Αίτημα Διαχωρισμού του Δήμου Καλαβρύτων. - Σύσταση νέου Δήμου Ορεινής Αχαΐας

Την σύσταση νέου Δήμου με την ονομασία "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΧΑΪΑΣ" και την συμμετοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Κλειτορίας, Αροανίας και Παΐων, προτείνει η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ "Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΛΕΙΤΩΡ".

Συγκεκριμένα, από τις 26 Απριλίου 2021, στάλθηκε σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια και το Δήμο Καλαβρύτων.

Το αίτημα υπογράφουν  ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Σωκράτης Μούσιος, ο Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης (Τάκης) Μπαλφούσιας και ο Γ.Γ. κ. Α. Χριστοδουλόπουλος, ενώ επισυνάπτονται υπογραφές προέδρων 17 Πολιτιστικών Συλλόγων που στηρίζουν το αίτημα αυτό.

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ και οι φορείς, καλούν: 

1) Τους Βουλευτές του Νομού Αχαΐας να συνδράμουν και να ενισχύσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προσπάθειά τους αυτή. 

2) Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων να φέρει άμεσα την παραπάνω Πρόταση προς συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο . 

3) Τους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων να στηρίξουν και να υπερψηφίσουν την Πρόταση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ , προς όφελος της Περιοχής μας. 

4) Όλους τους Συλλογικούς Φορείς και τους Δημότες να συμπαραταχθούν και να ενισχύσουν την πρωτοβουλία μας. 

Ακολουθεί το αίτημα διαχωρισμού όπως ακριβώς συντάχθηκε από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ και ακολουθούν οι υπογραφές των προέδρων των 17 Πολιτιστικών Συλλόγων.

Γράφει ο Παναγιώτης (Τάκης) Μπαλφούσιας, Αντιπρ. Ομοσπονδίας «Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΛΕΙΤΩΡ».

Το 2010 , με το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν.3852 /10) επήλθε η μείωση του αριθμού των Δήμων σε όλη τη χώρα και η συγκρότησή τους σε πληθυσμιακά και χωρικά μεγαλύτερες γεωγραφικές μονάδες. Στα πλαίσια αυτά, συνενώθηκαν σε ένα Δήμο, τον « Καλλικρατικό » Δήμο Καλαβρύτων, οι τέσσερις πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι:

1) Καλαβρύτων, 2)Αροανίας, 3)Κλειτορίας και 4)Παΐων. Έτσι προέκυψε ένας αχανής, ορεινός Δήμος, εκτάσεως 1.065.500 στρεμμάτων, ο δεύτερος μεγαλύτερος σε έκταση Καλλικρατικός Δήμος στην Ελλάδα, ο οποίος απλώνεται σε ένα δυσπρόσιτο ανάγλυφο και αποτελείται από 66 Τοπικές Κοινότητες και 130 οικισμούς, διάσπαρτους σε όλη την ορεινή έκτασή του. Παρά τις προσπάθειες των εκάστοτε Δημοτικών Αρχών, μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι η δημιουργία του «Καλλικρατικού» Δήμου Καλαβρύτων όχι μόνο δεν απέδωσε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα για τη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου Διοικητικού Συστήματος , αλλά αντίθετα ανέδειξε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του, στην εξυπηρέτηση των δημοτών του, στην κάλυψη των αναγκών τους και στην παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών σ΄ αυτούς.

