Συνδεθείτε τώρα με την αποχέτευση!!, ο βιολογικός σε ένα μήνα μπαίνει σε λειτουργία.

Σε ένα μήνα, η δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, να προβούν, ΑΜΕΣΑ, στην κατασκευή των εσωτερικών συνδέσεών τους, από τον κεντρικό σωλήνα (απόληξη) της αποχέτευσής τους, μέχρι το εξωτερικό φρεάτιο, στο δρόμο

Ένα, μεγάλο, έργο,

Ένα, έργο, που αποτελούσε, χρόνιο, πάγιο και διαρκές αίτημα, απαίτηση και διεκδίκηση, των κατοίκων της πόλης των Καλαβρύτων,

Ένα, έργο, που προστατεύει το εξαιρετικό, φυσικό περιβάλλον των Καλαβρύτων και βελτιώνει και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του,

Ένα, έργο, για την κατασκευή του οποίου, το Ελληνικό Δημόσιο, με την καθοριστική συνδρομή και ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταμείο ΕΠΕΡΑΑ), εδαπάνησε, το σημαντικό ποσό των 12.000.000 ευρώ, περίπου- και, μάλιστα, τώρα, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης-, για να εξυπηρετεί τους κατοίκους των Καλαβρύτων, να καλυτερεύσει τη ζωή τους και να προστατεύσει το περιβάλλον τους,

Ένα έργο, που, ενστερνίσθηκε, προώθησε, επέβλεψε και επιτάχυνε ο Δήμος Καλαβρύτων και η Δημοτική Αρχή, με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη και διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος,

Ο βιολογικός καθαρισμός των Καλαβρύτων, (που περιλαμβάνει, α) το Δίκτυο αποχέτευσης της πόλης, μ. 17, περίπου, χλμ. και β) τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων, στα τρία πηγάδια)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

και, σε ένα μήνα (τον Οκτώβριο), ξεκινά, η δοκιμαστική λειτουργία του.

Για να ξεκινήσει, όμως, η δοκιμαστική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Καλαβρύτων, με αστικά λύματα, είναι, απόλυτη ανάγκη, απαιτείται και επιβάλλεται να γίνει, από τους κατοίκους – ιδιοκτήτες ακινήτων των Καλαβρύτων, η, υποχρεωτική, από το νόμο, σύνδεσή τους, με το δίκτυο αποχέτευσης, με την ΑΜΕΣΗ κατασκευή των εσωτερικών συνδέσεων, από την απόληξη της αποχέτευσής τους, μέχρι το φρεάτιο, που υπάρχει στο δρόμο.

Η ΑΜΕΣΗ και, κατά το ταχύτερο δυνατό, κατασκευή των εσωτερικών συνδέσεων, από τους ιδιοκτήτες ακινήτων της πόλης των Καλαβρύτων, επιβάλλεται να γίνει ως εξής:

  • Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται να έχουν καταβάλει ή να έχουν προβεί σε ρύθμιση του τέλους σύνδεσης, για το οποίο έχουν ειδοποιηθεί και ανέρχεται στο ποσό των 460 ευρώ.

  • Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι, να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια.

  • Μετά τη σύνδεση του ακινήτου του, με το δίκτυο αποχέτευσης, ο ιδιοκτήτης, οφείλει να αχρηστεύει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση μέσα στην ιδιοκτησία του (βόθρους). Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη των περιεχομένων των βόθρων, καθώς και των ομβρίων υδάτων, σε αγωγό αποχέτευσης. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοιου είδους ενέργεια, ο Δήμος επιβάλλει κυρώσεις, ακόμη και διακοπή της σύνδεσης της αποχέτευσης, και επιβολή προστίμων.

  • Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί, κατά κανόνα, ένα ακίνητο. Κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης, περισσότερων, του ενός, ακινήτων στην ίδια αποχέτευση ή, και αντίστροφα, ένα ακίνητο μπορεί να συνδεθεί με περισσότερες, της μίας, παροχές, αποχέτευσης.

  • Η κατασκευή λιποσυλλέκτη, στις δραστηριότητες, που αποχετεύουν στο δίκτυο λίπη και έλαια, είναι υποχρεωτική, για τις συνδέσεις που αποχετεύουν, τέτοιου είδους, λύματα. Όπου δεν τοποθετείται λιποσυλλέκτης, ο Δήμος θα προβαίνει σε διακοπή των συνδέσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και θα επιβάλλει πρόστιμο.

