Πρόσβαση των μονίμων κατοίκων του Δήμου μας, στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας.

Μέχρι 19 Αυγούστου 2019, η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών μονίμων κατοίκων μας, στα ΚΕΠ.
Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός Τηλεοπτικής κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Δήμου Καλαβρύτων, στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

Επειδή, μέχρι σήμερα, παρατηρείται, μικρή προσέλευση μονίμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (των «λευκών περιοχών») του Δήμου μας, να υποβάλλουν αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι και να υπαχθούν στο έργο της «Εξασφάλισης της πρόσβασης των μονίμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΚΤ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», του νόμου 4563/2108 και της 3269/2018 κοινής υπουργικής απόφασης, ενημερώνουμε τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ των παρακάτω Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης του Δήμου μας, εφόσον επιθυμούν και ενδιαφέρονται, να προσέλθουν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου μας (Καλαβρύτων, Κλειτορίας, Αροανίας και Παΐων) και το αργότερο μέχρι την 19η Αυγούστου 2019, να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από την υπουργική απόφαση 3269/2018 δικαιολογητικά, ώστε να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι, να υπαχθούν στο έργο και να εξασφαλίσουν πρόσβαση στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας.


1. Οι Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Δήμου Καλαβρύτων, οι ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ των οποίων, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά για να πιστοποιηθούν και να υπαχθούν στο έργο της πρόσβασης στους τηλεοπτικούς σταθμούς είναι:

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΆΝΩ ΒΛΑΣΙΑ
ΆΝΩ ΖΑΧΛΩΡΟΥ
ΒΑΛΤΑ
ΒΙΛΙΒΙΝΑ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
ΔΙΓΕΛΑ
ΔΟΥΜΕΝΑ
ΔΡΟΣΑΤΟΝ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΝ
ΚΑΝΔΑΛΟΣ
ΚΑΡΟΥΣΙΟΝ
ΚΑΤΩ ΒΛΑΣΙΑ
ΚΑΤΩ ΖΑΧΛΩΡΟΥ
ΚΕΡΤΕΖΗ
ΚΟΡΦΑΙ
ΚΟΥΤΕΛΗ
ΚΡΑΣΤΙΚΟΙ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΝ
ΛΑΓΟΒΟΥΝΙΟΝ
ΛΑΠΑΘΕΙΑ
ΛΑΠΑΝΑΓΟΙ
ΛΟΜΠΟΚΑΣ
ΜΑΝΕΣΙΟΝ
ΜΕΓΑΣ ΠΟΝΤΙΑΣ
ΜΕΝΥΧΤΑΙΙΚΑ
ΜΕΤΟΧΙΟΝ
ΜΙΚΡΟΣ ΠΟΝΤΙΑΣ
ΜΟΥΡΙΚΙΟΝ
ΜΠΟΣΙ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ
ΟΡΘΟΛΙΘΙΟΝ
ΠΑΛΑΙΑ ΚΟΥΤΕΛΗ
ΠΕΤΣΑΚΟΙ
ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ
ΠΡΙΟΛΙΘΟΣ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΟΥΒΑΡΔΟΝ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ
ΤΡΕΧΛΟΝ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ
ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε ΑΡΟΑΝΙΑΣ

ΆΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΑΜΠΕΛΑ
ΑΓΡΙΔΙΟΝ
ΑΛΕΣΤΑΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ΆΝΩ ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ
ΆΝΩ ΨΩΦΙΣ
ΑΡΟΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΕΣΙΝΟΝ
ΔΡΟΒΟΛΟΒΟΝ
ΘΩΜΑΙΪΚΑ
ΚΑΜΕΝΙΑΝΟΙ
ΚΑΤΩ ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ
ΚΕΡΑΣΕΑ
ΚΡΗΝΗ
ΛΕΧΟΥΡΙΟΝ
ΛΙΒΑΔΙΟΝ
ΛΙΒΑΡΤΖΙΝΟΝ
ΛΙΒΑΡΤΖΙΟΝ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΠΛΑΚΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΑ
ΣΕΙΡΑΙ
ΣΕΛΛΙΟΝ
ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ
ΨΩΦΙΣ
ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

ΆΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΆΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΆΝΩ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ
ΆΡΜΠΟΥΝΑΣ
ΒΑΛΤΟΣ
ΓΛΑΣΤΡΑ
ΔΡΥΜΟΣ
ΕΛΑΤΟΦΥΤΟΝ
ΖΑΡΕΛΙΑ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΚΑΛΥΒΙΑ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΝ
ΚΑΣΤΡΙΑ
ΚΑΤΩ ΔΡΥΜΟΣ
ΚΕΡΑΣΙΑ
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ
ΚΛΕΙΤΩΡ
ΚΡΙΝΟΦΥΤΑ
ΛΕΥΚΑΣΙΟΝ
ΛΥΚΟΥΡΙΑ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΓΚΡΑΤΑΙΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΝ
ΣΕΛΛΑ
ΣΠΗΛΙΑ
ΣΤΕΝΟΝ
ΦΙΛΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε ΠΑΪΩΝ

ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ
ΆΝΩ ΧΟΒΟΛΗ
ΒΕΣΙΝΙΟΝ
ΔΑΦΝΗ
ΔΕΧΟΥΝΑΙΙΚΑ
ΚΑΤΩ ΧΟΒΟΛΗ
ΝΑΣΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΟΣ
ΠΑΟΣ
ΠΕΥΚΟΝ
ΠΟΤΑΜΙΑ
ΣΚΟΤΑΝΗ

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προβλέπονται στα παραρτήματα Ι-VΙΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 3269/2018 (βλέπετε αυτά επισυναπτόμενα) και πρέπει να υποβληθούν από τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ των παραπάνω περιοχών μας Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης, μέχρι της 19 Αυγούστου 2019. 

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του έργου. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών «COSMOTE TV PACK») και η DIGEA (με το πακέτο υπηρεσιών «DIGEA PACK») και οι υπηρεσίες που προσφέρουν δωρεάν στους δικαιούχους παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο, με τίτλο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Έργου Total TV Coverage».
Επισημαίνεται ότι μετά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων, το προσωπικό των Δήμων/ΚΕΠ, πραγματοποιεί τον έλεγχο του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ (Β΄ 5022) και εφόσον διαπιστώσει την ιδιότητα του αιτούντος ως μόνιμου κατοίκου συγκεκριμένης ΠΕΤΚ, καταχωρεί την αίτηση του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΤΤ που λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου (βλ. άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 5022).

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση

Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία του ίδιου

Αίτηση Υπαγωγής στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Β΄5022)
Αντίγραφο Επίσημου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του Οικ. Έτους 2018.
Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ/Άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.
Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού Ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος

Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου, το οποίο ζει

Αίτηση Υπαγωγής στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Β΄5022)
Αντίγραφο Επίσημου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του Οικ. Έτους 2018.
Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ/Άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.
Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού Ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος
Υπεύθυνη Δήλωση του προσώπου στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος (Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Β΄5022)
 
0 λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία θανόντα

Αίτηση Υπαγωγής στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Β΄5022)
Αντίγραφο Επίσημου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του Οικ. Έτους 2018.
Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ/Άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.
Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού Ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του προσώπου στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.

Τα στοιχεία του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος δεν ταυτίζονται με τα δικά του λόγω μεταβολής τους

Αίτηση Υπαγωγής στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Β΄5022)
Αντίγραφο Επίσημου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του Οικ. Έτους 2018.
Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ/Άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.
Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού Ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος
Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος περί μεταβολής των προσωπικών του στοιχείων (Παράρτημα IV της ΚΥΑ Β΄5022)

Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία φορέα του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (π.χ. Ναού, ΟΤΑ, Αστυνομικού Τμήματος κ.α.)

Αίτηση Υπαγωγής στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Β΄5022)
Αντίγραφο Επίσημου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του Οικ. Έτους 2018.
Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ/Άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.
Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού Ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος
Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.
 

Εξουσιοδότηση για κατάθεση δικαιολογητικών από άλλο πρόσωπο
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο
Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Έργου Total TV Coverage
Ν.-4563_2018_ΦΕΚ-Α_169_Τotal-Tv-Coverage
ΚΥΑ 3269_2018_ΦΕΚ Β_5022_Total Tv Coverage

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
7 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.