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Α) Η τεράστια έκταση του Ορεινού Δήμου Καλαβρύτων με τις μεγάλες αποστάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων, των Τοπικών κοινοτήτων και των Οικισμών τόσο από την έδρα του Δήμου, την πόλη των Καλαβρύτων, όσο και μεταξύ τους, σε συνδυασμό με το υποτυπώδες συγκοινωνιακό δίκτυο, που εξυπηρετεί την περιοχή, καθώς είναι ελάχιστα έως ανύπαρκτα τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθιστούν δύσκολη και χρονοβόρα την επικοινωνία με την Έδρα και τις Υπηρεσίες του Δήμου. Ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες η πρόσβαση των δημοτών στα Καλάβρυτα γίνεται δυσκολότερη και σε μερικές περιπτώσεις αδύνατη, εξαιτίας των επικρατουσών καιρικών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων, πάγων αλλά και καταστροφών του υπάρχοντος κακού οδικού δικτύου, ακόμα και κατολισθήσεων. Εξάλλου, ένα μηχάνημα έργου (π.χ. σκαπτικό), για να μεταβεί ενδεικτικά από τα Καλάβρυτα στη Δάφνη ή στα Τριπόταμα, σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερις – 4- ώρες δρόμου, γεγονός, που καθιστά δυσχερή την υλοποίηση οποιουδήποτε εγχειρήματος.

Β) Η συνένωση των τεσσάρων, πρώην Καποδιστριακών Δήμων, στον Καλλικρατικό Δήμο Καλαβρύτων οδήγησε στη δημιουργία ενός ισχυρού κέντρου με παντελώς αδύναμη, όμως, την περιφέρεια. Και τούτο, γιατί οι οικονομικοί πόροι, τα αναπτυξιακά έργα, τα έργα υποδομής και οι Υπηρεσίες δεν κατανέμονται αναλογικά σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Κατά συνέπεια σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει λόγος για την επιδιωκόμενη Ισόρροπη Ανάπτυξη του Δήμου, σύμφωνα και με το Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση- Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη» (ΑΚΣΙΑ). Με αυτά τα δεδομένα, η αναπτυξιακή πορεία της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων σε σχέση με τις Δημοτικές Ενότητες Κλειτορίας, Παΐων και Αροανίας είναι εντελώς διαφορετική. Η μεν πρώτη παρουσιάζει γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης με σημαντική οικονομική δραστηριότητα και αξιόλογη τουριστική κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Αντίθετα, οι άλλες τρεις Δημοτικές Ενότητες χωρίς την εκτέλεση έργων τοπικής σημασίας και χωρίς οργανωμένο σχέδιο, παρά τα σημαντικά τους πλεονεκτήματα, εμφανίζουν πολύ μικρούς ή ακόμα και αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που οδηγεί στη συνεχή υποβάθμισή τους.

Γ) Εξάλλου, η Δημοτική Ενότητα Καλαβρύτων εξυπηρετείται μέσω της οδού Πούντας – Μεγάλου Σπηλαίου- Καλαβρύτων, διαδρομή, που δεν επηρεάζει την αναπτυξιακή πορεία των υπολοίπων Δημοτικών Ενοτήτων. Από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιπες εξυπηρετούνται κυρίως μέσω του δρόμου της ‘’111’’ (Ε 33) προς Τρίπολη και μέσω Αρτεμισίου προς Αθήνα. Οι δρόμοι προς την πλευρά αυτή αποτελούν ένα καλό και λειτουργικό οδικό δίκτυο για τις Νότιες Δημοτικές Ενότητες, σε αντίθεση με τις άλλες διαδρομές προς Καλάβρυτα, που εμφανίζουν σημαντικά προβλήματα, καθώς περνούν από τα ψηλά βουνά, αυχένας Πριόλιθου 1050μ. και αυχένας Λουσών ( Βελιά) 1320μ.

