Προβλήματα με τον όγκο των δανειοληπτών που διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων στην Ελλάδα

Κοινοβουλευτική ερώτηση για την σωρεία προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στους πολίτες η μεταφορά των απαιτήσεων των τραπεζών προς τις Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων κατέθεσαν σήμερα με πρωτοβουλία των βουλευτών Αχαΐας Κώστα Μάρκου και Σίας Αναγνωστοπούλου 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Λόγω του συσσωρευμένου όγκου των εξυπηρετούμενων υπηρεσιών, που καλούνται να αναλάβουν οι Εταιρίες αυτές, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους, οι πολίτες καλούνται σε ένα αέναο γραφειοκρατικό κυνήγι για να αποδείξουν τα αυτονόητα.

Οι Εταιρείες Διαχείρισης αδυνατούν να ανταπεξέλθουν εγκαίρως στα αιτήματά των δανειοληπτών για πληρέστερη ενημέρωση και διευθέτηση ρυθμίσεων ή των μηνιαίων καταβολών, με αποτέλεσμα να προκαλείται μεγάλη ταλαιπωρία στους δανειολήπτες. Εξαιτίας των καθυστερήσεων αυτών, οι δανειολήπτες εξακολουθούν να καταβάλλουν μηνιαίες δόσεις για τα δάνειά τους σε λανθασμένους λογαριασμούς, αναγκάζονται να αιτούνται αντιλογισμούς καταβολών, ενώ πολλές φορές  κινδυνεύουν να απολέσουν ακόμη και τον όποιο διακανονισμό των οφειλών τους είχαν επιτύχει στο παρελθόν.

Πρόβλημα έχει δημιουργηθεί επίσης σε μεγάλο αριθμό δανειοληπτών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο προστατευτικό πλαίσιο της προστασίας της κύριας κατοικίας, όπως κάθε φορά μεταρρυθμιζόταν με τις τροποποιήσεις του. Οι δανειολήπτες, παρά το γεγονός ότι τηρούν τις ρυθμίσεις τους και είναι συνεπείς με τις καταβολές των δόσεων που έχουν οριστεί από τον νόμο και την διαδικασία της προστασίας της κύριας κατοικίας, είναι δηλαδή ενήμεροι, οι Εταιρείες Διαχείρισης αδυνατούν να ενημερώσουν τις υπηρεσίες τους για αυτές τις καταβολές. Μάλιστα, καταγγέλουν τις αρχικές δανειακές συμβάσεις με την αποστολή εξωδίκων κοινοποιήσεων, δημιουργώντας εκτός από μεγάλη ανησυχία στους πολίτες, ένα νομικό χάος που θα κληθούν να πληρώσουν οι τελευταίοι. 

Η Κυβέρνηση παραλείπει ακόμα να ενσωματώσει στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων. Καθώς είναι ανάγκη οι εταιρίες αυτές να πληρούν κάποια ελάχιστα εχέγγυα καλής λειτουργίας, η ενσωμάτωση της Οδηγίας εξαρτά την χορήγηση άδειας για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους κάτω από ένα ενιαίο και εναρμονισμένο σύνολο προϋποθέσεων, που θα εφαρμόζονται με αναλογικό τρόπο από τις αρμόδιες αρχές.

Στο νέο ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο υπάρχουν ισχυρές απαιτήσεις διακυβέρνησης και συστήματος εσωτερικού ελέγχου, απαιτήσεις αξιολόγησης ειδικών συμμετοχών, απαιτήσεις καταλληλότητας ανώτερων διοικητικών στελεχών, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ερωτάται επομένως η Κυβέρνηση, αν θα ενσωματώσει όπως έχει υποχρέωση την εν λόγω Οδηγία, όπως και ποιες πρωτοβουλίες θα λάβει σε κάθε περίπτωση για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων.

 

 Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

                                                                               

                                                                                    Αθήνα,  8  Σεπτεμβρίου  2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Οικονομικών

και

Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα με τον όγκο των δανειοληπτών που διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων στην Ελλάδα». 

