Αμβρόσιος : Από το ''γειά σου λεβέντη Τσίπρα'' στο είσαι ευθυνόφοβος και ακατάλληλος

ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣ. ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ;ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ!

_________Ήμασταν ίσως ο μοναδικός Έλλην πολίτης, ο οποίος με θάρρος, εκτιμώντας την αντιστασιακή στάση του νέου  Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, απευθυνθήκαμε πρός Αυτόν και τον ενισχύσαμε με την φράση "Γειά σου λεβέντη Πρωθυπουργέ, κ. Αλέξη Τσίπρα". Ήταν μιά στάση του νέου Πρωθυπουργού αντιδραστική στούς μοχθηρούς Ηγέτες της Ε.Ε. Ήταν μια στάση, που ενέπνεε σε όλους μας εθνική υπερηφάνεια, όταν ο Πρωθυ-πουργός ύψωνε το ανάστημά του στούς σκληροπυρηνικούς και τυραννικούς Ηγέτες της Ε.Ε., οι οποίοι ήθελαν να μας βυθίσουν σε μια μόνιμη δυστυχία!
________Τελικά όπως φαίνεται, τότε είχαμε πλανηθή στην εκτίμησή μας! Διότι Πρωθυπουργός, ο οποίος διαπραγματεύεται επί πέντε συνεχείς  μήνες καί δεν παίρνει τις αναγκαίες Αποφάσεις, φυσικά δε και την σχετική ευθύνη γι' αυτές, δεν μπορεί να θεωρηθή ως τολμηρός! Έτσι, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας ενεπλάκη μεν σε μιά διαπραγμάτευση με τούς Εταίρους μας στην Ε.Ε, η οποία όμως, άν καί κράτησε πέντε ολόκληρους μήνες εντατικής προσπαθείας, ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ ΤΟ ΠΟΘΟΥΜΕΝΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ! Αυτό και μόνο τό γεγονός φανερώνει, καταδεικνύει καί αποδεικνύει την αδυναμία των παραγόντων της Κυβερνήσεως της Ελλάδος, που είχαν αναλάβει τό βάρος των διαπραγμα- τεύσεων στο να λάβουν τις δέουσες Αποφάσεις! Αποφάσεις, που μπορεί μεν να είναι δυσάρεστες καί δυσβάστακτες, αλλ΄ εν ταυτώ και αναγκαίες!  ΗΓΕΤΗΣ είναι ένας άνθρωπος, που μπορεί να αποφασίζει! Οι άλλοι ακολουθούν, η δέ Ιστορία τον κρίνει και τον κατατάσσει!
__________Ας καταφύγουμε σε ένα παράδειγμα: Φαντασθήτε, ότι  αύριον οι αίώνιοι εχθροί μας, οι Τούρκοι, ξαφνικά πραγματοποιούν  μια επίθεση κάπου στα σύνορα της Πατρίδος μας. Ο Πρωθυπουργός και οι στρατιωτική Ηγεσία πρέπει να κινηθούν ΑΜΕΣΩΣ! Πρέπει να αποφασίσουν το επόμενο βήμα! Θα αποκρούσωμε την επίθεση ή θα υποχωρήσουμε; Ο αληθινός Ηγέτης αποφασίζει  και ενεργεί. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να παραπέμψει τό ζήτημα σε ένα Δημοψήφισμα, ώστε να ερωτηθή ο Λαός περί του πρακτέου! Ο ΗΓΕΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ!
____________Υπό τα δεδομένα αυτά  ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας ώφειλε να λάβει τις αναγκαίες Αποφάσεις με τους Ευρωπαίους Εταίρους μας, εν συνεχεία δε θα ημπορούσε να εξηγήσει στους Έλληνες  το πως και το διατί έλαβε τις όποιες Αποφάσεις του. Η παραπομπή του ζητήματος σε Δημοψήφισμα  είναι ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ για την Ελλάδα μας. Το βλέπουμε ήδη! Οι Τράπεζες στην ουσία έκλεισαν! Η ευθύνη για την εξέλιξη αυτή βαρύνει αποκλειστικά καί μόνον την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς διέψευσαν εξ ολοκλήρου τις ελπίδες μας, που αρχικά είχαμε εναποθέσει στην ορμητική νεανική τους διάθεση! 
_________Τελικά οι διαπραγματεύσεις διεκόπησαν προς έκπληξιν όλων! Η λύσις του ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, κατά την ταπεινήν μας γνώμη, δεν πρόκειται να λύση το πρόβλημα! Όποιο και άν είναι το αποτέλεσμα, η οικονομική καταστροφή της Ελλάδος δεν είναι απλώς επί θύραις! Έχει αρχίσει ήδη! Γράψτε το στο μυαλό σας, ότι ούτε με το ΝΑΙ, ούτε και με το ΟΧΙ θα λυθή το οικονομικό μας πρόβλημα!  Ένα ΝΑΙ, θα μας κρατήσει μέσα στν Ε.Ε., αλλά θα υποχρεώσει τον κ Τσίπρα να οδεύσει πρός τήν παραίτηση της Κυβερνήσεώς του!  Ένα ΟΧΙ, θα οδηγήσει τόν κ. Τσίπρα να σκληρύνει τη στάση τους πρός τους Ευρωπαίους Εταίρους, των οποίων όμως το αυτί τους δεν ιδρώνει! Σκεφθήτε για λίγο την κα Μέρκελ ή τον κ. Σώϋμπλε! Εάν είχαν κάποια φιλάνθρωπα αισθήματα, θα είχαν λύσει ήδη το πρόβλημα της Ελλάδος! Άρα ένα ΟΧΙ θα μας οδηγήσει είτε σέ ένα νέο Μνημόνιο, σκληρότερο από όλα τα προηγούμενα, ή και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με διαδικασίες πολεμικής συρράξεως. Με ένα ΟΧΙ θα έχουμε την επαλήθευση της παροιμίας "καί ο σκύλος χορτάτος και η πήττα ακέραιη!". Δηλ. και ο Πρωθυπουργός  θα κοιμάται ήσυχος καί οι Έλληνες πολίτες θα νοιώθουν υπερήφανοι για τά Δημοκρατικά τους δικαιώματα! Η Ελλάδα όμως θα έχει εισέλθει σε περίοδο εσχάτης πενίας!   
 
