Α.Γ.Σ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. Πρόσληψη υπευθύνου στο τμήμα μισθοδοσίας

ενωση
  •   
  •   
  •   
  •  

Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Υπευθύνου Τμήματος Μισθοδοσίας με έδρα τα κεντρικά γραφεία στα Καλάβρυτα.
Περιγραφή θέσης:
• Έκδοση και έλεγχο των στοιχείων ωρομέτρησης της εταιρίας.
• Έκδοση και εποπτεία της μισθοδοσίας των εργαζομένων.
• Τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι των εποπτικών και αρχών (ΕΡΓΑΝΗ,ΕΦΚΑ,ΛΑΕΚ).
• Έκδοση των λογιστικών καταστάσεων που αφορούν την μισθοδοσία.
• Προετοιμασία αναφορών, αναλύσεων και στατιστικών που αφορούν τα στοιχεία της μισθοδοσίας.
• Διαρκής ενημέρωση της διοίκησης όσο και των εργαζομένων για τις αλλαγές και εξελίξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης.
• Προϋπηρεσία 2-3 έτη σε έκδοση μισθοδοσίας.
• Άριστη γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
• Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office (κυρίως προγράμματος Excel). Γνώση χειρισμού λογισμικού iPayDay Μισθοδοσία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Ικανότητες οργάνωσης και αποτελεσματικής διαχείρισης εργασιών
Παροχές:
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης.
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
• Συνεχής εκπαίδευση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλον το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά στα email hr@kalavritacoop.gr ή στο fax 2692022614, το αργότερο έως την Παρασκευή 21/06/2019.