Δ) Τέλος, το γεωγραφικό ανάγλυφο της Περιοχής του Καλλικρατικού Δήμου Καλαβρύτων, διαμορφωμένο από υψηλούς ορεινούς όγκους, βουνά και βαθιές χαράδρες, δημιουργεί από τη μορφή του σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του Δήμου. Λόγω αυτών των εγγενών αδυναμιών και δυσχερειών στη λειτουργία του Δήμου, έχει επανειλημμένα εκφραστεί η άποψη για διαχωρισμό τόσο από Αυτοδιοικητικούς Φορείς, Πολιτικούς Παράγοντες, Πολιτιστικούς Συλλόγους αλλά και Δημότες. Το 2012 και το 2013 μάλιστα, είχε κατατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών σχετικό υπόμνημα για διαχωρισμό του ενιαίου Δήμου Καλαβρύτων, με θετική εισήγηση από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο. Το ΑΙΤΗΜΑ αυτό του διαχωρισμού του «Καλλικρατικού» Δήμου Καλαβρύτων και της σύστασης ενός νέου Δήμου, του Δήμου « Ορεινής Αχαΐας », αποτελούμενου από τις όμορες Δημοτικές Ενότητες: 1) Κλειτορίας, 2) Παΐων και 3) Αροανίας, που στηρίζεται σε επικαιροποιημένα στοιχεία καθώς και σε τεκμηριωμένα επιχειρήματα για τη βιωσιμότητα του νέου Δήμου, υποβάλλει και τώρα η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ « Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΛΕΙΤΩΡ ». ΣΤΟΧΟΣ του αιτήματος μας αυτού είναι η εξυπηρέτηση και το συμφέρον των δημοτών, καθώς και η καλύτερη προοπτική ανάπτυξης των Περιοχών του προτεινόμενου νέου Δήμου. Άλλωστε, η πρόταση μας αυτή ανταποκρίνεται στις βασικές Αρχές και τα Κριτήρια, που έθετε η Διοικητική Μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη».

ΛΟΓΟΙ, ΠΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 1) Η ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑ: Το σύνολο των τοπικών Κοινοτήτων και Οικισμών, των Δημοτικών Ενοτήτων Κλειτορίας, Παΐων, και Αροανίας χαρακτηρίζεται επισήμως ως Ορεινό στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Για το γεγονός αυτό υπάρχει ιδιαίτερη νομοθετική πρόβλεψη.

 2) Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Ο νέος αυτός Δήμος με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής του 2011 θα αποτελείται από 35 Κοινότητες και 73 οικισμούς, συνολικού πληθυσμού 5.034 κατοίκων. Ειδικότερα, η Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας αποτελείται από 16 Τοπικές Κοινότητες και 32 οικισμούς, συνολικού πληθυσμού 2.360 κατοίκων. Η Δημοτική Ενότητα Αροανίας συμπεριλαμβάνει 12 Τοπικές Κοινότητες και 28 οικισμούς με 1.619 κατοίκους. Τέλος, η Δημοτική Ενότητα Παΐων αποτελείται από 7 Τοπικές Κοινότητες και 13 οικισμούς, συνολικού πληθυσμού 1.055 κατοίκων. Επομένως, με βάση τον πληθυσμό και το κριτήριο της ‘’ ορεινότητας’’ μπορεί να συσταθεί στην Περιοχή μας ένας «Μικρός Ηπειρωτικός – Ορεινός Δήμος », σύμφωνα με το Άρθρο 2Α/1δ ( Κατηγορίες Δήμων ) του Νόμου 4555/2018 του Προγράμματος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».

 3) Η ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ: Ο Δήμος χωρίζεται με φυσικό τρόπο σε δύο σχεδόν αυτόνομα διαμερίσματα, το Βόρειο και το Νότιο, καθώς η Νοτιοανατολική προέκταση του όρους Ερυμάνθου συναντά το Δυτικό τμήμα του Χελμού στον Πριόλιθο. Ειδικότερα, το Βόρειο, που αποτελείται κυρίως από τη λεκάνη απορροής του Βουραϊκού, αντιστοιχεί στον πρώην Δήμο Καλαβρύτων, ενώ το Νότιο, που αποτελείται από τις λεκάνες απορροής του Αροανίου, του Λάδωνα και του Ερυμάνθου ποταμού, αντιστοιχεί στους πρώην Δήμους Κλειτορίας, Παΐων και Αροανίας. Επομένως, ο προτεινόμενος Δήμος διαθέτει συνοχή ως προς τη μορφολογία του εδάφους και δεν δημιουργούνται με τη σύστασή του προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του.