    H συντριπτική πλειοψηφία των δανείων που έχουν αναλάβει οι Έλληνες από τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν μεταβιβαστεί σε ξένες εταιρίες (funds), που τα διαχειρίζονται με Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων με έδρα στην Ελλάδα. Όμως, ο συσσωρευμένος όγκος των εξυπηρετούμενων υπηρεσιών, που καλούνται να αναλάβουν, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους με γνώμονα την αυξημένη ανάγκη εξυπηρέτησης των Ελλήνων πολιτών έχει δημιουργήσει μια σωρεία προβλημάτων.

Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά οι καταναλωτές – δανειολήπτες ενημερώνονται με μεγάλη καθυστέρηση από τους νέους δικαιούχους για τη μεταβίβαση των δανείων τους, καθώς και για την αλλαγή των λογαριασμών εξυπηρέτησης των δανείων τους, ενώ δεν λείπουν και φαινόμενα απουσίας παντελούς ενημέρωσης τους. Επιπλέον, οι Εταιρείες Διαχείρισης λόγω του μεγάλου αριθμού δανειοληπτών, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν εγκαίρως στα αιτήματά τους για πληρέστερη ενημέρωση και διευθέτηση ρυθμίσεων ή των μηνιαίων καταβολών, με αποτέλεσμα να προκαλείται μεγάλη ταλαιπωρία στους δανειολήπτες. Εξαιτίας των καθυστερήσεων αυτών, οι δανειολήπτες εξακολουθούν να καταβάλλουν μηνιαίες δόσεις για τα δάνειά τους σε λανθασμένους λογαριασμούς, αναγκάζονται να αιτούνται αντιλογισμούς καταβολών, ενώ πολλές φορές  κινδυνεύουν να απωλέσουν ακόμη και τον όποιο διακανονισμό των οφειλών τους είχαν επιτύχει στο παρέλθον.

Πρόβλημα έχει δημιουργηθεί επίσης σε μεγάλο αριθμό δανειοληπτών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο προστατευτικό πλαίσιο της προστασίας της κύριας κατοικίας, όπως κάθε φορά μεταρρυθμιζόταν με τις τροποποιήσεις του. Συγκεκριμένα, οι δανειολήπτες, παρά το γεγονός ότι τηρούν τις ρυθμίσεις τους και είναι συνεπείς με τις καταβολές των δόσεων που έχουν οριστεί από τον νόμο και την διαδικασία της προστασίας της κύριας κατοικίας, είναι δηλαδή ενήμεροι, οι Εταιρείες Διαχείρισης αδυνατούν να ενημερώσουν τις υπηρεσίες τους για αυτές τις καταβολές. Μάλιστα, δεν παραλείπουν να καταγγείλουν τις αρχικές δανειακές συμβάσεις με την αποστολή εξωδίκων κοινοποιήσεων, δημιουργώντας εκτός από μεγάλη ανησυχία στους πολίτες, ένα νομικό χάος.

Ο χρόνος της καταγγελίας σηματοδοτεί το χρονικό σημείο έναρξης της αντίστροφης μέτρησης για την έκδοση,  διαταγής πληρωμής, ενώ οι Εταιρείες Διαχείρισης, αν δεν ενημερώσουν τις υπηρεσίες τους έγκαιρα για την τήρηση των ρυθμίσεων είναι πιθανό να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση ακόμη και στις κύριες κατοικίες των συνεπών δανειοληπτών. Θεωρητικά μάλιστα, στα ποσά των απαιτήσεών τους θα συμπεριλαμβάνουν τόκους υπερημερίας οι οποίοι υπολογίζονται με το εκάστοτε ανώτατο επιτόκιο υπερημερίας, που σήμερα ορίζεται κατά δύο και μισή (2,5) ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο από το εφαρμοζόμενο συμβατικό επιτόκιο. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι δανειολήπτες τηρούν τις ρυθμίσεις τους με νόμιμο τρόπο, θα μπορούν να αμυνθούν μόνο με ένδικα μέσα και άρα με κίνδυνο οικονομικής τους εξόντωσης και δικαστικής ταλαιπωρίας  εκ του μηδενός.

