ΑΠ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Πέντε άξονες για το ολοκληρωμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020

«Η σημερινή συνεδρίαση, σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα, όχι μόνο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης, αλλά κυρίως για βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη του τόπου μας και κοινωνική ευημερία μακροπρόθεσμα».

Αυτό υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, η οποία πραγματοποιείται στην Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας ως «κοιτίδα του Ολυμπισμού, παγκόσμιο ορόσημο για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τη συναδέλφωση και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς», όπως τόνισε «ένα νέο ξεκίνημα για μια μακροχρόνια και βιώσιμη λύση».

Παρών στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος αναφέρθηκε στους άξονες στους οποίους αρθρώνεται η πολιτική στόχευση και λογική της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ και Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να καταδείξει την υψηλή προτεραιότητα που κατέχει η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Ο Απόστολος Κατσιφάρας ανέλυσε τους πέντε Στρατηγικούς Στόχους, στους οποίους στηρίζεται το αναπτυξιακό όραμα, το Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας «που ικανοποιούν», όπως σημείωσε «τόσο την εθνική στρατηγική όπως αυτή εκφράζεται από το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, όσο και την ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

Πρόκειται αναλυτικά για τους εξής άξονες:

ΑΞΟΝΑΣ 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας (προϋπολογισμού 70.390.866 ευρώ).

ΑΞΟΝΑΣ 2: Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον (προϋπολογισμού 157.585.730 ευρώ)

ΑΞΟΝΑΣ 3: Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών (προϋπολογισμού 131.460.848 ευρώ).

ΑΞΟΝΑΣ 4: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων (προϋπολογισμού 81.618.629 ευρώ).

ΑΞΟΝΑΣ 5: Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης (προϋπολογισμού 40.893.093 ευρώ).

«Η σημερινή συνεδρίαση έχει εμβληματικό χαρακτήρα και μεγάλη σπουδαιότητα, καθώς γίνεται σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο. Όμως όσο δύσκολος και αν φαντάζει μέσα σε αυτό το περιβάλλον ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, μπορούμε και πρέπει να αναμετρηθούμε με την ευθύνη μας, να χαράξουμε δρόμο και να προχωρήσουμε σε αποφάσεις για τον ορατό ορίζοντα της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου» υπογράμμισε ο Απ. Κατσιφάρας και συνέχισε: «Με αιχμή το δικό μας ολοκληρωμένο Σχέδιο, το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, στοχεύουμε στη νέα Προγραμματική Περίοδο να δώσουμε μεγαλύτερη οικονομική και παραγωγική ανάπτυξη στον τόπο μας, να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες δομές, να αξιοποιήσουμε την τοπική παραγωγή, να προστατεύσουμε την φυσική μας κληρονομιά, να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, να άρουμε περιφερειακές ανισότητες, να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή και να συνδέσουμε τις δραστηριότητές μας ώστε να ενισχύσουμε την προστιθέμενη αξία της τοπικής μας ταυτότητας».

Τέλος, ο Περιφερειάρχης ανέδειξε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Σχεδίου, τονίζοντας πως δίνεται έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας μας που συγκλίνουν πως θα έχουμε ταχύτερα και καλύτερα αποτελέσματα για στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και βάρος στην επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, προωθείται η εξωστρέφεια, είτε πρόκειται για προϊόντα, είτε για υπηρεσίες, είτε για γνώση και τεχνογνωσία, ενώ μίλησε για την καινοτομία και την περιβαλλοντική αειφορία, την χρηματοδότηση σημαντικών υποδομών που θα άρουν την απομόνωση της Περιφέρειάς μας και τέλος τη δημιουργία ενός πλέγματος υποδομών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες.


 

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετείχαν:

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης, Άλκηστις Σταθοπούλου (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας), Ανδρέας Κάρμης (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ), Κατερίνα Γιάντσιου (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ), Αικατερίνη Κοτρωνάκη (Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων), Ιωάννης Γυφτέας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020), Βασίλης Γογγολίδης (Γενική Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας), Σπύρος Αναστασόπουλος (Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), Θωμάς Δασκαλάκης και κ. Κοκαλάκης (ΜΟΔ ΑΕ), Δημήτρης Τσαλέμης (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιφερειακής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), Κωνσταντίνος Βαλιάντζας (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (τομέας Παιδείας), Μάγια Κόμβου (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (τομέας Πολιτισμού), Δημήτριος Μπλούκος (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (τομέας Τουρισμού), Σταύρος Διβάνης (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Αντώνιος Βόρλοου (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), Λυκούργος Σταματελάτος (Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας), Αλέξιος Καστρινός (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Νικόλαος Καραπάνος (ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας), Παρασκευή Βεργοπούλου (Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ΕΝΠΕ), Θωμάς Γκορίλας (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ), Δημήτριος Νικολακόπουλος (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE), Πλάτων Μαρλαφέκας και Κωνσταντίνος Νικολούτσος (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), Νικόλαος Παπαλέξης (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Αθανάσιος Γιανναδάκης (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), Νικόλαος Πέττας (Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (ΓΕΩΤΕΕ), Βασίλης Χρηστίδης (Σύνδεσμος Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), Ευθυμία Σιαϊνή (Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών), Χρήστος Σούκος (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), Μαρία Δαββέτα (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων), Μυρτώ Ζορμπαλά και Γιάννης Σολακίδης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Μαρία Κωστοπούλου (Εθνική Αρχή Συντονισμού), Κωνσταντίνος Σαββίδης (Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς), Ιωάννα Ρεκουνιώτη (Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), Γρηγόρης Αλεξόπουλος (Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), Ευαγγελία Γερολυμάτου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG EMPL.F.3).

Επιπλέον, παραβρέθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Π.Ε. Ηλείας Γιώργος Γεωργιόπουλος, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Αγγελόπουλος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκος Υφαντής, Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας Λάμπης Αριστειδόπουλος, Υποδομών και Δικτύων Γιάννης Λύτρας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αντώνης Χαροκόπος, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αναστασία Τογιοπούλου, η Εκτελεστική Γραμματέας της Π.Δ.Ε Διονυσία Μαράτου, καθώς και στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
17 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.