 
 
__________Μια πρόγευση του τι πρόκειται να ακολουθήση έχουμε ήδη σήμερα με το κλείσμο των Τραπεζών! Εισήλθαμε ήδη και πορευόμεθα ολοταχώς πρός τήν οικονομική καταστροφή! 
_________Θα το επαναλάβουμε για να καταστή κατανοητό. Ο Πρωθυπουργός, όποιος και αν κατέχει τη θέση αυτή,  εξ ορισμού έχει την υποχρέωση να λαμβάνει Αποφάσεις, όταν αυτό καθίσταται απολύτως αναγκαίο! Ο Πρωθυπουργός οφείλει να λάβει τις Αποφάσεις του, ο δέ Λαός έχει το δικαίωμα να κρίνη θετικά ή αρνητικά τις όποιες Πρωθυπουργικές Αποφάσεις. Ο Λαός όμως ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ένα "ΝΑΙ" ή ένα "ΟΧΙ", όταν μάλιστα δεν γνωρίζει τις περαιτέρω συνέπειες! Όταν, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μετατοπίζει την ευθύνη μιάς ιστορικής Αποφάσεως, που οφείλει να λάβει ο ίδιος,  στον αδαή καί μή ενημερωμένο Λαό, τότε ο Πρωθυπουργός φυγομαχεί! Αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες του! Ποιά βαρύτητα μπορεί να έχει η γνώμη ενός γεωργού, ο οποίος παραμένει στην ύπαιθρο, καλλιεργεί τα κτήματά του και εξαντλείται στα στενά όρια της κοινωνίας του χωριού του; Μπορεί άραγε να έχει γνώμη για την βαρύτητα που θά έχει ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ στην πορεία της Χώρας; Ανάλογα παραδείγματα, όπως αυτό του γεωργού, θα είχαμε να αναφέρουμε για πολλές, μα πάρα πολλές, κατηγορίες Ελλήνων Πολιτών! Είναι, λοιπόν, λάθος μιάς Κυβερνήσεως νά εξαρτά την περαιτέρω πορεία της Χώρας, καί μάλιστα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο,  από την γνώμη ανευθύνων, αναρμοδίων ή  καί μη πληροφορημένων Πολιτών, ώστε να έχει εξασφαλίσει το "άλλοθι" σε περίπτωση καταστροφής της Χώρας. 'Οταν γίνωνται Βουλευτικές Εκλογές εμείς οι αδαείς περί τα οικονομικά, περί τα των διεθνών Σχέσεων, περί τα περί των Μυστικών Υπηρεσιών κλπ κλπ. Έλληνες Πολίτες εκλέγουμε τους "ειδήμονες", τους "ειδικούς", τούς "επαΐοντες", τους "σοφωτέρους" από εμάς, ώστε αυτοί εξ ονόματος ημών των αδαών να κυβερνήσουν την Χώρα. Όταν Πρωθυπουργοί καί Υπουργοί, δηλ. οι εκλεγέντες για να μας κυβερνήσουν,  δεν μπορούν να χωρίσουν "δύο γαϊδουριών τα άχυρα", όπως λέγει ο θυμόσοφος Λαός μας, τότε η Χώρα είναι καταδικασμένη να πορευθή στο γκρεμό!