 4) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ: Ο προτεινόμενος Δήμος μπορεί να αποτελέσει έναν Ιστορικό Δήμο, λόγω της μακραίωνης Ιστορίας και του πολιτιστικού πλούτου της Περιοχής. Συγκεκριμένα, η Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας οφείλει την ονομασία της στην ισχυρή Αρκαδική πόλη της Αρχαίας Αζανίας, τον Αρχαίο ΚΛΕΙΤΟΡΑ, κοντά στα ερείπια του οποίου βρίσκεται η σημερινή κωμόπολη της Κλειτορίας. Σημαντική Πηγή πληροφοριών για την Τοπογραφία και την Ιστορία της Περιοχής αποτελούν οι Ιστορικοί Ξενοφώντας, Πλούταρχος, Πολύβιος, καθώς και ο περιηγητής Παυσανίας. Σύμφωνα με τις Πηγές αυτές η Πόλη- Κράτος του ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΑ, εκτεινόταν σχεδόν σε όλη την περιοχή των σημερινών Δημοτικών Ενοτήτων Κλειτορίας, Αροανίας και Παΐων.

 α) Η Πόλη αυτή ανέδειξε Ολυμπιονίκες, όπως οι Πυγμάχοι Αλκέτος και Κριτόδαμος, και ο Δρομέας Κλεομάντις ο Κλειτόριος, αλλά και ονομαστούς Γλύπτες, όπως ο Σαμόλας και ο Αθηνόδωρος.

 β) Στην πόλη υπήρχαν πολλά ιερά, όπως των Διοσκούρων, του Ασκληπιού, της Ειλειθυίας, της Δήμητρας καθώς και ο Ναός της Κορίας Αθηνάς.

 γ) Διέθετε οργανωμένο νομισματοκοπείο, όπου έκοψε πλήθος αργυρών και χάλκινων νομίσματων από τον 5ο αι. π.Χ. μέχρι τον 4ο αι. μ.Χ. Νομίσματα του φυλάσσονται στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών αλλά και σε Μουσεία του Εξωτερικού.

 δ) Η πόλη περιβαλλόταν από ισχυρό Τείχος, χτισμένο από μεγάλους ογκόλιθους, συνολικού μήκους 2.500 – 3.000 μ. με διαδοχικούς ημικυκλικούς πύργους. Η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως αξιόλογο δείγμα αυτής της Οχυρωματικής αρχιτεκτονικής καθώς και ένα αρχαίο Θέατρο, όπου κάθε καλοκαίρι διοργανώνεται παράσταση αρχαίου δράματος. Ακόμα, στον πρώην Δήμο Αροανίας βρίσκεται μια άλλη σημαντική Αζανική Πόλη, η ΑΡΧΑΙΑ ΨΩΦΙΔΑ. Η πόλη περιβαλλόταν από ισχυρό Τείχος μήκους 3.108 μέτρων, με τετράγωνους αμυντικούς πύργους. Μεγάλα τμήματα αυτού του τείχους σώζονται σήμερα και είναι εμφανή σε αρκετό μήκος και ικανό ύψος κυρίως μέσα στο χωριό Τριπόταμα. Επιπλέον, σημαντική αρχαία πόλη, στην οποία αναφέρεται τόσο ο ιστορικός Ηρόδοτος, όσο και ο περιηγητής Παυσανίας, ήταν η ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΟΣ. Η πόλη διέθετε πολλά Ιερά και ισχυρό τείχος, του οποίου λείψανα διασώζονται. Η ιστορική πορεία της Περιοχής είναι συνεχής και μακραίωνη. Σημαντική υπήρξε η συμβολή της και στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα του 1821 με πολλούς οπλαρχηγούς και αγωνιστές της ελευθερίας να πρωταγωνιστούν σε όλα τα προεπαναστατικά και επαναστατικά γεγονότα. Μετά την Ελληνική Επανάσταση, όταν συνεστήθησαν το 1836 οι πρώτοι Δήμοι (με το υπ’ αριθμ. 80/28-12-1836 ΦΕΚ), δημιουργήθηκε και ο Δήμος Κλειτορίας, καθώς και οι Δήμοι Ψωφίδος και Αροανίας. Από το 1870, όμως, αποσπάσθηκαν ο Δήμος Λευκασίου από το Δήμο Κλειτορίας, ενώ ο Δήμος Παΐων από το Δήμο Αροανίας και έτσι δημιουργήθηκαν πέντε Δήμοι στην περιοχή. Οι Δήμοι αυτοί λειτούργησαν μέχρι το 1912, οπότε με το Β.Δ. Δ.Ν.Ζ. της 18/8/1912 (ΦΕΚ Α256/1912) καταργήθηκαν, με την καθιέρωση του θεσμού της Κοινότητας, που την αποτελούσε χωριστά κάθε κωμόπολη ή χωριό.

