή δεν ανταποκρίνεται μόνο στην νομική προσέγγιση αλλά και στην ορθολογική, γιατί πως αλλιώς μπορεί να γνωρίζει ο φορέας που επιχορηγεί τις πραγματικές ανάγκες, τις δράσεις, τα αναγκαία ποσά και την χρηστή διακυβέρνηση του επιχορηγούμενου; Εκτός και αν βασίζεται απλά στην διαβεβαίωση και στις επιθυμίες του κάθε συλλόγου ή σωματείου, οπότε και δίνει το δικαίωμα στον πολίτη να βγάλει δικά του συμπεράσματα.

Αρκετοί δήμοι εφιστούν την προσοχή στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τονίζοντας ότι: "Το 2020 το Υφυπουργείο Αθλητισμού με το νόμο Ν. 4714/20 (άρθρο 142) θεσμοθέτησε και καθιέρωσε το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου κλήθηκαν όλα τα σωματεία της χώρας να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε άθλημα που καλλιεργούν και αναπτύσσουν, προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο της ΓΓΑ και να νομιμοποιηθούν για την λειτουργία τους. Επιπρόσθετα, η ΓΓΑ ενισχύοντας το αθλητικό νομικό πλαίσιο, με το νόμο Ν. 4735/20 θεσμοθέτησε και άλλαξε την διαδικασία παραχώρησης και χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη την Ελλάδα, όπου ρητά το άρθρο 66 αναφέρει ότι: «Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του Ν.2725/99 (Α’ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του Ν. 4714/20 (Α΄148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». Η ρύθμιση της παρούσας τέθηκε σε ισχύ έξι (6) μήνες μετά την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ΦΕΚ δημοσιεύθηκε στις 12/10/2020, συνεπώς εφαρμόζεται από τις 12 Απριλίου 2021. Λόγω των συνθηκών της πανδημίας δόθηκε παράταση από την ΓΓΑ σε όλα τα αθλητικά σωματεία της χώρας να εναρμονισθούν με την νομοθεσία και να νομιμοποιήσουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα αθλήματα που θέλουν να καλλιεργούν και να εγγραφούν στο Μητρώο της ΓΓΑ έως την 31η Αυγούστου " Δήμος Παγγαίου(Δελτίο Τύπου 07/04/2022 Θέμα: Εγγραφή η επικαιροποίηση στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α. - Δημος Παγγαίου (dimospaggaiou.gr)

Σε ότι αφορά τα επιπλέον δικαιολογητικά αυτά είναι:

Δικαιολογητικά επιχορήγησης.

 1. Αίτηση επιχορήγησης

 2. Κίνηση τραπεζικού λογαριασμού του συλλόγου για το 2021.

 3. Βεβαίωση για τα μετρητά που είχε ο ταμίας του συλλόγου στις 31/12/2021.

 4. Τιμολόγια, αποδείξεις, εντάλματα πληρωμής που αφορούν την δημοτική επιχορήγηση 2021.

 5. Απολογισμός της δημοτικής επιχορήγησης για το 2021.

 6. Οικονομικός απολογισμός του συλλόγου για το 2021.

 7. Οικονομικός προϋπολογισμός του συλλόγου για το 2022.

 8. Πρακτικό Γ.Σ. για την έγκριση του απολογισμού του 2021.

 9. Πρακτικό Γ.Σ. για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2022.

 10. Το πρόγραμμα δράσης του 2022.

 11. Καταστατικό του συλλόγου και πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο.

 12. Απόφαση Δ.Σ. συγκρότησης σε σώμα του συλλόγου.

 13. Βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση από κανένα άλλο κρατικό φορέα για το 2021

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν εις διπλούν στο Δήμο συνοδευόμενα από δυο διαβιβαστικά ένα προς τον Δήμο και ένα προς την Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 1. Επισημαίνουμε ότι «σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις 3.000 ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν.4305/2014» . Δήμος Παρανεστίου: Έναρξη διαδικασιών για την επιχορήγηση των αθλητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων για το οικονομικό έτος 2022 - Εργασία Συν (ergasia-press.gr)

Αφού βεβαιωθούν οι φορείς αυτοδιοίκησης ότι τηρούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά τότε προβαίνουν στην απόφαση επιχορήγησης και καθορίζουν το ύψος της.

Ενδεικτικά ποσά που εγκρίθηκαν για ποδοσφαιρικές ομάδες Γ Εθνικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όπως δημοσιεύει το argolikeseidhseis.gr (Περιφέρεια Πελοποννήσου: Εγκρίθηκε η επιχορήγηση αθλητικών σωματείων - Λίστα με τις ομάδες και τα ποσά - Αργολικές Ειδήσεις (argolikeseidhseis.gr)) είναι:

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ Γ εθνική 3200 ευρώ

ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Γ εθνικη 3200 ευρώ

Α.Π.Σ ΣΚΑΛΑΣ Γ εθνική 3200 ευρώ

Αθλητικός Όμιλος Διαβολιτσίου Γ εθνική 3200 ευρώ

Άλλα παραδείγματα και σχετικές εγγραφές με την ορθότητα της διαδικασίας.

Δήμος Μαραθώνα.Δικαιολογητικά για αίτηση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων | Δήμος Μαραθώνος (marathon.gr)

Δήμος Ορεστειαδας.Δήμος Ορεστιάδας: Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων - OTA VOICE

Δήμος Σιντικης.Αίτηση Αθλητικών Σωματείων στον Δήμο Σιντικής για επιχορήγηση. | sintiki.gov.gr

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης για τις επιχορηγήσεις αθλητικών Σωματείων | Κοινή Γνώμη (koinignomi.gr)

Δήμος δραμας.ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ TΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - Δήμος Δράμας (dimos-dramas.gr)

Θεόδωρος Ν. Παπαδόπουλος

α

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
 • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
9 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Ακολουθήστε το kalavrytanet.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις του Δήμου Καλαβρύτων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Kalavrytanet.com