Στα τέλη του 2021 ψηφίστηκε η οδηγία για το ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο των Εταιρειών Διαχείρισης και των αγοραστών πιστώσεων  (Οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2021, για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ), που τα κράτη μέλη καλούνται να ενσωματώσουν στο εθνικό τους πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η χορήγηση άδειας για την άσκηση δραστηριοτήτων διαχείρισης δανείων σε ολόκληρη την Ένωση θα υπόκειται σε ενιαίο και εναρμονισμένο σύνολο προϋποθέσεων, που θα εφαρμόζονται με αναλογικό τρόπο από τις αρμόδιες αρχές. Στο νέο ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο υπάρχουν αντίστοιχες απαιτήσεις αδειoδότησης με το υφιστάμενο ελληνικό πλαίσιο, όπως ισχυρές απαιτήσεις διακυβέρνησης και συστήματος εσωτερικού ελέγχου, απαιτήσεις αξιολόγησης ειδικών συμμετοχών, απαιτήσεις καταλληλότητας ανώτερων διοικητικών στελεχών, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, μέσω του ενιαίου πλαισίου καθιερώνεται πλέον η διαδικασία μέσω της οποίας οι αδειοδοτημένες στην ΕΕ Εταιρείες Διαχείρισης ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα και το αντίστροφο.

Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην τήρηση κάποιων εξασφαλίσεων στην ίδρυση και λειτουργία των Εταιρειών Διαχείρισης, ώστε να διαθέτουν την διαχειριστική επάρκεια και τα διοικητικά και λειτουργικά εχέγγυα που οφείλουν να έχουν ως διαχειρίστριες ενός πεδίου με έντονο το δημόσιο ενδιαφέρον. Εξάλλου, οι όροι λειτουργίας των Εταιρειών Διαχείρισης βρίσκονται υπό την Εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Μέσω της επικείμενης οδηγίας θα δίνεται δυνατότητα στα κράτη μέλη να ρυθμίζουν τη μεταβίβαση συμβάσεων και των εξυπηρετούμενων δανείων επιβάλλοντας απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις συμβάσεις τους. Παρόλα αυτά και σε κάθε περίπτωση είναι άμεση ανάγκη να παρέμβει η Πολιτεία επικαιροποιώντας το θεσμικό πλαίσιο προσαρμοζόμενο στα νέα δεδομένα του όγκου των καταναλωτών που διαχειρίζονται οι εν λόγω Εταιρείες, ασκώντας την κυρίαρχη νομοθετική της πρωτοβουλία.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο Υπουργός:

1) Έχει ενημερωθεί για τα προβλήματα που εμφανίζονται λόγω της μεταβίβασης δανειακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων σε Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων των μη ενήμερων δανειοληπτών;

2) Έχει ενημερωθεί για τα προβλήματα που εμφανίζονται λόγω της μεταβίβασης δανειακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων σε Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων των ενήμερων δανειοληπτών που τηρούν τις ρυθμίσεις  του νομικού πλαισίου της προστασίας της κύριας κατοικίας;

3) Αν θα ενσωματώσει άμεσα όπως έχει υποχρέωση η Κυβέρνηση την Οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

4) Θα λάβει η Κυβέρνηση νομοθετική πρωτοβουλία για την εξομάλυνση των όρων λειτουργίας και διοίκησης των εν λόγω Εταιριών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφων

Αυγέρη Θεοδώρα(Δώρα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκιόλας Γιάννης

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

 Θραψανιώτης Μανόλης

Καλαματιανός Διονύσης

Κασιμάτη Νίνα

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπαλάφας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραΐτης Θάνος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος(Σάκης)

Παπαηλιού Γεώργιος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Πέρκα Θεοπίστη

Πούλου Παναγιού

 Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Σκούφα Μπέττυ

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτριος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

 

     

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
7 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Ακολουθήστε το kalavrytanet.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις του Δήμου Καλαβρύτων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Kalavrytanet.com