 5) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ο προτεινόμενος νέος Δήμος μπορεί να καταστεί οικονομικά αυτοδύναμος και λειτουργικά ανεξάρτητος, στηριζόμενος στην τοπική οικονομική δραστηριότητα. Αρχικά, η πρωτογενής παραγωγή με τους επιμέρους τομείς της, όπως κτηνοτροφία, γεωργία, μελισσοκομία, ιχθυοκαλλιέργεια, ενισχυμένη με την εκτέλεση ανάλογων αναπτυξιακών έργων και με καινοτόμες πρωτοβουλίες, που θα αναδείξουν τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, μπορεί να λειτουργήσει ως ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Παράλληλα, ο φυσικός, ο μνημειακός, ο ιστορικός και ο πολιτιστικός πλούτος της Περιοχής αποτελούν εγγύηση, για την Τουριστική ανάπτυξη του νέου Δήμου. Αυτή μπορεί να στηριχθεί στην αξιοποίηση και προβολή των σημαντικών φυσικών πλεονεκτημάτων, που διαθέτει, όπως: Το μοναδικό Σπήλαιο των Λιμνών, οι Πηγές Αροανίου και οι Πηγές του Λάδωνα, το Χιονοδρομικό Κέντρο στο Χελμό, το Κλήμα του Παυσανία. Σημαντικό πλούτο για την Περιοχή αποτελούν και τα Θρησκευτικά της μνημεία, όπως οι ιστορικές Μονές Αγίων Θεοδώρων, Αγίου Αθανασίου στου Φίλια, Παναγίας του Πορετσού, Ευαγγελιστρίας στη Δάφνη, Αγίας Τριάδας Λειβαρτζίου, Παπουλάκου στον Άρμπουνα , ο Σπηλαιώδης Ναός Αναλήψεως στα Καστριά κ.ά. Ιδιαίτερο Τουριστικό και Πολιτιστικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι προαναφερθέντες Αρχαιολογικοί Χώροι του Αρχαίου Κλείτορα, της Ψωφίδας και της Πάου, που χρήζουν περαιτέρω ανάδειξης και αξιοποίησης, καθώς και οι Παραδοσιακοί οικισμοί, όπως Λειβάρτζι, Βεσίνι, Σοπωτό, Δάφνη αλλά και άλλες Τοπικές Κοινότητες με παραδοσιακά κτίσματα και αξιόλογα Λαογραφικά Μουσεία. Επίσης, η Περιοχή προσφέρεται για περαιτέρω ανάπτυξη Εναλλακτικών μορφών Τουρισμού: Αγροτουρισμός, καγιάκ, ορεινά μονοπάτια, περιπατητικές διαδρομές, αξιοποίηση πολλών περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπως πλατανοδάση, ελατοδάση, παραποτάμιες ζώνες, ποδηλατόδρομος κ.ά. Συνεπώς, ο προτεινόμενος Δήμος αξιοποιώντας τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, μπορεί να αναλάβει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, που θα συνδέσουν τη φυσική και πολιτιστική του κληρονομιά με αντίστοιχες παραγωγικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της Οικονομικής λειτουργίας της Περιοχής.

