Αρχίζουν οι πληρωμές για την αποχέτευση ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. Από 660,60 έως 1060,60 ευρώ

Όπως είχε δημοσιευθεί και από το kalavrytanet 5/4/2016 (Αποχέτευση : Ραβασάκια φωτιά έρχονται σύντομα στους Καλαβρυτινούς), ο Δήμος Καλαβρύτων εξέδωσε  δελτίο τύπου σύμφωνα με το οποίο έως το τέλος του έτους περίπου, θα πρέπει κάθε ιδιοκτησία, εντός Καλαβρύτων, να καταβάλει από 660,60 τουλάχιστον, για δαπάνη και τέλη σύνδεσης με την αποχέτευση. Σε κάποιες περιπτώσεις ,λόγω πολλών τετραγωνικών το κόστος ξεπερνάει τα 1060 ευρώ. Το ποσό που αφορά τα τέλη ή δικαίωματα σύνδεσης είναι πλεον Φ.Π.Α

Αναλυτικά το δελτίο τύπου

 Ένα μεγάλο έργο, ο βιολογικός καθαρισμός Καλαβρύτων, ολοκληρώνεται. Αρχίζει, η προετοιμασία για τη λειτουργία του, με την καταβολή, από τους υπόχρεους κατοίκους της πόλης των Καλαβρύτων, των δαπανών κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων και του φρεατίου σύνδεσης καθώς και των τελών σύνδεσης με την αποχέτευση και την εκτέλεση της κατασκευής τους.

Ένα, μεγάλο, ζωτικό και αναπτυξιακό έργο, ένα έργο, που προστατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, ένα έργο, το οποίο ζήτησαν, αγωνίσθηκαν για την κατασκευή του και περιμένουν, για χρόνια, οι κάτοικοι των Καλαβρύτων, ένα έργο, που διατηρεί καθαρή την πόλη μας και βοηθά την τουριστική της ανάπτυξη, ο βιολογικός καθαρισμός της πόλης των Καλαβρύτων, ολοκληρώνεται και το φθινόπωρο, που μας έρχεται, θα αρχίσει τη δοκιμαστική του λειτουργία.

Η κατασκευή του μεγάλου, αυτού, έργου, προϋπολογισμού 12.538.677,88 ευρώ, εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε, εξολοκλήρου, από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους, από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), χωρίς να επιβαρυνθούν, καθόλου, για την κατασκευή του, ούτε ο Δήμος μας, ούτε και οι ωφελούμενοι, απ’ αυτό, κάτοικοι, της πόλης των Καλαβρύτων.

Για να λειτουργήσει, όμως, το έργο αυτό, που ζήτησαν και περιμένουν οι κάτοικοι των Καλαβρύτων, απαιτείται να κατασκευασθούν, το ταχύτερο δυνατό, οι εξωτερικές διακλαδώσεις και τα φρεάτια τους, ώστε, στη συνέχεια, να συνδεθεί με αυτά, υποχρεωτικά, από το νόμο, η κάθε οικοδομή (κατοικία ή επιχείρηση), για τη διάθεση των λυμάτων της, στο βιολογικό καθαρισμό.

Το έργο αυτό, της κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων, από τους αγωγούς – το δίκτυο αποχέτευσης, που, ήδη, έχουν, κατασκευασθεί στους δρόμους, μέχρι, κοντά, στις ιδιοκτησίες (στη ρυμοτομική γραμμή, στα πεζοδρόμια) και της τοποθέτησης των φρεατίων, θα εκτελεσθεί, στο, αμέσως, επόμενο χρονικό διάστημα, από ανάδοχο – εργολάβο, που θα αναδειχθεί από δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό, που διενεργεί, ο Δήμος μας.

Το κόστος της κατασκευής των εξωτερικών, αυτών, διακλαδώσεων και των φρεατίων τους, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους νόμους που ισχύουν, δεν χρηματοδοτείται, από κάποιο πρόγραμμα ή άλλο φορέα, αλλά – όπως συμβαίνει παντού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό – έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και επιβαρύνει, όλους, όσους συνδέονται, υποχρεωτικά, με το δίκτυο αποχέτευσης και το βιολογικό καθαρισμό και αντιστοιχεί στο σύνολο της κάθε οικοδομής.