___________Αλλά δεν είναι μόνο ο κ. Πρωθυπουργός, που ευθύνεται για την όλη κατάσταση, στην οποία έχουμε φθάσει! Την ευθύνη φέρουν και μερικοί Υπουργοί, οι οποίοι στη θέση της σοβαρότητος έβαλαν την "μαγκιά". Στο πρόσωπο ενός Υπουργού ο Λαός μας θέλει να βλέπει ένα σοβαρό άνθρωπο, που θα εμπνέει σεβασμό καί όχι ένα "μάγκα". Οι μάγκες και η μάγκικη συμπεριφορά  έχουν θέση στα καφενεία καί στις παραλίες, όχι όμως και στον Υπουργικό θώκο! Υπό τα δεδομένα αυτά ποιό κύρος μπορεί να έχει ένας υψηλόβαθμος Υπουργός, ένας πρωτοκλασσάτος Υπουργός της Κυβερνήσεως, όταν γυρίζει στα διάφορα ευρωπαϊκά Forum με ένα σακ βουαγιάζ, δηλ. με ένα δισάκι, στον ώμο τoυ! Ο συγκεκριμένος αυτός άνθρωπος ακόμη και το όνομά του δεν μπορεί να γράψει με ορθογραφία! Ποτέ άραγε δεν έμαθε, ότι τό όνομα "Γιάννης" στην ελληνική γλώσσα εδώ και τριάντα αιώνες γράφεται με δύο"νν" ;  Τι θέλει άραγε να μας πεί, όταν αυτός το γράφει με ένα "ν", ως "Γιάνης";;; Ποιός σοβαρός Ευρωπαίος Ηγέτης θα μετρήσει στα σοβαρά ένα "Γιάνη" Βαρουφάκη; Άρα αυτός ο άνθρωπος είναι η αρχή του προβλήματος, που αντιμετωπίζει η Χώρα μας.Εστείλαμε κάποιους μάγκες να συσκεφθούν με τους Εταίρους μας, Εκείνοι όμως δεν μας αντιμετώπισαν στα σοβαρά! Μας είδαν σαν παιδάκια και άρχισαν να παίζουν μαζί μας! 
__________Άς επανέλθουμε στον Πρωθυ-πουργό. Όταν, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας εντελώς αιφνιδιαστικά καί απροσδοκήτως ταχύτατα αποφασίζει να διενεργήσει Δημοψήφισμα,  δύο πράγματα αποδεικνύει:  Ή ότι είναι"ευθυνόφοβος", ή ότι είναι ακατάλληλος για το άξίωμα του Πρωθυ-πουργού, αποστολή για την οποία ο Εληνικός Λαός τον εξέλεξε πανηγυρικά!  Μακάρι τά πράγματα να μας διαψεύσουν!
__________Κατόπιν όλων αυτών η ταπεινή μας άποψη είναι, ότι η Χώρα μας οδεύει πλέον πρός τόν γκρεμό της ολικής καταστροφής! Η ολική καταστροφή έρχεται ολοταχώς! Με το χέρι στην καρδιά γράφουμε όλα αυτά! Προαναγγέλλουμε πρός κάθε κατεύθυνση: Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος της Κυριακής 5ης Ιουλίου 2015, είτε ΟΧΙ, όπως θέλει ο Πρωθυπουργός, είτε ΝΑΙ, όπως θέλει η Αξιωματική Αντιπολίτευση, δεν θα αποφύγουμε την ολική καταστροφή! Ο Θεός ας μας λυπηθή!
mkka.blogspot.gr

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
10 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.