 6) Η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ: Και οι τρεις πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι κατά την διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης για τον « Καλλικράτη» είχαν τοποθετηθεί θετικά υπέρ της συγκεκριμένης πρότασης συνένωσης με σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τους, ήτοι: 1) 62/2010 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Κλειτορίας, 2) 69/2010 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Παΐων και 3) 78/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αροανίας. Ωστόσο, η πρόταση τους δεν υλοποιήθηκε τότε. ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ως έδρα του νέου αυτού Δήμου προτείνεται η Κλειτορία, για τους εξής λόγους: 1) Η Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας έχει τον μεγαλύτερο αριθμό Κοινοτήτων και Οικισμών καθώς και τους περισσότερους κατοίκους. 2) Η Κλειτορία βρίσκεται στο μέσον της ευρύτερης περιοχής με καλή χωροταξική διάταξη, καθώς όλες οι γύρω κωμοπόλεις και τα χωριά απέχουν σχετικά λίγα χιλιόμετρα από αυτή. 3) Η κωμόπολη αποτελεί οικονομικό, αλλά και διοικητικό κέντρο ολόκληρης της περιοχής. Ειδικότερα: α) Διαθέτει: Κέντρο Υγείας, που παρέχει σημαντικές Ιατρικές Υπηρεσίες σε όλη την ορεινή Περιοχή μας και Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στεγαζόμενα σε εξαιρετικά Δημόσια κτίρια. Έχει, επίσης, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο, Λύκειο και αξιόλογο Λαογραφικό Μουσείο. Έχει, ακόμα, Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, Αστυνομικό Τμήμα, κλιμάκιο Πυροσβεστικής, Γραφεία ΕΛΤΑ, ΔΕΔΗΕ, Κ.Ε.Π., Μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) της Τραπέζης Πειραιώς και της Εθνικής, καθώς και Συμβολαιογραφείο και Υποθηκοφυλακείο, που εξυπηρετούν και τους δημότες των όμορων Δημοτικών Ενοτήτων. β) Διαθέτει όλα τα είδη καταστημάτων, που καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Υπάρχουν εδώ παντοπωλεία, εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, Εργοστάσιο Παραγωγής Γαλακτοκομικών Προϊόντων, εργαστήρια παραγωγής εγχώριων προϊόντων, Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κέντρα διασκέδασης κ. ά. Επιπρόσθετα, στην κωμόπολη έχουν την έδρα τους πολλοί δραστήριοι Σύλλογοι. Συμπερασματικά, με βάση τα όσα αναλυτικά προαναφέραμε, το Αίτημα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ « Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΕΙΤΩΡ » για δημιουργία ενός νέου Δήμου, με προτεινόμενη ονομασία « Δήμος Ορεινής Αχαΐας », κατόπιν συνένωσης των Δ. Ε. 1) Αροανίας, 2) Κλειτορίας και 3) Παΐων , διαχωριζόμενος από το Δήμο Καλαβρύτων, αποτελεί μια ρεαλιστική, λειτουργική και βιώσιμη για την Περιοχή μας λύση. Ο προτεινόμενος Δήμος θα συντελέσει στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους κατοίκους, θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της Περιοχής και θα δώσει κίνητρα στους νέους να παραμείνουν στον Τόπο τους. Αντίθετα, η διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης θα συνεχίσει να συσσωρεύει προβλήματα στην ορεινή Περιοχή μας, με κύρια χαρακτηριστικά την Οικονομική της Υποβάθμιση και την Πληθυσμιακή της Συρρίκνωση. Την Πρόταση αυτή της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ « Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΛΕΙΤΩΡ» στηρίζουν 17 Πολιτιστικοί Σύλλογοι, με τις Υπογραφές των Προέδρων τους, τις οποίες και επισυνάπτουμε.

 Γι’ αυτό καλούμε: 

1) Τους Βουλευτές του Νομού Αχαΐας να συνδράμουν και να ενισχύσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προσπάθειά μας αυτή.

2) Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων να φέρει άμεσα την παραπάνω Πρόταση προς συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο .

3) Τους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων να στηρίξουν και να υπερψηφίσουν την Πρόταση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ , προς όφελος της Περιοχής μας.

4) Όλους τους Συλλογικούς Φορείς και τους Δημότες να συμπαραταχθούν και να ενισχύσουν την πρωτοβουλία μας.

Αθήνα 26 /04/2021

Υπογραφες

 

 

Υπογραφές 1

 

Υπογραφές 2

 

 

Υπογραφές 3

               

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
6 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.