«Να καώσι»-100 χρόνια μετά

Δημοσιεύουμε άρθρο του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας για το 21 Σήφη Μπουζάκη, σχετικά με το "σάλο" που έχει προκληθεί με το λεύκωμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα 200 χρόνια. 

Να σημειώσουμε επίσης ότι, ο κ. Μπουζάκης υπήρξε μαζί με τον επίσης πολύ γνωστό στην επιστημονική κοινότητα ιστορικό Α. Φωτόπουλο,  μέλος της ομάδας ειδικών, όπου βοήθησαν τον έγκριτο ιστορικό, με πλούσιο επιστημονικό έργο και για την τοπική Ιστορία, Νίκο Τόμπρο, στο να συγγράψει το εν λόγω λεύκωμα.

Το κείμενο που φέρει τον τίτλο «Να καώσι»-100 χρόνια μετά, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ στις 25 Οκτωβρίου 2021, λίγες μέρες μετά την δημοσίευση από το KNet της επιστολής του κ. Λάγιου.

Γράφει ο κ. Μπουζάκης...:

«Να καώσι»-100 χρόνια μετά

Του Σήφη Μπουζάκη

« ...Να εκβληθώσι πάραυτα εκ των σχο­λείων και καώσι τα συμφώνως προς τους νόμους εκείνους συνταχθέντα και σήμερον εν χρήσει υπάρχοντα αναγνωστικά βιβλία ως έργα ψεύδους και κακοβούλου προ- θέσεως.... Να καταδιωχθώσι ποινικώς οι υπαίτιοι των προς διαφθοράν της ελληνικής γλώσσης και παιδείας τελεσθέντων πραξι­κοπημάτων. ..»(Προτάσεις της Επιτροπείας της «διορισθείσης (Νοέμβριος 1920) προς εξέτασιν της γλωσσικής διδασκαλίας των δημοτικών σχολείων»).

Τα παραπάνω, μεταξύ άλλων, πρότεινε, στις 10 Φεβρουάριου 1921, στο υπουρ­γείο Παιδείας η παραπάνω Επιτροπή που διορίστηκε, από τη νέα κυβέρνηση, αμέ­σως μετά την πτώση του Ε. Βενιζέλου, στις εκλογές (1 Νοεμβρίου 1920). Η Επιτροπή, αναφέρεται στα εμβληματικά αναγνωστικά, γραμμένα στη δημοτική γλώσσα, της παι­δαγωγικής μεταρρύθμισης της περιόδου 1917-1920, «Τα Ψηλά Βουνά», «Το Αλφα­βητάρι με τον Ήλιο» κ.ά. Εκείνοι που θα έπρεπε να «καταδιωχθώσι ποινικώς», ήταν οι διανοητές-δημοτικιστές του Εκπαιδευ­τικού Ομίλου, Δ. Γληνός, Α. Δελμούζος, Μ. Τριανταφυλλίδης, Ζ. Παπαντωνίου κ.ά.

Μετά την παραπάνω τραυματική εμπειρία και έξαρση των παθών και των εμμονών, θα ανέμενε κανείς ότι διδαχτήκαμε από την ιστο­ρία και δεν θα επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Όμως, δυστυχώς, η ιστορία δεν διδάσκει ή διδάσκει ότι σπάνια διδάσκει... Έτσι, και στις δεκαετίες που ακολουθούν, θα συνεχιστεί ο πόλεμος για τα σχολικά εγχειρίδια, ιδιαίτερα για τα βιβλία της Ιστορίας, που συνδέονται με τον εθνικό ποιητικό τους ρόλο. Συχνά θα αποσύρονται στο μέλλον, πάντα με πολιτική απόφαση, βιβλία που είχαν εγκριθεί (βιβλία της μεταρρύθμισης 1929-1932, βιβλίο Ιστορίας του Καλοκαιρινού, το 1965, και σχετικά πρόσφατα τα Βιβλία Ιστορίας του Γ. Κόκκι­νου για τη Γ Λυκείου και της Μ. Ρεπούση για το Δημοτικό). Ο υπουργός Παιδείας των αποστατών, το 1965, Ε. Σαββόπουλος, θα δη­λώσει ότι τα βιβλία της μεταρρύθμισης του 1965 «θα αποσταλούν προς πολτοποίησιν’... Αφορμή για τις παραπάνω στενάχωρες σκέ­ψεις πήραμε από τις αντιδράσεις του δημο­τικού συμβουλίου των Καλαβρύτων για το Βιβλίο που ετοίμασε η Περιφέρεια Δ. Ελλά­δος με θέμα τα πολλά και σημαντικά επανα­στατικά γεγονότα του '21 στην περιοχή της. Η ιστορία, σκέφτηκα, επαναλαμβάνεται, αφού δεν διδάσκει. Πριν από 25 χρόνια, είχα πά­ρει την πρωτοβουλία για τη συγγραφή ενός βιβλίου Τοπικής Ιστορίας. Την πρωτοβουλία αγκάλιασαν η Νομαρχία (νομάρχης ο Στά­θης Σερέτης με αντινομάρχη Παιδείας τον αείμνηστο φίλο δάσκαλο I. Καπράλο και το Πανεπιστήμιο, με πρύτανη και πρόεδρο της Επιτροπής, τον Σταμάτη Αλαχιώτη). Η Επι­τροπή, με συμμετοχή πολλών επιστημόνων, ετοίμασε ένα σύγγραμμα και το υπέβαλε στη Νομαρχία για έκδοση. Όμως, μια διαρροή για τον τρόπο που παρουσιάζονταν τα γεγονότα στην Αγία Λαύρα, σήκωσε τα «λάβαρα της αντίδρασης» με αποτέλεσμα το σημαντικό αυτό βιβλίο να μείνει στα συρτάρια της Νο­μαρχίας.... θα επαναληφθεί η ιστορία;