Η δαπάνη σύνδεσης και κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων, έχει, καθορισθεί, από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων (απόφαση 69/2016, ΑΔΑ: 77ΛΣΩΕ9-Ω86), στο ποσό των 460,60 ευρώ, με το Φ.Π.Α. και πρέπει, αυτή, να προκαταβληθεί, σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η μία (230,30 ευρώ), μέχρι το τέλος του Αυγούστου και η άλλη (230,30 ευρώ), μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016, από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, που θα συνδεθούν με το βιολογικό καθαρισμό.

Στο επόμενο διάστημα, θα συνταχθούν από το Δήμο, οι βεβαιωτικοί κατάλογοι, για την είσπραξη αυτού του ποσού (460,60 ευρώ) και γι’ αυτό καλούμε τους υπόχρεους για την πληρωμή του, κατοίκους των Καλαβρύτων, για ενημέρωση και παροχή διευκρινήσεων, μέσα σε ένα μήνα, από τη λήψη του παρόντος, στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου και στους υπαλλήλους Σία Τσιρώνη (τηλ. 26923 60422), Νικόλαο Γκλαβά (τηλ. 26923 60423) και Ιωάννη Παπασταθόπουλο (τηλ. 26923 60420).

Εκτός από το παραπάνω ποσό, του κόστους σύνδεσης και κατασκευής, των εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων, θα πρέπει να καταβληθούν στο Δήμο, στη συνέχεια (τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 2016) και τα τέλη ή δικαιώματα σύνδεσης, με την αποχέτευση και το βιολογικό καθαρισμό, τα οποία, για λόγους αναλογικότητας και δικαιοσύνης, κυμαίνονται, ανάλογα με την επιφάνεια των ακινήτων, από 200,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., για ακίνητα – διαμερίσματα, επιφάνειας, μέχρι 150 τ.μ. (τα οποία, αποτελούν το 80% των ακινήτων και διαμερισμάτων της πόλης των Καλαβρύτων) έως 600,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., για ακίνητα από 600 τ.μ. και άνω.

Επισημαίνεται, ότι, το παραπάνω, συνολικό, κόστος για τη σύνδεση των ακινήτων των Καλαβρύτων, με την αποχέτευση και το βιολογικό καθαρισμό, (460,60 ευρώ κόστος κατασκευής διακλαδώσεων και φρεατίων και 200,00 έως 600,00 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια, τέλος σύνδεσης με την αποχέτευση) είναι, από τα μικρότερα, αν όχι το μικρότερο, σε πανελλαδική κλίμακα, όπως, προκύπτει, από συγκριτική επισκόπηση του αντίστοιχου κόστους, που επιβάλλουν άλλοι Δήμοι ή Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας (συνήθως, σε άλλους δήμους, κυμαίνεται, από 1.500,00, έως 3.000,00 ευρώ, περίπου).

Τώρα, που, το χρόνιο αίτημα, η απαίτηση και ο πολύχρονος αγώνας των κατοίκων της πόλης των Καλαβρύτων, φθάνει στην πλήρη δικαίωση του, με την ολοκλήρωση του βιολογικού καθαρισμού, είναι υποχρέωση, αλλά και δικαίωμα όλων μας, να συμβάλλουμε, με την άμεση και εμπρόθεσμη καταβολή, των παραπάνω, μικρότερων δυνατών, δαπανών σύνδεσης και κατασκευής διακλαδώσεων και των τελών αποχέτευσης, που καθορίσθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην ταχεία και αποτελεσματική λειτουργία του, πολύ περισσότερο, που μέσα στη δίνη και την κορύφωση της οικονομικής κρίσης, το Κράτος μας, με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δαπάνησε, ένα σημαντικό χρηματικό ποσό (12.538.677,88 ευρώ, προϋπολογισμός), για την κατασκευή και ολοκλήρωσή του, χωρίς, να μας επιβαρύνει, στερώντας τους πόρους αυτούς από άλλες, επείγουσες, ανάγκες του.

Με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, στην οποία όλοι, πρέπει να συμβάλλουμε, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις μας, αλλάζει η ζωή στην πόλη των Καλαβρύτων, βελτιώνεται η ποιότητά της, προστατεύεται το περιβάλλον, λύεται οριστικά το πρόβλημα διάθεσης των λυμάτων και στηρίζεται η τοπική οικονομία και η περαιτέρω, τουριστική της ανάπτυξη.

Η ανακοίνωση αυτή, θα σταλεί και σε όλους τους υπόχρεους κατοίκους της πόλης των Καλαβρύτων, την επόμενη εβδομάδα.


ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
20 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.