Τεχνικές οδηγίες και διάγραμμα για τη σύνδεση, στο δίκτυο αποχέτευσης των Καλαβρύτων


 

Η, υποχρεωτική, επιβαλλόμενη από το νόμο, σύνδεση, στο δίκτυο αποχέτευσης, θα γίνεται στα προκατασκευασμένα φρεάτια, των διακλαδώσεων του δικτύου, που βρίσκονται στους δημοτικούς δρόμους, στα όρια των ιδιοκτησιών.

Στον πυθμένα, κάθε φρεατίου, υπάρχουν, δύο αναμονές σύνδεσης διαμέτρου Φ160 και η χρήση τους είναι υποχρεωτική, απαγορευμένης της σύνδεσης σε άλλο σημείο του φρεατίου με τρύπημα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, εγκεκριμένων από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, όπου οι υψομετρικές διαφορές δε μας επιτρέπουν να γίνει η σύνδεση στον πυθμένα του φρεατίου.

Σε περίπτωση που, κάποια αναμονή, δε χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να κλείνεται με κατάλληλη πλαστική τάπα Φ160, για αποφυγή εισροών υπόγειων υδάτων και χωμάτων στο δίκτυο, αλλά και εκροών λυμάτων στο υπέδαφος.

Λόγω των καθαιρέσεων και εκσκαφών, που θα απαιτηθούν εξωτερικά του φρεατίου για την εύρεση των αναμονών, θα πρέπει να επιδιώκεται συνεννόηση μεταξύ των ιδιοκτητών που θα χρησιμοποιήσουν το ίδιο φρεάτιο, ούτως ώστε να γίνονται, ταυτόχρονα, όλες οι συνδέσεις και να μην απαιτηθούν, στο μέλλον, νέες εκσκαφές και αποκαταστάσεις, το κόστος των οποίων θα βαρύνει εξίσου όλους τους συνδεόμενους.

Επισημαίνεται ότι, ο κάθε ιδιοκτήτης, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσεις τις επιφάνειες πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων υπό καθαίρεση, επαναφέροντας αυτές στην αρχική τους κατάσταση.

Ο σωλήνας σύνδεσης, θα πρέπει, να είναι πλαστικός, διαμέτρου μικρότερης του Φ160.

Θα ακολουθεί, τη μεγαλύτερη δυνατή διαδρομή, εντός της ιδιοκτησίας και, στο τέλος, θα εξέρχεται στο τέλος του δρόμου και πεζοδρομίου, μέχρι το φρεάτιο.

Για λόγους ασφαλείας, ο σωλήνας, θα πρέπει να τοποθετείται σε βάθος τουλάχιστον 0,50 μέτρων κάτω από τη στάθμη του δρόμου και να επιχώνεται με άμμο ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, να εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα.

Σε πρώτη φάση, μπορείτε, άμεσα, να κατασκευάσετε τον απαιτούμενο σωλήνα σύνδεσης, από την απόληξη του εσωτερικού συστήματος αποχέτευσης του κτιρίου σας, μέχρι την αναμονή στα υπάρχοντα φρεάτια στο δρόμο, ΧΩΡΙΣ, ΟΜΩΣ, να γίνει η τελική σύνδεση του σωλήνα.

Επί του σωλήνα σύνδεσης και εντός της ιδιοκτησίας σας, θα πρέπει να γίνει κατασκευή φρεατίου ελέγχου καθαρισμού, καθώς και τοποθέτηση λιποσυλλέκτη για τα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες τροφίμων και, γενικά, για όσες εγκαταστάσεις η τεχνική υπηρεσία του Δήμου κρίνει απαραίτητο.

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν, από αδειούχο εγκαταστάτη υδραυλικό και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου θα έχει το δικαίωμα ελέγχου της σωστής κατασκευής και επιβολής διορθώσεων, εάν απαιτείται.

Η αποχέτευση υπογείων κατασκευών ή κτιρίων, που βρίσκονται σε χαμηλότερη στάθμη από το υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης θα γίνεται με ευθύνη των ιδιοκτητών, με βάση ατομικό σύστημα ανύψωσης των λυμάτων (αντλία), χωρίς την οποιαδήποτε ευθύνη του Δήμου για περίπτωση υπερχειλίσεων λυμάτων εντός ή εκτός της ιδιοκτησίας.


 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕ ΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ


 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ


 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
10 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.