Λίγες μόνο σκέψεις για τους φίλους Κα­λαβρυτινούς με τη μεγάλη ιστορία που έχει η μαρτυρική πόλη τους. Όλοι τη σεβόμα­στε και υποκλινόμαστε. Το λεύκωμα ΔΕΝ το έγραψε η Περιφέρεια, αλλά ο έγκριτος ιστορικός με πλούσιο επιστημονικό έργο και για την τοπική Ιστορία, Νίκος Τόμπρος, με τη Βοήθεια μιας ομάδας ειδικών (απλό μέλος υπήρξα κι εγώ, μαζί με τον επίσης πολύ γνωστό στην επιστημονική κοινότητα ιστορικό Α. Φωτόπουλο κ.ά.) με επικεφαλής τον αντιπεριφερειάρχη και αγαπητό παλαιό σπουδαστή μου, Ανδρέα Φίλια, που με επί­πονη εργασία, υπομονή και μεθοδικότητα έφερε σε πέρας το εγχείρημα.

Στο λεύκωμα υπάρχει και μια εξαιρετική εισαγωγή για τον Διαφωτισμό από τον πλέ­ον ειδικό, τον ομότιμο καθηγητή του Πανε­πιστημίου Πατρών, Γιάννη Δελλή. Την ιστορία, φίλοι μου, τη γράφουν οι ιστορικοί και όχι οι δήμαρχοι ή τα δημοτικά συμβούλια. Και οι ιστορικοί γράφουν ιστορία, στηριγμένοι απο­κλειστικά σε ΠΗΓΕΣ και όχι στο συναίσθημα ή σε παραδόσεις και θρύλους (να θυμίσω στο δημοτικό συμβούλιο, ότι το «θρυλείται» χρησιμοποίησε και ο Θουκυδίδης). Επίσης, οι ιστορικοί, δεν πρέπει να υποτάσσονται στις πιέσεις της δημόσιας ιστορίας, ούτε να ανα­παράγουν τις σιωπές ή τις διαστρεβλώσεις και ιδεολογικές χρήσεις που συνδέονταν και ακόμη, σε μικρότερο Βαθμό, συνδέο­νται με τη σχολική ιστορία. Αναρωτιέμαι, αν όσοι αντιδρούν σε δευτερεύουσας σημασί­ας διατυπώσεις στο λεύκωμα, έχουν υπόψη τους, πώς αποτυπώνονται τα επαναστατικά γεγονότα της περιοχής τους στα σημερινά Βιβλία σχολικής ιστορίας. Στο Βιβλίο, π.χ., Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού, του I. Κολλιόπουλου κ.ά., ο Παλαιών Πατρών Γερμανός σηκώνει το λάβαρο της Αγίας Λαύρας στην πλατεία Αγία Ανδρέα της Πάτρας... (πίνακας Lapparini). Ας σταματήσουν οι εμφύλιοι γιατί Βρισκόμαστε στο 2021,200 χρόνια μετά την επανάσταση του ’21... Ας σοβαρευτούμε.

Κύριε Περιφερειάρχη.

Κύριε Αντιπεριφερειάρχη,

Τυπώστε και διακινήστε το λεύκωμα που σας ετοίμασαν οι ειδικοί και όχι αυτό που θα ήθελαν τοπικοί άρχοντες. Εμείς, που ανιδιοτελώς συμμετείχαμε στο εγχείρημα, θα υπε­ρασπιστούμε επιστημονικά κάθε γραμμή του.

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Ακολουθήστε το kalavrytanet.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις του Δήμου Καλαβρύτων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Kalavrytanet.com